Thursday, August 11, 2016

Dr. Daniel Pipes: Identifiera islamister genom förhör

http://sv.danielpipes.org/16486/identifiera-islamister-genom-forhor