Tuesday, October 27, 2015

Lars Adaktusson (KD): "Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna."

http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/10/19/europeiska-unionen-och-i-synnerhet-den-svenska-regeringen-har-ett-sarskilt-ansv/
 "Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna."

Lars Adaktusson (KD) är Europaparlamentariker

Citat:

Förutom att agera mot president Abbas kontraproduktiva och direkt ansvarslösa politik måste den svenska regeringen göra klart att bilaterala biståndsinsatser inte kan frikopplas från politiskt ansvarstagande och respekt för mänskliga rättigheter. En förutsättning för fortsatt svenskt bistånd till Palestinska myndigheten måste vara att Abbas tar avstånd från alla former av terrorhandlingar och bidrar till konstruktiv dialog med den israeliska regeringen.