Wednesday, September 30, 2015

Bill Warner, PhD: A Civilizational Manifesto


http://www.politicalislam.com/a-civilizational-manifesto/

A Civilizational Manifesto

I advocate and defend a Civilization based on:
• The ethical principle of a golden rule
• Defending the victim and resisting the oppressor
• The principle of rational thought
• Free speech and expression
• Freedom of ideas
• Freedom of conscience
• Freedom of religion
• Freedom to defend our civilization
I oppose the evils of:
• Ethical dualism
• Authoritative thought
• Suppression of speech and ideas
• The oppression of women and other human rights
• The use of force, violence and power to silence ideas
I support the use of logic, reason, humor, irony, and satire to criticize ideas and people. I reject political correctness, multiculturalism, name calling and insults.

Tuesday, September 29, 2015

Re-Post: "Islam Question & Answer: Should he go back and live in a kaafir country?"

http://www.islam-qa.com/en/ref/islamqapages/2

"About the Site"

"Welcome to Islam Question & Answer! This site aims to provide intelligent, authoritative responses to anyones question about Islam, whether it be from a Muslim or a non-Muslim, and to help solve general and personal social problems. Responses are composed by Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, a known Islamic lecturer and author. Questions about any topic are welcome, such as theology, worship, human and business relations, or social and personal issues."
http://www.islam-qa.com/en/ref/27211/???%20?????%20???%20
"I have been advised by several muslims who are knowledgable in islam against living in a kaffir country (America). I am an American/Arab who has lived in America all my life but for a few months now was living in arabic country , however things are getting hard for me to continue living here (lack of income, housing etc) and am considering going back to America, also another strong reason is that the Health care system is better and free for my wife who is ill. Please give me as much a detailed answer from the hadith and quran as you can as I don't know for sure if I should strive to continue living here or go back to America regarding Islam."

...

"There are two basic conditions which must be met before staying in kaafir countries:


The first condition is: that the person must be secure in his religious commitment, so that he has enough knowledge, faith and will power to ensure that he will adhere firmly to his religion and beware of deviating or going astray, and that he has an attitude of enmity and hatred of the kaafirs and will not befriend them and love them, for befriending them and loving them are things that contradicts faith."
Click here to read the whole thing.

 For more also see
here.

Roy Beck explains why immigration from third world countries make no sense


Monday, September 28, 2015

Historiens betydelse

Från Pelle Billings blogg:

http://www.pellebilling.se/2009/05/historiens-betydelse-del-1/

Historiens betydelse - del 1
av Pelle Billing

När könsfrågor och jämställdhet diskuteras handlar det nästan alltid om här och nu. Vanliga kommentarer är:

•Kvinnor är förtryckta av män

•Kvinnor är underordnade män

•Könsmaktsstrukturer står ivägen för framtiden

Åsikter av detta upprepas ofta som sanningar, utan att fundera på huruvida de stämmer när man beaktar ett historiskt perspektiv. Vi lever ju inte i en historielös bubbla: de kroppar, den kultur och det samhälle som vi har - är en direkt konsekvens av den utveckling som skett sedan människan först satte sin fot på jorden.

Vem producerar maten?

Ett av de mest intressanta historiska perspektiven som angår jämställdhet och könsroller, är hur människan har producerat mat genom historien. Före industrialismens tidevarv så var ju kampen för överlevnad det mest centrala för alla människor, och att få mat för dagen överskuggade alla andra bekymmer. Så hur påverkades könsrollerna av sättet att producera mat genom olika tidsåldrar?

•Stenåldern: det var i princip omöjligt för en gravid kvinna att jaga, och även en icke gravid kvinna saknar den muskelstyrka som män har. Således blev jakten männens domän. Kvinnorna var dessutom tvungna att amma barnen i upp till tre år, vilket inte var kompatibelt med jakt, men väl med att samla rötter och växter.

•Jordbruket: när människan upptäckte att man inte bara kunde så frön i små rännor i jorden, utan att man kunde ploga hela åkrar med hjälp av en häst eller oxe, så revolutionerades matproduktionen. Plogen var dock tung, och krävde en mans muskelstyrka för att manövreras. Dessutom ökade risken för missfall om en gravid kvinna försökte sig på att ploga. Så återigen var det bäst för kvinnan att jobba nära hemmet, och för mannen att jobba utanför hemmet.

Denna mycket enkla översikt visar tydligt att könsroller har utvecklats utifrån det som är funktionellt, inte p g a något slags förtryck - som det ofta pratas om i feministisk retorik. Män och kvinnor har varit tvungna att samarbeta, inte sinsemellan fajtas, för att kunna säkerställa överlevnaden av sina barn. Att män har dominerat den publika sfären och kvinnor den privata sfären är fullt förståeligt utifrån den historia vi har genomgått.

Givetvis betyder inte detta att könroller är huggna i sten! I dagen samhälle har vi möjlighet att göra nya val, eftersom de flesta jobb inte kräver muskelstyrka och mat inte längre är någon bristvara.

Men det är viktigt att vi för en dialog om könsrollerna utan att skuldbelägga män (eller kvinnor)! Det var män och kvinnor tillsammans som skapade de könsroller vi idag har, så att endast lasta ena könet för detta är både ologiskt och orättfärdigt.

http://www.pellebilling.se/2009/05/historiens-betydelse-del-2/

Historiens betydelse - del 2
av Pelle Billing

Detta är del 2 om historiens betydelse för jämställdhet och könsroller; om du inte redan gjort det så läs gärna del 1 först.

Som jag skrev i del 1 så har män och kvinnor inte haft någon könskamp genom historien, det har helt enkelt inte funnits utrymme för något sådant. Människor har haft fullt upp med att skaffa mat och tak över huvudet, medan att analysera könsroller är i högsta grad något som uppstått i välmående industriella samhällen.

Historiskt sett har kampen skett på en helt annan nivå, nämligen mellan olika kulturer. Olika kulturer har alltid tävlat om makt och inflytande, för att i förlängningen kunna uppnå ett välstånd. Det som har avgjort hur en viss kultur har organiserats - inklusive könsroller - är således inte någon könskamp utan istället konkurrensen mellan olika kulturer.

Alla framgångsrika kulturer har upptäckt samma sak: det är fördelaktigt att organisera sig på så vis att män används för högrisk-aktiviteter och att kvinnor hålls skyddade till varje pris.

Kvinnor

Varför är det då så effektivt att hålla kvinnor skyddade? Under primitiva förhållanden hänger en kulturs förmåga att uppnå makt och inflytande ihop med hur stor befolkningen är. Man har därför behövt skydda och vårda varje livmoder som finns, eftersom det endast är en livmoder som kan “producera” fler människor (varje man kan däremot befrukta många kvinnor, så män har aldrig varit en begränsande faktor för reproduktionen). Detta har bidragit till att kvinnans plats genom historien oftast har varit i hemmet, för det är där hennes liv har varit som tryggast.

Män

Män har istället fått ta på sig alla högriskjobb ute i samhället, såsom handel, krigsföring, byggande, osv. På så vis har män dels fått samarbeta med andra män för att uppnå saker, och dels fått tävla mot andra män för att nå en samhällsposition som medför att man kan försörja en stor familj. Genom att män har tvingats tävla mot varandra för att bevisa sin duglighet (inte sällan med livet som insats), har kulturen kunnat utvecklas och därmed bli mer och mer konkurrenskraftig mot omgivningen. Priset som individuella män har fått betala är att deras liv har värderats betydligt lägre än ett kvinnoliv.

Slutsats

Vad är då poängen med detta resonemang? Jo, att könroller har utvecklats utifrån de krav och yttre förutsättningar som människan har mött genom historien. Således är det en missuppfattning att könsroller bygger på förtryck eller illvilja från männens sida.

Dessutom är det så att bägge könsrollerna har sina respektive problem, och därmed bör samhällsdebatten kring jämställdhet handla om bägge könen. Som vi såg i resonemanget ovan så motsvaras kvinnans instängdhet i hemmet av att mannen förväntas ta på sig farliga jobb eller t o m dö för sin familj och sitt samhälle. Således har bägge könen haft sitt “ok” att bära genom historien.

Tyvärr fastnar feministisk ideologi ofta i ensidiga perspektiv på könsrollerna, och man orkar endast med att se halva sanningen om jämställdhet och könsroller. Tiden har kommit för ett mer nyanserat samtal som tar hänsyn till både män och kvinnors situation - bortom ideologier och bortom gamla tolkningar av könsrollerna.

(Ifall detta blogginlägg var intressant för dig så läs gärna detta tal av Roy F. Baumeister.)

Lies about Islamic Taqiyya (Dissimulation): Dr. Carson Right: Washington Post and Academics Wrong

Lies about Islamic Taqiyya (Dissimulation)
Dr. Carson Right: Washington Post and Academics Wrong

Sunday, September 27, 2015

Jamie Glazov Moment: Ben Carson: Heroic Truth-Teller About Islam

http://jamieglazov.com/2015/09/25/jamie-glazov-moment-ben-carson-heroic-truth-teller-about-islam/
Jamie Glazov is Frontpage Magazine's editor. He holds a Ph.D. in History with a specialty in Russian, U.S. and Canadian foreign policy. He is the author of the critically acclaimed and best-selling, United in Hate: The Left’s Romance with Tyranny and Terror. He hosts the web TV show The Glazov Gang.

Dr. Tawfik Hamid: Carson Is Right About Muslims

http://www.newsmax.com/TawfikHamid/Ben-Carson-Middle-East-Religion/2015/09/23/id/692925/

Carson is Right About Muslims
by Dr. Tawfik Hamid, Wednesday, 23 Sep 2015

Dr. Tawfik Hamid is the author of "Inside Jihad: How Radical Islam Works; Why It Should Terrify Us; How to Defeat It."


As a Muslim — and particularly as a former member of a radical Islamist group — I can state unequivocally that Dr. Carson is correct. 

...

If they could point to just one treatise that is accepted by the leading Islamic scholars at Al-Azhar University or the religious authorities in Saudi Arabia (the two Sunni religious bodies responsible for approving a printed Koran) that rejects the traditional barbaric principles of Islamic law. 

If they could produce a solitary approved Islamic text that stands clearly and unambiguously against killing apostates, beating women, killing gays, and enslaving female war prisoners for the express purpose of raping them — then perhaps the criticism would be justified. 

...


Worse, the aforementioned horrific values are considered “maloom mina aldeen Bil-Darora” (a necessary article of the religion). 

So if a Muslim were to reject them, under Shariah, he must be considered an apostate (one who has forsaken his religion), and therefore, under the same law, must be killed. 

Saturday, September 26, 2015

What Shall be the Fate of Gynocentrism?


Why Arab Muslims Refuse Arab Muslim ‘Refugees’

To read the entire item, click on the link below:

http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/why-arab-muslims-refuse-arab-muslim-refugees/

Why Arab Muslims Refuse Arab Muslim ‘Refugees’

Friday, September 25, 2015

Raymond Ibrahim: Ben Carson Exposes Islamic Taqiyya But There’s Even More You Should Know

http://pjmedia.com/blog/ben-carson-exposes-islamic-taqiyya-but-theres-even-more-you-should-know/?singlepage=true/

Ben Carson Exposes Islamic ‘Taqiyya,’ But There’s Even More You Should Know

Carson deserves credit for raising the issue, but he actually minimized the danger.

by Raymond Ibrahim, PJ Media


Quote:

In short, if a Muslim were running for president of the U.S. in the hopes of ultimately subverting America to Islam, he could, in Carson’s words, easily be “sworn in on a stack of Bibles, not a Koran” and “publicly reject all the tenants of Sharia.”  Indeed, he could claim to be a Christian and attend church every week.
It speaks very well about Carson that he is aware of—and not hesitant to mention—taqiyya.  But that doctrine’s full ramifications—how much deceiving it truly allows and for all Muslim denominations, not just the Shia—needs to be more widely embraced.
The chances of that happening are dim. Already “mainstream media” like the Washington Post have, incorrectly, taken Carson to task for “misunderstanding” taqiyya – that is, for daring to be critical of anything Islamic. These outlets could benefit from learning more about Islam and deception per the below links:
 • My expert testimony being used in a court case to refute “taqiyya about taqiyya.”
 • The even more elastic doctrine of tawriya, which allows Muslims to deceive fellow Muslims by lying “creatively.”
 • My 2008 essay “Islam’s Doctrines of Deception,” commissioned and published by Jane’s Islamic Affairs Analyst.
 • Recent examples of formerly good Muslim neighbors turning violent once they grow in strength and numbers.

Islamic militant group publishes global hitlist of bloggers, activists and writers

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/militant-group-publishes-hit-list-of-bloggers-activists-and-writers

Militant group publishes global hitlist of bloggers, activists and writers


Quote:

An Islamic militant group in Bangladesh has issued a hitlist of secular bloggers, writers and activists around the world, saying they will be killed if its demands are not met.

...

The targets in the list include nine bloggers based in the UK, seven in Germany, two in the US, one in Canada and one in Sweden. Some are Bangladeshi citizens living overseas. Others are dual nationals or citizens of the western nations.


The list was issued in a statement on the internet by the Ansarullah Bangla Team (ABT), a group that has been blamed for a series of murders of bloggers and activists in Bangladesh over the last 18 months. All those killed have been prominent critics of extremist religious doctrines, especially in Islam.
...
Individuals on the new list have told the Guardian they intend to keep writing and blogging.
...
Officials suspect the ABT is close to the Ansar ul-Islam organisation, which is part of al-Qaida in south Asiaand launched by the extremist organisation about a year ago.

Daniel Greenfield: Obama`s Genocidal Treason

To read the entire article, please click on the link below:

http://www.frontpagemag.com/fpm/260196/obamas-genocidal-treason-daniel-greenfield

OBAMA’S GENOCIDAL TREASONObama’s final legacy may be the death of millions of Americans.

 
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

Quotes:

No government has the blood of more American soldiers on its hands today than the government of Iran. From Lebanon to Afghanistan to Saudi Arabia to Iraq, Iran has been killing American soldiers for decades.
241 in Beirut. 19 at the Khobar Towers. Over 500 in Iraq and Afghanistan. The last time the United States officially fought Iran was under Reagan. But Iran has never stopped killing Americans. There is no reason to believe that it will stop once it has the nuclear weapons that Obama is helping its leaders obtain.
The last time left-wing radicals aided the nuclear program of an open enemy of the United States, they were put on trial for it. The sentencing judge at the time said that because “the nature of Russian terrorism is now self-evident” there was no further room for claims that no harm had been done.
“I believe your conduct in putting into the hands of the Russians the A-bomb years before our best scientists predicted Russia would perfect the bomb has already caused, in my opinion, the Communist aggression in Korea, with the resultant casualties exceeding 50,000 and who knows but that millions more of innocent people may pay the price of your treason. Indeed, by your betrayal you undoubtedly have altered the course of history to the disadvantage of our country,” Judge Kaufman stated.  
...

Obama’s dirty nuclear deal with Iran has already sped along Iran’s aggression across the region. The more concessions Obama, Hillary Clinton and John Kerry made, the more aggressive Iran became. It’s now involved in wars across the region that have already dragged the United States into its reach.
If Iran is allowed to go nuclear, these wars will become much worse and much more devastating.
...
Obama identifies with the anti-American resentments of Muslim terrorists instead of the suffering of their victims. His foreign policy has been based on empowering the enemies of the United States to turn their grievances into a “defense” against American influence and intervention. He has done it from Cuba to Iran, backing Communist and Muslim Brotherhood tyrants. But his Iranian deal is his bloodiest crime.
The nuclear deal will empower Iran to act out its resentments by killing millions.
...
By clearing Iran’s path to the bomb, Obama has transformed the slow conflicts of conventional terrorism into a catastrophic civilizational crisis. An Iranian nuclear bomb will not sneak up on us the way that the demographic crisis of Muslim migration and its accompanying terrorism have. It will not be an incremental problem. A nuclear arms race between Sunnis and Shiites in which terrorists on both sides wield nuclear weapons will make the entire structure of Western civilization unsustainable.
...
Obama’s terrorist treason gambles that Iran will be, “rational”, that its leaders will be Khrushchevs, willing to press where they sense weakness, rather than Stalins, who are willing to kill millions for power. Leftist appeasers of Iran, in and out of the administration, obsessively cling to the belief that the Islamic regime in Iran is rational because it allows them to evade the responsibility if the world burns.

Thursday, September 24, 2015

Brigitte Gabriel Reacts to Refugee Resettlement Crisis


What does the Religion of Peace Teach About ... Violence

To read the entire item, click on the link below:

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/023-violence.htm
What does the  Religion of Peace Teach About ... Violence

Quotes:

The Quran contains at least 109 verses that call Muslims to war with nonbelievers for the sake of Islamic rule.  Some are quite graphic, with commands to chop off heads and fingers and kill infidels wherever they may be hiding.  Muslims who do not join the fight are called 'hypocrites' and warned that Allah will send them to Hell if they do not join the slaughter.

...

Quran (9:29) - "Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued."  "People of the Book" refers to Christians and Jews.  According to this verse, they are to be violently subjugated, with the sole justification being their religious status.  Verse 9:33 tells Muslims that Allah has charted them to make Islam "superior over all religions." This chapter was one of the final "revelations" from Allah and it set in motion the tenacious military expansion, in which Muhammad's companions managed to conquer two-thirds of the Christian world in the next 100 years.  Islam is intended to dominate all other people and faiths.

...

The example of Muhammad is that Islam is a religion of peace when Muslims do not have the power and numbers on their side.  Once they do, then things change.

...

Muhammad's own martial legacy - and that of his companions - along with the remarkable stress on violence found in the Quran have produced a trail of blood and tears across world history.

...

The violent verses of the Quran have played a key role in very real massacre and genocide.  This includes the brutal slaughter of tens of millions of Hindus for five centuries beginning around 1000 AD with Mahmud of Ghazni's bloody conquest.  Both he and the later Tamerlane (Islam's Genghis Khan) slaughtered an untold number merely for defending their temples from destruction.  Buddhism was very nearly wiped off the Indian subcontinent.  Judaism and Christianity met the same fate (albeit more slowly) in areas conquered by Muslim armies, including the Middle East, North Africa and parts of Europe, including today's Turkey.  Zoroastrianism, the ancient religion of a proud Persian people is despised by Muslims and barely survives in modern Iran.

...

Muhammad was a military leader, laying siege to towns, massacring the men, raping their women, enslaving their children, and taking the property of others as his own.  On several occasions he rejected offers of surrender from the besieged inhabitants and even butchered captives.  He actually inspired his followers to battle when they did not feel it was right to fight, promising them slaves and booty if they did and threatening them with Hell if they did not.  Muhammad allowed his men to rape traumatized women captured in battle, usually on the very day their husbands and family members were slaughtered. 

Study on “Muslims in Germany”: 94 percent is against integration, 24 percent of young Muslims inclined to violence, 51 percent think Islam will prevail on Earth

To read the entire item, kindly click on the link below:

http://10news.dk/?p=1826

Study on “Muslims in Germany”: 94 percent is against integration, 24 percent of young Muslims inclined to violence, 51 percent think Islam will prevail on Earth

 

Such data become more and more interesting and relevant every day.
Translated by Sandra from the German State’s report “Muslime In Deutschland
“Muslims in Germany
In the nineties, the survey of Heitmeyer and others already put their emphasis on the meaning of Islamic organizations and associations. Nearly half of the Islamic youths showed attitudes which can be identified as Islam-centered claims of superiority. Moreover there were tendencies analyzed which were based on a religiously motivated will to use violence. About one third of the youths showed this kind of thinking which is closely connected to the Islam-centered claims of superiority on the one hand and traditional conservative views on the other hand.

Wednesday, September 23, 2015

Daniel Greenfield: No Refugees, No Terrorism

To read the entire item, kindly click on the link below:

http://www.frontpagemag.com/fpm/260198/no-refugees-no-terrorism-daniel-greenfield

NO REFUGEES, NO TERRORISM

The surest way to keep Muslim terrorists out is not to let any Muslim immigrants in.

 
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

Quotes:

tenth of London approves of ISIS now. Support for the Islamic State among the younger population in the UK, where Muslim demographics predominate, reaches as high as 14 percent.
What will it look like when tens of thousands of Muslims from the homeland of the Islamic State are added to the population? How much support will there be for Islamic terrorism a decade from now when the mass Muslim migration has fundamentally reshaped the UK’s religious demographics?
A recent poll of Syrians showed that 22 percent believed that ISIS had a positive influence on their country. And that’s only the level of support for the most controversial Jihadist group there. 
...

No amount of “preventing violent extremism”, outreach, profiling, airport scanning and mosque surveillance will ever be enough as long as immigration provides fresh recruits for the Jihad.
UNHCR refugees with terror ties have already been caught by Norway. More are being found in Europe. But even if you could somehow catch all the terrorists, there is no way to intercept future terrorists who will only turn to Islamic violence once they are safely living in Europe. 

Wir können die öffentliche Sicherheit in München nicht mehr garantieren! Dezernentin Brigitte Meier


Geert Wilders (PVV) Parliamentary Debate on the Hijra into Europe


Tuesday, September 22, 2015

Hungary's historical and moral duty to protect Europe - Prime Minister Victor Orbán


For English, kindly use the YouTube feature for subtitles.

Al-Aqsa Mosque Address: Europe Wants the Muslim Refugees as Labor; We Shall Conquer Their Countries

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5076.htm

Al-Aqsa Mosque Address: Europe Wants the Muslim Refugees as Labor; We Shall Conquer Their Countries

In an address delivered at the Al-Aqsa Mosque, Sheikh Muhammad Ayed said that the European countries are not motivated by compassion toward the refugees, but by their need for labor. "We shall conquer their countries," he declared in the address, which was posted on the internet on September 11, 2015.

Sheikh Muhammad Ayed: "(The infidels) want us to be tormented. They want us to be humiliated. (The Quran) says: Tthe Jews and the Christians will never be pleased with you,' but we will never follow their religion. This dark night will be over, and soon, we will trample them underfoot, Allah willing. Germany is not a compassionate country that wishes to absorb refugees from Syria and Iraq, and Palestinian refugees in the Levant and elsewhere. Europe has become old and decrepit, and needs human reinforcement. No force is more powerful than the human force of us Muslims. Oh Muslims, the Germans say, in their economic reports, that they need 50,000 young workers. Now, they have got 20,000, and they want another 30,000 and more, to work in their factories. They are not motivated by compassion for the Levant, its people, and its refugees. Throughout Europe, all the hearts are infused with hatred toward Muslims. They wish that we were dead. But they have lost their fertility, so they look for fertility in their midst. We will give them fertility! We will breed children with them, because we shall conquer their countries – whether you like it or not, oh Germans, oh Americans, oh French, oh Italians, and all those like you. Take the refugees! We shall soon collect them in the name of the coming Caliphate. We will say to you: These are our sons. Send them, or we will send our armies to you."

Monday, September 21, 2015

Raymond Ibrahim: Why The West Should Listen To Hungary On Muslim Refugees

http://www.frontpagemag.com/fpm/260179/why-west-should-listen-hungary-muslim-refugees-raymond-ibrahim

WHY THE WEST SHOULD LISTEN TO HUNGARY ON MUSLIM REFUGEES


Heed the nations experienced with the Islamic influx.

 
Quotes:

Orbán’s crime is that he wants to secure his nation’s borders against Muslims and preserve its Christian identity. According to Hungary’s prime minister:
Those arriving have been raised in another religion, and represent a radically different culture. Most of them are not Christians, but Muslims.  This is an important question, because Europe and European identity is rooted in Christianity….  We don’t want to criticize France, Belgium, any other country, but we think all countries have a right to decide whether they want to have a large number of Muslims in their countries. If they want to live together with them, they can. We don’t want to and I think we have a right to decide that we do not want a large number of Muslim people in our country. We do not like the consequences of having a large number of Muslim communities that we see in other countries, and I do not see any reason for anyone else to force us to create ways of living together in Hungary that we do not want to see….
The prime minister went on to invoke history—and not in the politically correct way, to condemn Christians and whitewash Muslims, but according to reality:
I have to say that when it comes to living together with Muslim communities, we are the only ones who have experience because we had the possibility to go through that experience for 150 years.
Orbán is referring to Islam’s conquest and occupation of Hungary from 1541 to 1699.  Then, Islamic jihad, terrorism, and Christian persecution were rampant.
Nor was Hungary alone. Much of southeastern Europe and portions of modern-day Russia were conquered, occupied, and terrorized by the Turks—sometimes in ways that make Islamic State atrocities seem like child’s play.  Think of the beheadings, crucifixions, massacres, slave markets, and rapes that have become IS trademarks—but on a much grander scale, and for centuries.
...
Justifying Muslim presence in non-Muslim nations on the basis that far outnumbered Muslims can never be a problem is par for the course.  After expressing puzzlement at Orbán’s stress on history, the Washington Post expresses amazement at “the fact that Muslims comprise less than 1 percent of the country’s [Hungary’s] population.”
This media canard ignores Islam’s unwavering Rule of Numbers: whenever and wherever Muslims grow in numbers, the same “anti-infidel” violence endemic to Muslim-majority nations grows with them.

WikIislam: Muslim Statistics

http://wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics

All statistics are referenced.

Sample of available statistics:

Health & Disability

 • A rough estimate shows that close to half of all Muslims in the world are inbred.
 • Muslim countries have the highest obesity rates among women and 70% of women in the Gulf states are obese.
 • 21 out of 22 countries most affected by birth defects per 1000 live births are Muslim majority countries.
 • Almost a 1/4 of Muslims say they would only donate an organ if it was going to another Muslim. (read more)

Children
 • 4 out of 5 Middle-Eastern women are sexually abused between the ages of 3 and 6 by family members.
 • More than half of all Yemeni girls are married before reaching puberty.
 • About 1 in 10 pregnancies in the Arab world ends in abortion. In Pakistan every 6th pregnancy is terminated.
 • 94% of Yemeni children (2-14 yrs) subjected to violence from a parent or guardian.(read more)

Sunday, September 20, 2015

Daniel Greenfield: The Syrian Refugee Crisis is Not Our Problem

To read the entire article, please click on the link below:

http://sultanknish.blogspot.se/2015/09/the-syrian-refugee-crisis-is-not-our.html

Quotes:

Hussein said: "We have the feeling that the aid workers are heartless." (He) lives in a trailer that cost $3,000. The air-conditioner runs with electricity he is tapping from the Italian hospital. The water for his tea is from canisters provided by UNICEF. He hasn't worked, paid or thanked anyone for any of it.”

And why would he? He’s entitled to it by virtue of his superiority as a Muslim and our inferiority as infidels. There is no sense of gratitude. Only constant demands as if the people who drove out their own Christians and Jews have some moral claim on the charity of the Christians and Jews of the West.

The media howls that the Syrian refugee crisis is our fault. That is a lie.

What is happening in Syria is a religious civil war fought over the same ideologies as the ones practiced by the vast majority of the refugees. This is an Islamic war fought to determine which branch of Islam will be supreme. It is not a war that started last week or last year, but 1,400 years ago.

We can’t make it go away by overthrowing Assad or supporting him, by giving out candy or taking in refugees. This conflict is in the cultural DNA of Islam. It is not going anywhere.

This war is not our fault. It is their fault.


...

The Syrian refugee crisis is a voluntary crisis. It would go away in a snap with secure borders and rapid deportations.


Syrian Refugee Crisis: Not Syrian, Not Refugees and Not a Crisis

Interview with the head of Machon Shilo, Rabbi David Bar-Hayim
Hat Tip: Tundra Tabloids.....
http://tundratabloids.com/2015/09/syrian-refugee-crisis-not-syrians-not-refugees-and-not-a-crisis/

Why Western Nations Should Only Accept Christian Refugees

http://www.frontpagemag.com/fpm/260137/why-western-nations-should-only-accept-christian-raymond-ibrahim

WHY WESTERN NATIONS SHOULD ONLY ACCEPTCHRISTIAN REFUGEES  All the right reasons the Left detests.

 
Quotes:

While more “progressive” voices cry “racism,” the fact remains: there are several objective reasons why the West should give priority, if not exclusivity, to Christian refugees—and some of these are actually to the benefit of European host nations. 
Consider:
Christians are true victims of persecution.  From a humanitarian point of view—and humanitarianism is the chief reason being cited in accepting refugees—Christians should receive top priority simply because they are the most persecuted group in the Middle East—well before the Islamic State phenomenon came into being.  As Australian Foreign Minister Julie Bishop put it, “I think that Christian minorities are being persecuted in Syria and even if the conflict were over they would still be persecuted.”   
Indeed.  While they are especially targeted by the Islamic State, before the new “caliphate” was established, Christians were and continue to be targeted by Muslims—Muslim mobs, Muslim individuals, Muslim regimes, and Muslim terrorists, from Muslim countries of all races (Arab, African, Asian, etc.)—and for the same reason: Christians are infidel number one.  See Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians for hundreds of anecdotes before the rise of ISIS as well as the Muslim doctrines that create such hate and contempt for Christians.
Conversely, Muslim refugees—as opposed to the many ISIS and other jihadi infiltrators posing as “refugees”—are not fleeing direct persecution, but chaos created by the violent and supremacist teachings of their own religion, Islam.  It’s not for nothing that Samuel Huntington famously pointed out that “Islam’s borders are bloody, and so are its innards.”  This means that when Muslims enter Western nations, chaos, persecution, and mayhem follow.  Take a look at those West European cities—for example, Londonistan—that already have a large Muslim population for an idea. 
...
Mideast Christians bring trustworthy language and cultural skills that are beneficial to the West.  They understand the Middle Eastern—including Islamic—mindset and can help the West understand it.  Moreover, unlike Muslims, Christians have no “conflicting loyalty” issues: Islamic law forbids Muslims from aiding “infidels” against fellow Muslims (click here to see some of the treachery this leads to in the U.S. and here to see the treachery Christians have suffered from their longtime Muslim neighbors and “friends”).  Indeed, an entire book about how “double agent” Muslims have infiltrated every corner of the U.S. government exists.  No such threat exists among Mideast Christians.  They too render unto God what is God’s and unto Caesar what is Caesar’s.  
Finally, it goes without saying that Mideast Christians have no sympathy for the very people and ideology that made their lives a living hell—the very people and ideology that are also hostile to everything in the West.  Thus a win-win: the West and Mideast Christians complement each other, if only in that they share the same foe. 

Four out of five migrants are NOT from Syria: EU figures expose the 'lie' that the majority of refugees are fleeing war zone

Four out of five migrants are NOT from Syria: EU figures expose the 'lie' that the majority of refugees are fleeing war zone

Quotes:

Only one in every five migrants claiming asylum in Europe is from Syria.
The EU logged 213,000 arrivals in April, May and June but only 44,000 of them were fleeing the Syrian civil war.

...

The figures from Eurostat, the EU's official statistical agency, show that migration from April to June was running at double the level of the same period in 2014.

...


Half a million migrants have arrived in Europe so far this year, with 156,000 coming in August alone. Rather than claiming asylum in the first safe EU country they reach, most head on toward wealthy northern states.

Islamic Law: Girls Can Be Married Even "In The Cradle"

http://www.frontpagemag.com/fpm/248424/islamic-law-girls-can-be-married-even-cradle-raymond-ibrahim

ISLAMIC LAW: GIRLS CAN BE MARRIED EVEN 'IN THE CRADLE'The difference between Sharia and common decency reaffirmed once again.

 
Quote:

The grand point of the Saudi fatwa, however, is not that girls as young as nine can be married, based on Muhammad’s example, but rather that there is no age limit whatsoever.  The only question open to consideration is whether the girl is physically capable of handling her “husband.”  Fawzan documented this point by quoting Ibn Battal’s authoritative exegesis of Sahih Bukhari:
The ulema [Islam’s scholars and interpreters] have agreed that it is permissible for fathers to marry off their small daughters, even if they are in the cradle.  But it is not permissible for their husbands to have sex with them unless they are capable of being placed beneath and bearing the weight of the men.  And their capability in this regard varies based on their nature and capacity.  Aisha was six when she married the prophet, but he had sex with her when she was nine [that is, when she was deemed capable].
 Fawzan concluded his fatwa with a warning: “It behooves those who call for setting a minimum age for marriage to fear Allah and not contradict his Sharia, or try to legislate things Allah did not permit.  For laws are Allah’s province; and legislation is his exclusive right, to be shared by none other.  And among these are the rules governing marriage.”
Once again, case closed.
Fawzan, of course, is not the first to insist on the legitimacy of pedophilia in Islam.  Nor is this just some theoretic, abstract point; the lives of countless young girls are devastated because of this teaching.  Recall, for instance, the 8-year-old girl who died on her “wedding” night as her “husband” raped her; or the 12-year-old who died giving birth to a stillborn; or the 10-year-old who made headlines by hiding  from her 80-year-old “husband.”