Friday, October 21, 2016

Gregory M. Davis: Islam for begyndere

För att läsa den här introduktionsartikeln av islamkännaren, regissören och författaren Gregory M. Davis i dansk översättning från engelskan, klicka vänligen på länken:
Islam for begyndere
Af Gregory M. Davis
Forfatter til bogen: Religion of Peace? Islam's War Against the World
Producer/instruktør af dokumentarfilmen: Islam: What the West Needs to Know - An Examination of Islam, Violence, and the Fate of the Non-Muslim World
Oversættelse af: Islam 101
Kilde: Jihad Watch
Udgivet her på myIslam.dk: 17. november 2011

Hvis intet andet er nævnt, er alle Koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".