Sunday, September 13, 2015

Återpostning: Nutida Trojansk Häst: Al Hijra, Den Islamiska Doktrinen Migration

Det har 2009 kommit ut en bok på engelska med titeln Modern Day Trojan Horse: Al Hijra, The Islamic Doctrine of Immigration (på svenska ungefär "Nutida Trojansk Häst: Al Hijra, Den Islamiska Doktrinen Immigration") skriven av Sam Solomon och Elias Al Maqdisi.

Här följer ett citat om boken:

"Jag hoppas att varje person i västvärlden läser den, inklusive den sovande eliten. Den här boken borde frammana ett mycket behövligt uppvaknande."

Geert Wilders, parlamentsledamot och ordförande för nederländska Partij voor de Frijheid (eller "Partiet för Frihet")

Janet Levy recenserade boken i amerikanska American Thinker under titeln "The Hirja" och skriver då bl.a så här:

"I deras fängslande bok "Nutida Trojansk Häst: Al Hijra, Den Islamiska Doktrinen Migration" förklarar författarna Sam Solomon, en före detta professor i Sharia och konvertit till kristendomen och Elias Al Maqdisi, en expert på islam, migrationen av muslimer till Dar-al-Harb "krigets hus" som ett religiöst påbud med utgångspunkt i islamisk doktrin. De beskriver den stegvisa processen av den här 1400 år gamla erövringsstrategin. Det är en övergångs-strategi vilken de karakteriserar som det viktigaste steget i spridandet av islam och förberedandet av Jihad. Av deras omsorgsfulla avhandling om Hijra står det klart att migration tillsammans med militär erövring utgör den islamiska expansionismens bokstöd."

På bokens egna hemsida står det bl.a så här:

Innebörden av Al-Hijra är "att emigrera" och den islamiska kalendern börjar med det datumet. Datumet då Mohammed "emigrerade" från Mecca till Medina. För det planerade Mohammed omsorgsfullt och minutiöst och gjorde det grundläggande förarbetet för den islamiska staten vilken efter hans död snart skulle växa till ett avskräckande imperium styrt av de lagar och regler Muhammed la fram, Sharia.

...

Författarna till den här boken menar att "islamisk migration" (Al-Hijra på arabiska) är organiskt och oskiljbart bundet till en form av migration som
är en väsentlig del av den islamiska kallelsen (da’wa) att upprätta en islamisk stat eller politisk maktbas och att sprida islam.

Författarna tillhandahåller det noggranna detaljerandet av hur Hijra inte var ett plötsligt desperat försök av Muhammed och hans följeslagare att fly från Mecca till ett bättre liv i Medina. Det var i själva verket en metodiskt planerad händelse varigenom Muhammed använde sitt listiga politiska manövrerande och ledarskapsförmågor till att förvandla varje utveckling till en fördel utan att förlora sitt fokus på det slutgiltiga målet. Under förloppet enade han de hedniska araberna som muslimer och förpassade de judiska och kristna araberna till en underordnad ställning. Innan de blev underordnade var de herrar över sina egna samhällen och oaser. Ännu viktigare var att Muhammed skapade en "förlaga" som skulle emuleras av generationer - i 1400 år till idag! Den här förlagan kallas "doktrinen migration" och den tillhandahåller mekanismerna och processerna att följas av de hängivna och devota muslimerna för att omgestalta hela världen till "islams hus".

...

Nutida islamiska intellektuella och planerare har aktivt arbetat med att tillämpa "doktrinen migration" till de muslimska samhällena i Europa, Nordamerika och Sydamerika. De förespråkade mekanismerna och verktygen är inte bara "paralleller" av vad Muhammed gjorde i Medina för 1400 år sedan, utan faktiskt exakta imitationer och tillämplingar av vad han gjorde och utvecklade, vilket du kommer att förstå av den här boken.
Boken kan införskaffas med hjälp av t.ex adlibris och bokus.