Tuesday, September 26, 2006

Poll of Dutch-Morrocan Youth

From Expatica Holland 14 June 2006:

Centre for extremist studies established

Quotes:

AMSTERDAM — A new centre for the study of radicalism and extremism has been established in Amsterdam.

The Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) is being hosted by the University of Amsterdam (UvA) and will bring together researchers from various universities to advance the study of religious radicalisation in the Netherlands.

Researcher Frank Buijs of UvA's Institute of Migration and Ethnic Studies decided there was a need for the new academic centre while he was researching radicalisation of Moroccan youth on behalf of the Ministry for Immigration and Integration.

The study found 40 percent of the Moroccan youth in the Netherlands reject western values and democracy. Six to seven percent are prepared to use force to defend Islam.

The majority are opposed to freedom of speech for offensive statements, particularly criticism of Islam. Buijs is the first director of CRES, which will provide information to people who come into contact with radicalism as part of their work.

Monday, September 18, 2006

NYPD Detective Breaks His Silence on Kahane and the WTC

NYPD Detective Breaks His Silence on Kahane and the WTC
22:50 Sep 11, '06 / 18 Elul 5766
by Hana Levi Julian
Israel National News

A New York Police Department detective has broken his silence about the connection between Rabbi Meir Kahane’s murderer and the terrorists who destroyed the Twin Towers at the World Trade Center.

Political activist Rabbi Meir Kahane was murdered by an Egyptian-born al-Qaeda terrorist after he delivered a speech at a Manhattan event in 1990 -- but because no one actually saw al-Sayed Nuseir pull the trigger, he was acquitted of the crime and was instead convicted on a lesser charge of possession of an illegal weapon. Three years later, Kahane’s murderer helped lead the terror cell which attacked the World Trade Center in 1993.

At the time, the theory that Kahane’s murder had been part of a terror conspiracy was discounted by federal investigators. But Detective John Molelli knew better, having been the first to find and examine the papers in Nuseir's rented house in Cliffside New Jersey .

Molleli found and closely examined boxes of notebooks and other papers written in Arabic, complete with diagrams that revealed the existence of a terrorist cell operating in the New Jersey – New York area. The papers included plans to attack a number of targets in New York City, including the World Trade Center. Police found photos of the Twin Towers, the Empire State Building and the Washington Monument. They found manuals on how to make bombs. They also found written materials promoting terror attacks on American soil.

He broke his silence about the evidence he found and its link to the World Trade Center attacks this year, the fifth since the Twin Towers were completely destroyed in a terror attack that rocked the world.

According to a program broadcast on Israel’s Channel 2 TV, the evidence was ignored because Kahane was the victim in the case. Kahane was considered a troublemaker who promoted an unpopular view that Arabs who lived in Israeli territory should be encouraged to move out of the country.

The evidence was quickly removed to the offices of the Federal Bureau of Investigations (FBI) and was largely ignored until the 1993 terror attack on the Twin Towers. Six people died and 100 were injured in the bombing. In the wake of the attack, the boxes that Molelli had discovered in Nuseir's rented house and which had been confiscated by the FBI were finally opened and closely examined, and the Arabic was translated.

Nuseir was later convicted as a co-conspirator of Sheikh Omar Abdel Rahman for the 1993 bombing, as well as conspiracy to attack New York landmarks and assassinate U.S. politicians.

Both men were sentenced to life in prison without parole, plus 15 years. It was only after that trial that Nuseir was also convicted of murdering Kahane as part of the “seditious conspiracy.”

Nuseir continued to manage the affairs of the al-Qaeda terror cell that continued to operate in the U.S. and on September 11, 2001 succeeded in completing the job it attempted in 1993 -- the destruction of the World Trade Center.

Friday, September 15, 2006

Var femte på valsedeln för riksdagspartierna dömd för brott

Från sverigedemokraten Richard Jomshofs blogg:

060913, 16:43
”Var femte på valsedeln dömd för brott”

Det rapporterar Sveriges Radio Ekot i dag den 13 september. Med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå, har Ekot gjort en granskning av riksdagspartiernas kandidater till riksdag och till kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet.

Granskningen visar att 19 procent, nästan var femte politiker, är dömd för något brott (småbrott med böter som påföljd och som delas ut av polis är dock inte inräknade här). Flest brott begår männen på de kommunala listorna; närmare 27 procent är straffade för något brott mellan åren 1973 till 2005, medan siffran hos kvinnorna ligger på runt tio procent. Enligt Brå är politikerna som grupp något mindre kriminell än befolkningen i övrigt. Man meddelar samtidigt att det mycket väl kan finnas fler som är dömda för brott bland kandidaterna.

Samtidigt som jag läste igenom artikeln på Ekots sajt, kom jag att tänka på en debatt jag hade med Pierre Kjellin på Blekinge Läns Tidning, BLT, för några dagar sedan. Den sjunde september skrev nämligen Kjellin i en ledare att ”många” av Sverigedemokraternas kandidater är dömda för brott och försökte därigenom förmedla en mörk bild av partiet, förmodligen i syfte att skrämma bort väljare från Sverigedemokraterna.

I mitt svar till Kjellin, som togs in i BLT dagen efter, påpekade jag bland annat det felaktiga i att våra riksdagspartier inte granskas på samma sätt, samtidigt som jag menade att Sverigedemokraterna hade stått sig mycket bra i en sådan jämförelse. Tänk så rätt jag hade.

Nu några dagar senare visar det sig dels att en sådan granskning faktiskt är gjord, dels att Sverigedemokraterna, precis som jag också trodde, står sig mycket bra i jämförelse med riksdagspartierna. De har i själva verket betydligt fler dömda personer på sina listor. Även om man räknar bort trafikbrotten, som utgör en tredjedel av brotten, hamnar vi på en siffra närmare 13 procent; även i detta fall står Sverigedemokraterna sig mycket bra i jämförelse.

Avslutningsvis; till de misslyckade praoeleverna på sekten Expo vill jag bara säga följande (och jag menar precis vad jag skriver): Stick och brinn era skitar, vad ska ni nu ägna era patetiska liv åt?

Från sverigedemokraten Mattias Karlssons blogg:

060906, 13:05
Aschberg smutskastar, ljuger och hycklar

Citat:

"Av Sverigedemokraternas ca 520 kommunfullmäktigekandidater har Aschbergs kumpaner på tidningen Expo lyckats hitta 16 personer som är dömda för brott, vilket ungefär motsvarar 3%. Så gott som samtliga av dessa 3% är nu bortplockade från listorna eftersom de ljugit för partiet och uppgett sig vara ostraffade. Detta skall jämföras med uppgifterna från Brottsförebyggande rådet som säger att 21% av den svenska officerskåren, 24% av hela befolkningen och 37% av alla svenska män är lagförda för brott."

Wednesday, September 13, 2006

Al Jazeera Arabic Poll: 49.9% Support Osama Bin Laden

From Al-Jazeera via Little Green Footballs:

The results of a questionnaire (five years after the attacks of September 11)

One of the questionnaire : September 7-September 10, 2006

The number of participants in the questionnaire : 41260

1) Is the world safer after September 11?
Yes - 4.2 %
No - 95.8 %

2) Do you support Osama bin Laden?
Yes - 49.9 %
No - 50.1 %

3) Do you think that the war on Iraq is a war on Islam?
Yes - 79.8 %
No - 20.2 %

4) Do you think that there is a link between the war on terrorism and the war on Iraq?
Yes - 23.4 %
No - 76.6 %

5) Do you wish to travel to the United States?
Yes - 27.6 %
No - 72.4 %