Monday, October 16, 2017

Henning Duus, Den korte Avis: Historien om Islam og Vesten, der ikke bliver fortalt

För att läsa hela artikeln av Henning Duus i Den Korte Avis från vilken IceViking citerat, klicka vänligen på länken nedan:

http://denkorteavis.dk/2015/historien-om-islam-og-vesten-der-ikke-bliver-fortalt/

Historien om Islam og Vesten, der ikke bliver fortalt

Från artikeln:
Forholdet mellem den vestlige og muslimske sektor i fremtidens europæiske stater vil med høj sandsynlighed være særdeles konfliktfyldt. Ifølge islamisk ret må muslimer ikke uden videre varigt bosætte sig i ikke-muslimske lande.

Det skyldes, at der hersker en permanent krigstilstand mellem det islamiske område, dar al-Islam med sharia, og det ikke-islamiske, dar al-harb uden sharia, derfor kræves der en såkaldt aman, en tilladelse fra en muslimsk retslærd.

Den kan kun gives under forudsætning af, at muslimen ikke bidrager til at styrke dar al-harb (Majid Khadduri: War and Peace In The Law Of Islam (2006/1955), Ch. XVI og Ludwig Hagemann & Adel Theodor Khoury: Dürfen Muslime auf Dauer in einem nicht-islamischen Land leben? Religionswissenschaftlige Studien 42, Oros Verlag, 1997).

Når så mange muslimer alligevel udvandrer til Europa, skyldes det formentlig at både sunni-islams fornemste læresæde Al Azhar i Cairo allerede i 1978 offentliggjorde et udkast til en islamisk forfatning for Europa, og at Det Islamiske Råd for Europa, der blev til på Saudisk initiativ i 1973, i 1983 ligeledes offentliggjorde en model for en islamisk forfatning for Europa.

Udvandringen bliver i det perspektiv lovlig, fordi den sker til et fremtidigt forstørret dar a-islam. Den fremtrædende tyske islam-specialist Gudrun Krämer nyoversatte de dele af udkastene, hvor den egentlige hensigt bag disse tekster efter hendes mening blev skjult i de tilgængelige oversættelser (G. Krämer: Gottes Staat als Republik. Nomos, 1999, ss. 275 – 281 og ss. 288 – 294), og hensigten er i originalteksten overtagelsen af den politiske magt og indførelsen af shariaen i Europa.

Henning Duus er lektor i statskundskab på Hærens Officersskole. Synspunkterne i artiklen er hans egne