Tuesday, October 25, 2016

Mats Tunehag, Det Goda Samhället: Var Muhammed en muslim?

För att läsa artikeln, klicka vänligen på länken:
Från artikeln:
Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.
Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt.
Det är exempelvis ohederligt och osant att säga att islam har lika rättigheter för män och kvinnor. Det osant att det finns religionsfrihet i områden där islam har företräde. Och hur är det med våld och terror? Är islam en fredens religion? Är exempelvis Hamas anhängare muslimer eller inte? Är Saudiarabien, som har samma slags lagar och rättspraxis som IS, ett islamskt land?
Islamvärldens mest prestigefyllda universitet, baserat i Kairo, har inte tagit avstånd från Islamska staten och dess gärningar. Varför inte? Man menar att det som IS gör är baserat på Muhammeds liv och föredöme, samt har stöd i Koranen.
De som vill ta avstånd från terror och våld måste kanske även distansera sig från Muhammed. Ingen kan neka till att han använde våld och att islam spreds med svärdets hjälp. Bland annat genomförde Muhammed en massaker på judar i Medina och kastade de halshuggna liken i en massgrav.