Wednesday, May 04, 2016

Anders Lindberg, Aftonbladet: "De som säger att detta är "likvärdigt" bemötande bör göra tankeexperimentet att Yasri Khan vägrat skaka hand med hänvisning till någons hudfärg."

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article22667296.ab

MP skadar arbetet för allas lika värde

Att som politiker vägra skaka hand med kvinnor är att nedvärdera kvinnor

Från artikeln:

I den amerikanska södern fanns förr den legala principen "separate but equal", "åtskilda men likvärdiga". Tanken var att svarta och vita skulle hållas i sär men ha samma villkor. Därför var exempelvis skolor och bussar segregerade.
I praktiken var det självklart en gradering, svarta var mindre värda än vita. Deras skolor var sämre och platserna på bussen var längst bak.
Torsdagen 1 december 1955 vägrade Rosa Parks resa sig för en vit man på en buss i Montgomery vilket väckte uppmärksamhet över hela landet och till slut förklarade USA:s högsta domstol att "åtskilda men likvärdiga" stred mot principen om att alla har samma värde.

Symboliska handlingar

I morse i P1 Morgon förde den miljöpartistiske politikern Yasri Khan ett liknande resonemang kring varför han vägrar skaka hand med kvinnor.