Saturday, October 22, 2016

Fadimegalan, Stora Scenen - 2016



Nisti Stêrk leder programmet för 2016 års Fadimegala på stora scenen på Berns. Bland de talare, musiker och politiker som hedrar Fadime återfinns bland annat Anders Ygeman, Beatrice Ask, Jakob Samuel, Sara Varga, Gertrud Åström mfl. Fadimegalan är en del av Fadimedagarna 2016. Hela programmet finns på GAPFs hemsida, 

http://gapf.se/2016/04/stora-scenen-pa-fadimegalan-pa-berns/

Film och ljud: David Lundmark och Bezav Mahmod
Redigering: Bezav Mahmod