Friday, May 27, 2016

Dr. Ali Sina: Islam. Kult eller religion?

Iransk-amerikanska islamkritikern Dr. Ali Sina är författare, debattör och grundare av sajten http://www.faithfreedom.org/

För att läsa hela översättningen, klicka på länken nedan:

http://myislam.dk/articles/da/sina%20islam-kult-eller-religion.php
Islam. Kult eller religion?
Af Ali Sina
Oversættelse af: Islam: Cult or Religion?
Kilde: FaithFreedom.org
Udgivet på myIslam.dk: 16. juli 2012

...

 1. Islam hævder at være en religion med en stærk hengivenhed for Muhammed og et sæt af uunderbyggede doktriner, præsenteret af ham. Monoteisme bruges som et påskud til at udøve absolut kontrol over de troende og giver dem ingen mulighed for at stille spørgsmål eller undersøge alternative veje.
 2. Muhammed tvang sine tilhængere til at forlade deres familier (8:72) og samlede dem i Yathrib. Han sagde: "De, der tror, men som ikke udvandrede, dem har I ingen venskabspagt med, før de udvandrer." Han advarede om, at de, der ikke fulgte ham og efterlod deres familier, ville blive forbandet af Allah og: "Deres herberg skal være Helvede." (4:97) Muhammed gik så langt som til at befale sine tilhængere at myrde de muslimer, der hoppede af og vendte tilbage. (4:89) I Yathrib forviste og dræbte han jøderne, som ikke troede på ham, og på den måde eliminerede risikoen for, at hans tilhængere ville komme i kontakt med fremmede og blive påvirket af nogen. På denne måde udøvede han absolut kontrol over sine tilhængeres liv og sind. Jim Jones gjorde det samme. Han kaldte sin by "Jonestown". Muhammed ændrede navnet på Yathrib til Madinatul Nabi (Profetens by).
 3. Han brugte manipulerende metoder til at kontrollere sine tilhængeres sind. Disse metoder varierede fra trusler om Helvedes ild og løfter om Paradis til udmattende bede- og fasteritualer, udformet til at dulme tanken. Desuden brugte han trusler om fysisk afstraffelse, herunder henrettelse, og konstant krigsførelse, hvilket holdt hans tilhængere i en evig tilstand af ophidselse.
 4. Han etablerede sig som den eneste autoritet blandt sine tilhængere og den eneste kilde til vejledning i så høj grad, at de så hen til ham som mønstret for hver eneste detalje i deres liv, herunder hvordan man klæder sig, hvordan man barberer sig, hvordan man beder, og endda hvordan man urinerer og hvordan man renser sig efter sex. Tilsyneladende var tilbedelsen rettet mod Gud, men reelt var han den eneste genstand for tilhængernes ærbødighed og den eneste autoritet. Nominelt skulle Gud adlydes, men han var Guds stedfortræder og påtog sig således Guds autoritet.
 5. Alle troende blev bedt om at fremme hans sag gennem jihad, propaganda eller ved at give gavmildt af deres rigdom. (4:95, 9:20, 49:15, 61:11)
 6. Kritik af Muhammed og islam var totalt forbudt, og hvis nogen vovede at stille spørgsmål ved ham eller hans beslutninger, var Umar hurtig til at trække sit sværd og true med at skære halsen af den frygtløse spørger og tvinge ham til at undskylde. Det budskab blev sendt i en meget klar tone, at ingen måtte sætte spørgsmålstegn ved Muhammed og hans autoritet. 1400 år senere er budskabet det samme. Hvis du sætter spørgsmålstegn ved islam, vil du blive dræbt.
 7. Muslimer får at vide, at de skal afvise enhver kritik af islam som noget, der kommer fra Satan, og de undgår ofte at læse kritiske synspunkter om deres tro. Jeg har modtaget vidnesbyrd fra frafaldne, der tilstod, at da de første gang stødte på dette websted [Faith Freedom International], lod de være med at læse det og afviste det som Satans værk. Se dette. Selv læste jeg aldrig nogen bog, der var kritisk over for islam og misbilligede engang en ven, der gav udtryk for sin nysgerrighed over for Salman Rushdies De Sataniske Vers.
 8. Muslimer opfordres til at udspionere hinanden og rapportere ethvert tegn på afvigelse. Amr bil Maroof wa Nahi anil Munkir (At befale at følge religionen, og forhindre, hvad der er forbudt) er et grundprincip i islam. Enhver muslim er forpligtet til at stikke næsen i andres privatliv, udspionere dem og fortælle dem hvad de bør og ikke bør gøre. Enhver muslim er en håndhæver af religionen og moralsk politi for andre.
 9. Muslimer undertrykker alt, der kunne fremstille islam i negativt lys. At bevare islams image er af yderste vigtighed og muslimer lyver med den reneste samvittighed for at fordreje deres religion og få den til at se godt ud. For eksempel bliver kvinder i islam behandlet som dyr og betragtes som mangelfulde i intelligens. Enhver muslim ved dette, også kvinderne, der bebrejder mændene for det, men ikke islam. Men de lyver groft og praler over kvinders "ophøjede" stilling i islam. Jihad betyder aggressiv krig for at ekspandere islam. Enhver muslim ved dette. Men alligevel lyver de alle og siger, at jihad betyder "selvforsvar". For et par år siden modtog jeg en meget vred email fra en muslim, der forbandede mig for at have afsløret, at Muhammed gik i seng med et 9-årigt barn, og sluttede af med at sige, at "skaden allerede var sket" og at jeg bestemt ville blive straffet for, hvad jeg havde gjort. Det faktum at Muhammed lå i med et barn generede ikke denne muslim, men hvad der generede ham, var, at det blev afsløret.
 10. Islam er ekstremt absolutistisk og muslimer tror, at den er den eneste sande religion. Men denne "sandhed" er imidlertid ikke selvindlysende. Den er "sand", fordi Muhammed sagde det.
 11. Muslimer får at vide, at de skal undgå frafaldne og kritikere af islam. Nye konvertitter bliver ofte omkredset og isoleret fra deres ikke-muslimske familie og venner. De bliver overøst med kærlighed og får en masse følelsesmæssig støtte, indtil hjernevasken er fuldendt.
 12. Muslimer bliver indpodet en frygt for at forlade islam. Denne frygt kommer i to former. Den ene er frygten for Helvede og den evige straf og den anden er frygten for at blive fanget og slået ihjel af andre muslimer, herunder deres bedste venner og familie.
 13. De, der forlader islam, må leve i konstant fare for at blive opdaget og dræbt. I sektionen "Muslims’ Comments" på dette site [Faith Freedom International], kan man se, at muslimer ofte taler om denne frygt og siger, at de har ondt af mig, fordi jeg hele tiden skal se mig over skulderen og leve i frygt for at blive myrdet. Værdierne er så forvrængede, at de ikke har medlidenhed med sig selv for at være mordere, men har medlidenhed med mig for at skulle leve i den frygt, de skaber.
 14. I islam omfatter disciplinære foranstaltninger at slå, lemlæste, stene, halshugge eller fængsle. Ekskommunikation er for mindre forseelser. Digteren Ka'b og to andre blev ekskommunikeret i halvtreds dage og i den tid talte ingen til dem. Ka'bs kone fik besked på at forlade ham og hvor han gik, ignorerede folk ham, som om han var usynlig. Alt dette, fordi han ikke ledsagede Muhammed under felttoget mod Tabuk.
 15. Muslimer får besked på at ofre deres komfort, deres rigdom og sætte deres liv på spil for at fremme islam. Unge mænd opfordres til at forlade deres studier og arbejde, føre jihad og begå selvmordsbombning for at gøre islam dominerende. Familie og selv børn betragtes som "prøver" af de troende. For at bevise deres loyalitet over for Allah, skal de være parat til at give afkald på alle disse "verdslige bindinger" og gør sig klar til at ofre deres liv i kampen for islam.
 16. Muslimer frarådes at tage venner blandt de vantro, selvom de vantro er deres pårørende. (3:28) De får at vide, at de vantro er najis (urene) (9:28) og at de troende ikke bør være sammen med dem.
 17. Troen på Dommedag er en af grundpillerne i den islamiske tro.