Friday, December 28, 2018

Bill Warner, PhD: Niewiernym nie wolno czytać Koranu

Bill Warner jest fizyk i znawca islamu. Jest założycielem Center for the Study of Political Islam.

Oto strona internetowa Center for the Study of Political Islam - CSPI:

http://www.cspipublishing.com/

Oto strona internetowa CSPI International:

https://www.politicalislam.com/

Oto krótka biografia (po angielsku):

https://www.politicalislam.com/author/

Aby przeczytać artykuł, proszę kliknąć tutaj:


http://www.euroislam.pl/index.php/2011/11/niewiernym-nie-wolno-czytac-koranu/

Niewiernym nie wolno czytać Koranu

22 LISTOPADA 2011
Bill Warner
"Jeśli studiuje się islam, można dojść do wniosku, że posiada on doktrynę głoszącą wieczną nienawiść do niewiernych i ich cywilizacji. Studiujący islam może również wywnioskować, że po 1400 latach działań wojennych, morderstw, gwałtów i niewolnictwa, islam jest w stanie wojny z nami.
Ale Biały Dom, Departament Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz FBI i CIA poinformowały nas, że tak nie jest."
 ...
"Wróćmy do czasów Umara II, kalifa islamu. Zgodnie z prawem szariatu, niewierni mają być całkowicie nieszkodliwi dla islamu i ta psychiczna kastracja ma dwa aspekty. Oto dwa z wielu krzywdzących warunków traktatu z niewiernymi, (nazywanymi tu dhimmi, czyli niewiernymi zgadzającymi się na przestrzeganie prawa szariatu), które dotyczą zakresu wiedzy o islamie dla niewiernych. Pakt Umara z IX wieku n.e. mówi: „My [chrześcijanie] nie będziemy uczyli naszych dzieci Koranu. Nie będziemy obnosili się z religią chrześcijańską, ani namawiali nikogo na jej przyjęcie”.Niewiernym nie wolno znać doktryny islamu. Niewierni nie mogą czynić swojej cywilizacji atrakcyjną dla muzułmanów. Niewierni muszą podporządkować się islamowi, nie na odwrót"
...
"Administracja Obamy na nowo odwołała się do starożytnego traktatu, nazywanego Paktem Umara, i zastosowała jego postanowienia do naszego narodu. Nasze organy ścigania zostały w pełni niewiernymi „dhimmi”, zgodnie z prawem szariatu." 
Tłum. Agaxs