Saturday, February 08, 2014

Det særlige ved den muslimske forfølgelse af kristne

En text i dansk översättning från januari i år av islam-experten Raymond Ibrahim:

http://www.raymondibrahim.com/translated/det-saerlige-ved-den-muslimske-forfolgelse-af-kristne/

by  on January 28, 2014

Citat:


Hvis regimet i Nordkorea faldt, ville kristenforfølgelserne sandsynligvis stoppe. Men når regimerne falder i den muslimske verden, tager kristenforfølgelserne derimod til. Raymond Ibrahim minder om et par ubehagelige kendsgerninger i anledning af den seneste årsrapport om kristenforfølgelser fra organisationen Open Doors. 
Organisationen Open Doors offentliggjorde for nylig sin årsrapport (2014 World Watch List) der rangordner de 50 mest kristenforfølgende lande i verden. 
Det mest iøjnefaldende ved rapporten er det faktum, at den overvældende majoritet af kristenforfølgelser kloden rundt udøves af muslimer fra forskellige lande: 
Muslimer fra USA’s allierede (Saudi-Arabien) og dets fjender (Iran), muslimer fra velstående lande (Qatar) og fra fattige lande (Somalia og Yemen), muslimer fra ”islamiske republikker” (Afghanistan) og fra ”moderate” nationer (Malaysia og Indonesien); muslimer fra nationer, der har fået støtte af USA og muslimer, der er fulde af anklager mod USA. 
Der er én fællesnævner, et mønster, der er endnu mere omfattende end Open Doors antyder. Ifølge organisationens kommunikationsdirektør, Emily Fuentes, er 37 af de 50 mest forfølgende lande muslimske, dvs. 74%. 
Men selv om dette tal antyder, at de 13 andre lande på top 50-listen ikke er muslimske – f.eks. Kenya og Etiopien – er de, der udøver forfølgelsen, til gengæld muslimer. 
Med andre ord: I 41 ud af 50 lande er de, der forfølger kristne, muslimer. Det vil sige, at hele 82% af alle kristenforfølgelser i verden udøves af tilhængere af islam – nogle gange i lande med kristent flertal. 
Hvad angår top 10-listen over de værste lande, hvor kristne ifølge 2014 World Watch List lider ”ekstrem forfølgelse” er ni ud af ti – dvs. 90% – muslimske. 
Open Doors‘ kort over kristenforfølgelser (billedet) kan faktisk let forveksles med et kort over den muslimske verden, hvis man ser bort fra Kina (der ligger på 37. pladsen) og nogle få lande, der er domineret af kriminelle eller ateistiske diktaturer (Columbia, Nordkorea osv.). 
Når diktatorerne falder 
Men hvorfor egentligt gøre så stort et nummer ud af muslimernes religiøse identitet, når det er Nordkorea, der indtager førstepladsen på den aktuelle rangliste over kristenforfølgelser? 
Her kommer vi til en utrolig vigtig, men uklar skelnen.

...
Muslimske kristenforfølgelser finder sted i 41 lande i dag og tog sin begyndelsen for 1400 år siden. Som jeg dokumenterer i min bog Crucified Again er det de samme mønstre fra dengang som man genfinder i vores dages forfølgelser.
...
Oversat og redigeret af Katrine Winkel Holm 

Klicka här för att läsa hela texten. 

Wednesday, February 05, 2014

Raymond Ibrahim: "The Existential Elephant in the ‘Christian Persecution’ Room"

An item from this year by Middle East and Islam expert, Raymond Ibrahim:

http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/the-existential-elephant-in-the-christian-persecution-room/

The Existential Elephant in the ‘Christian Persecution’ Room

by  on January 17, 2014

Quotes:


Open Doors USA recently released its widely cited 2014 World Watch List—a report that highlights and ranks the 50 worst nations around the globe persecuting Christians. 
The one glaring fact that emerges from this report is that the overwhelming majority of Christian persecution around the world today is being committed at the hands of Muslims of all races, languages, cultures, and socio-political circumstances: Muslims from among America’s allies (Saudi Arabia) and its enemies (Iran); Muslims from economically rich nations (Qatar) and from poor nations (Somalia and Yemen); Muslims from “Islamic republic” nations (Afghanistan) and from “moderate” nations (Malaysia and Indonesia); Muslims from nations rescued by America (Kuwait) and Muslims claiming “grievances” against America (fill in the blank __). 
A common denominator, a pattern, exists, one that is even more extensive than Open Doors implies.  According to that organization’s communications director, Emily Fuentes, “of the 50 worst nations for persecution, 37 of them are Muslim,” or 74%. 
In fact, while this number suggests that the other 13 countries making the top 50 are not Muslim—for example Kenya and Ethiopia—those doing the persecution there are. 
In other words, those persecuting Christians in 41 of 50 nations are Muslims; that is, a whopping 82% of all persecution around the globe is being committed by the adherents of Islam—sometimes in Christian majority nations; for example, the Central African Republic which, after the 2013 Islamic takeover, now ranks #16, “severe persecution” (the Christian-majority nation did not even appear in the previous year’s top 50). 
As for the top ten absolute worst nations, where, according to the 2014 World Watch List, Christians suffer “extreme persecution,” nine—that is, 90%—are Muslim.  (Indeed, Open Doors’ global map of Christian persecution can easily be confused with a global map of the Islamic world, with the exception of China (ranked 37, “moderate persecution”) and some sporadic countries dominated by crime and godless tyranny, Colombia, North Korea, etc.) 
Still, considering that the 2014 World Watch List ranks North Korea—non-Islamic, communist—as the number one worst persecutor of Christians, why belabor the religious identity of Muslims? 
Here we come to some critically important but blurred distinctions.  
...
Muslim persecution of Christians exists in 41 nations today as part of a continuum that started nearly 14 centuries ago.  As I document in Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians, the very same patterns of Christian persecution prevalent throughout the Muslim world today are often identical to those from centuries past.  The facts speak for themselves.

Click here to read the whole thing.


Monday, February 03, 2014

Pakistan survey about wife beating

From The Express Tribune:

http://tribune.com.pk/story/663321/34-of-women-believe-that-their-husbands-are-justified-to-hit-them-if-they-argue-with-him-survey/

by Ali Sidiki, January 26th, 2014


Quotes:
The Pakistan Demographic and Health Survey (PDHS) recently issued a comprehensive report in which, among various other questions,  respondents  were asked to choose reasons for which it is justified for a husband to hit his wife. 
The 2012-13 PDHS includes results from completed interviews with 13,558 women and 3,134 men age 15-49, all of whom have been married at least once in their lives.
... 
The respondents were presented with six reasons that may be used to justify wife beating. 
The six circumstances were: if the wife burns the food, if she argues with him, if she goes out without telling him, if she neglects the children, if she refuses to have sexual intercourse with him and if she neglects her in-laws. Respondents were allowed to choose multiple reasons. 
The most widely accepted reason for wife beating among women in Pakistan is arguing with the husband (34%). 
...
The majority of men (19.8%) felt that the most justified reason for beating their wife was the wife going out without telling him. 
They also show similar levels of support for the other five reasons (16-20%), although at much lower levels than among women.
...
Across all six reasons, women voted in higher numbers than men. Among the respondents, 66% of men didn’t agree with any of the reasons mentioned while the percentage among women was 57.5%.