Tuesday, April 19, 2016

Økte norske investeringer i Israel

Följande notis är tagen ad verbatim från Frie Ytringer, Jan Simonsens blogg
Det norske oljefondet har økt sine investeringer i den israelske staten og israelske banker ifølge Klassekampen. Avisen skriver at fondet nå har investert nesten 25 milliarder kroner i Israel. Det viser fondets årsrapport for 2015 som kom i forrige uke. Det er en økning på 5,6 milliarder – eller 30 prosent – fra i fjor.
I 2014 trakk det nest største pensjonsfondet i Nederland seg ut av fem israelske banker, skriver Klassekampen. Det norske oljefondet økte imidlertid sine investeringer i fjor i de samme fem bankene. Til sammen 1,5 milliarder kroner er innskutt. I tillegg har fondet investert litt over ti milliarder kroner i israelsk statsgjeld, såkalte statsobligasjoner.
Den baserar sig i sin tur på en notis i Klassekampen: