Monday, September 28, 2015

Historiens betydelse

Från Pelle Billings blogg:

http://www.pellebilling.se/2009/05/historiens-betydelse-del-1/

Historiens betydelse - del 1
av Pelle Billing

När könsfrågor och jämställdhet diskuteras handlar det nästan alltid om här och nu. Vanliga kommentarer är:

•Kvinnor är förtryckta av män

•Kvinnor är underordnade män

•Könsmaktsstrukturer står ivägen för framtiden

Åsikter av detta upprepas ofta som sanningar, utan att fundera på huruvida de stämmer när man beaktar ett historiskt perspektiv. Vi lever ju inte i en historielös bubbla: de kroppar, den kultur och det samhälle som vi har - är en direkt konsekvens av den utveckling som skett sedan människan först satte sin fot på jorden.

Vem producerar maten?

Ett av de mest intressanta historiska perspektiven som angår jämställdhet och könsroller, är hur människan har producerat mat genom historien. Före industrialismens tidevarv så var ju kampen för överlevnad det mest centrala för alla människor, och att få mat för dagen överskuggade alla andra bekymmer. Så hur påverkades könsrollerna av sättet att producera mat genom olika tidsåldrar?

•Stenåldern: det var i princip omöjligt för en gravid kvinna att jaga, och även en icke gravid kvinna saknar den muskelstyrka som män har. Således blev jakten männens domän. Kvinnorna var dessutom tvungna att amma barnen i upp till tre år, vilket inte var kompatibelt med jakt, men väl med att samla rötter och växter.

•Jordbruket: när människan upptäckte att man inte bara kunde så frön i små rännor i jorden, utan att man kunde ploga hela åkrar med hjälp av en häst eller oxe, så revolutionerades matproduktionen. Plogen var dock tung, och krävde en mans muskelstyrka för att manövreras. Dessutom ökade risken för missfall om en gravid kvinna försökte sig på att ploga. Så återigen var det bäst för kvinnan att jobba nära hemmet, och för mannen att jobba utanför hemmet.

Denna mycket enkla översikt visar tydligt att könsroller har utvecklats utifrån det som är funktionellt, inte p g a något slags förtryck - som det ofta pratas om i feministisk retorik. Män och kvinnor har varit tvungna att samarbeta, inte sinsemellan fajtas, för att kunna säkerställa överlevnaden av sina barn. Att män har dominerat den publika sfären och kvinnor den privata sfären är fullt förståeligt utifrån den historia vi har genomgått.

Givetvis betyder inte detta att könroller är huggna i sten! I dagen samhälle har vi möjlighet att göra nya val, eftersom de flesta jobb inte kräver muskelstyrka och mat inte längre är någon bristvara.

Men det är viktigt att vi för en dialog om könsrollerna utan att skuldbelägga män (eller kvinnor)! Det var män och kvinnor tillsammans som skapade de könsroller vi idag har, så att endast lasta ena könet för detta är både ologiskt och orättfärdigt.

http://www.pellebilling.se/2009/05/historiens-betydelse-del-2/

Historiens betydelse - del 2
av Pelle Billing

Detta är del 2 om historiens betydelse för jämställdhet och könsroller; om du inte redan gjort det så läs gärna del 1 först.

Som jag skrev i del 1 så har män och kvinnor inte haft någon könskamp genom historien, det har helt enkelt inte funnits utrymme för något sådant. Människor har haft fullt upp med att skaffa mat och tak över huvudet, medan att analysera könsroller är i högsta grad något som uppstått i välmående industriella samhällen.

Historiskt sett har kampen skett på en helt annan nivå, nämligen mellan olika kulturer. Olika kulturer har alltid tävlat om makt och inflytande, för att i förlängningen kunna uppnå ett välstånd. Det som har avgjort hur en viss kultur har organiserats - inklusive könsroller - är således inte någon könskamp utan istället konkurrensen mellan olika kulturer.

Alla framgångsrika kulturer har upptäckt samma sak: det är fördelaktigt att organisera sig på så vis att män används för högrisk-aktiviteter och att kvinnor hålls skyddade till varje pris.

Kvinnor

Varför är det då så effektivt att hålla kvinnor skyddade? Under primitiva förhållanden hänger en kulturs förmåga att uppnå makt och inflytande ihop med hur stor befolkningen är. Man har därför behövt skydda och vårda varje livmoder som finns, eftersom det endast är en livmoder som kan “producera” fler människor (varje man kan däremot befrukta många kvinnor, så män har aldrig varit en begränsande faktor för reproduktionen). Detta har bidragit till att kvinnans plats genom historien oftast har varit i hemmet, för det är där hennes liv har varit som tryggast.

Män

Män har istället fått ta på sig alla högriskjobb ute i samhället, såsom handel, krigsföring, byggande, osv. På så vis har män dels fått samarbeta med andra män för att uppnå saker, och dels fått tävla mot andra män för att nå en samhällsposition som medför att man kan försörja en stor familj. Genom att män har tvingats tävla mot varandra för att bevisa sin duglighet (inte sällan med livet som insats), har kulturen kunnat utvecklas och därmed bli mer och mer konkurrenskraftig mot omgivningen. Priset som individuella män har fått betala är att deras liv har värderats betydligt lägre än ett kvinnoliv.

Slutsats

Vad är då poängen med detta resonemang? Jo, att könroller har utvecklats utifrån de krav och yttre förutsättningar som människan har mött genom historien. Således är det en missuppfattning att könsroller bygger på förtryck eller illvilja från männens sida.

Dessutom är det så att bägge könsrollerna har sina respektive problem, och därmed bör samhällsdebatten kring jämställdhet handla om bägge könen. Som vi såg i resonemanget ovan så motsvaras kvinnans instängdhet i hemmet av att mannen förväntas ta på sig farliga jobb eller t o m dö för sin familj och sitt samhälle. Således har bägge könen haft sitt “ok” att bära genom historien.

Tyvärr fastnar feministisk ideologi ofta i ensidiga perspektiv på könsrollerna, och man orkar endast med att se halva sanningen om jämställdhet och könsroller. Tiden har kommit för ett mer nyanserat samtal som tar hänsyn till både män och kvinnors situation - bortom ideologier och bortom gamla tolkningar av könsrollerna.

(Ifall detta blogginlägg var intressant för dig så läs gärna detta tal av Roy F. Baumeister.)