Saturday, April 30, 2016

Gulan Avci (L): ”Mångkultur får aldrig ursäkta kvinnoförtryck”

För att läsa hela debattartikeln av Gulan Avci (L), ordförande Liberala Kvinnor
http://www.svd.se/mangkultur-far-aldrig-ursakta-kvinnofortryck/om/debatt

”Mångkultur får aldrig ursäkta kvinnoförtryck”

Vi tror på en integrationspolitik med kvinnorna i fokus. Genom att ge kvinnorna makt och på­skynda deras integration in i samhället kan det bidra till att upplösa traditionella makt- och familjestrukturer, skriver Gulan Avci, Liberala Kvinnor.

Från artikeln:

Hedersrelaterat våld och förtryck får aldrig ursäktas av att människor kommer från annorlunda länder med andra kulturella preferenser och annan syn på jämställdhet. Gör vi det riskerar det dess­utom i längden leda till en destruktiv utveckling där både öppenheten och toleransen blir lidande.
Vi tror på en integrationspolitik med kvinnorna i fokus. Genom att ge kvinnorna makt och på­skynda deras integration in i samhället kan det bidra till att upplösa traditionella makt- och familjestrukturer. För när kvinnor som tidigare levt i förtryck inser vilka rättigheter de har i det nya landet, och börjar ställa krav, blir ekonomiskt självständiga och åbero­par rätten att vara lika fria som andra individer i samhället, får det en positiv inverkan.