Wednesday, April 27, 2016

Dr. Bill Warner: Udslettelsen af civilisationer

Artikeln av islamkännaren, nytänkaren och fysikern Dr. Bill Warner är översatt tilll danska av Jens "Bombabillo" Hansen.
Udslettelsen af civilisationer
Af Bill Warner
Oversættelse af: The Annihilation of Civilizations
Kilde: Political Islam, 8. august 2011
Udgivet på myIslam.dk: 28. september 2012

På det tidspunkt, Muhammed døde i 632 e.Kr., havde islam brugt overtalelse og jihad til at undertvinge Arabien. Udslettelsen af den indfødte arabiske kultur er sunna, det fuldkomne eksempel til alle tider og for alle muslimer. Sagt på en anden måde - islams politiske teori handler om udslettelse af al kafir-civilisation [kafir = vantro]. Hvor godt blev denne politiske teori virkeliggjort i historien? Er denne teori om udslettelse virksom i dag?
Vi har optegnelser af Muhammeds sidste jihad mod de kristne nord for Arabien. Efter hans død, genoptog Umar, den anden kalif, Muhammeds jihad mod de kristne og udviklede den til en krig, der erobrede halvdelen af den kristne verden. Men denne erobring var kun begyndelsen til den politiske forvandling. Sharia-loven blev indført og de kristne vantro blev dhimmier. Men Umar var ikke i stand til at erobre Anatolien, stedet, der i dag er kendt som Tyrkiet. I århundreder angreb islam Anatolien og indtog til sidst Konstantinopel, nu kendt som Istanbul, Tyrkiet.
Tag et kig på den demografiske historie om udslettelsen af den græske kristne civilisation:
Denne kurve over islams demografiske vækst har mange ting at lære os. Det første er, at processen med udslettelse tog århundreder. Nogle mennesker tror, at når islam invaderede, så havde kafirerne valget mellem konvertering eller død. Nej, absolut ikke. Sharia-loven blev indført, og de kristne dhimmier fortsatte med, som Bogens Folk, at have deres status som "beskyttede", der levede under sharia. Dhimmien betalte høje skatter, kunne ikke vidne i retten, kunne ikke have en position af myndighed over muslimer og blev ydmyget af sociale regler. En dhimmi måtte træde til side for muslimen, tilbyde ham sin plads, kunne ikke bære våben og måtte bøje sig for en muslim på enhver måde. I alle samfundsanliggender måtte dhimmien vige for muslimen. Gennem århundrederne fik fornedrelsen, manglen på rettigheder og dhimmi-skatten den kristne til at konvertere. Det er sharia, der ødelægger dhimmierne.
Bemærk hvor kurven styrer hen - 100% islam, ligesom i Arabien. I dag er Tyrkiet 99,7% muslimsk. Den kristne og græske civilisation i Anatolien er væk. Den er tilintetgjort.
Det tragiske er, at ingen tilsyneladende ved noget eller bekymrer sig. Fethullah Gülen Bevægelsen (en tyrkisk udgave af Det Muslimske Broderskab) betaler i dag for kristne præster, så de kan tage til Tyrkiet og se et tolerant islamisk land, hvor kristne lever i smuk harmoni med islam. Og præsterne kommer tilbage og taler om, hvilket vidunderligt samfund Tyrkiet er og hvor godt de kristne bliver behandlet. Når det kommer til stykket, er 0,3% af de kristne der stadig, i vidunderlige Tyrkiet.
Se på yderligere to kristne lande - Libanon og Kosovo. Disse data dækker kun moderne tid og vi ser ikke begyndelsen, som vi gjorde med Tyrkiet. Se hvor disse områder er på vej hen. Om korte årtier vil Libanon og Kosovo være 100% islamiske og yderligere to kafir-civilisationer vil være tilintetgjort.
Det er en frygtelig ironi, at nogle kristne ser på ødelæggelsen af kristendommen og siger, at "de" ikke var rigtige kristne. Ja, dette var faktisk den første reaktion på den islamiske erobring af de første kristne, en reaktion, der fordømte disse "andre" kristne som kættere og sagde, at jihad blot beskar haven for falske doktriner.
Se nu på de næste to demografiske vækstkurver:
Pakistan og Bangladesh var engang hinduistiske kulturer. Nu er de islamiske og de få kristne og hinduer, der er tilbage, forfølges hver eneste dag. Mens ikke-muslimer gør meget ud af at skelne mellem religioner, så ser islam dem alle som kafir. Ortodokse kristne er kafir, evangeliske kristne er kafir, hinduer er kafir og ateister er kafir. ALLE kafir-civilisationer skal udslettes. Det er sunna.
Lad os se på et sidste træk ved disse kurver. Når processen starter, så vender den aldrig om. Islam trækker sig aldrig tilbage. Langsomt, år efter år, århundrede efter århundrede, forsvinder den indfødte kafir-civilisation og er aldrig i stand til at kæmpe sig tilbage, kan aldrig vende islams fremgang.
Der er én undtagelse fra denne lov - magt og accept af krig. To gange i historien er islam blevet drevet ud - fra Spanien og fra Østeuropa.
I dag ser vi en anden tilgang til håndteringen af den tilintetgørende islam. Vi ignorerer historien om udslettelse og siger, at alt, hvad vi behøver, er at elske muslimer, og at vi så vil leve sammen i harmoni, i en vidunderlig multikulturel civilisation. En historie om 1400 års udslettelse uden en eneste undtagelse fra reglen - den vil vi ophæve med et smil og et knus. "All you need is love; love is all you need; all you need is love; love is all you need" ["alt hvad du behøver er kærlighed; kærlighed er alt hvad du behøver" - fra sang af The Beatles, o.a.]. Gentag dette igen og igen; det vil få doktrinen og historien om udslettelse til at gå væk. Måden det virker på er faktisk, at historien på den måde aldrig bliver erkendt. Det er en kliché at sige, at de, der ignorerer historien, er dømt til at gentage den. Det er en kliché, men den er sand. Vi har i dag sat vores fod på vejen mod udslettelse, fordi vi nægter at kende historien.
Hvad er lektien? Islam, fredelige islam, handler om ødelæggelse af al kafir-civilisation. Kun hvis kafirerne indser, at islams mål er at udslette deres kultur, kan ødelæggelsen stoppes. Islam er i krig mod kafirerne, og kafirerne forsøger at "kærlige" sig vej ud af ødelæggelsen. Islam er i krig, vi er på kærlighed. Muhammed har en drøm, der går i opfyldelse, mens vi sover.

Kilder

Kosovo: http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6
Turkey: http://home.att.net/~dimostenis/greektr.html
Lebanon: Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.
Pakistan, Bangladesh: http://hrcbmdfw.org/blogs/bangladesh/archive/2007/07/13/722.aspx


Bill Warner, direktør for Center for the Study of Political Islam