Saturday, October 22, 2016

Islam, slaveri og voldtægt - Et interview med Bill Warner

För att läsa den här intervjun med amerikanska fysikern, islamkännaren och nytänkaren Dr. Bill Warner - grundare av Center for the Study of Political Islam - av historikern, författaren och programledaren Dr. Jamie Glazov i den ledande amerikanska publikationen Frontpage Magazine - ett projekt av David Horowitz Freedom Center - i dansk översättning, klicka vänligen på länken:
Islam, slaveri og voldtægt
Et interview med Bill Warner
Af Jamie Glazov
Oversættelse af: Islam, Slavery and Rape
Kilde: FrontpageMag.com, 9. maj 2014
Udgivet på myIslam.dk: 1. juni 2014