Friday, June 23, 2006

Poll of Norwegian Muslims

(translation from Norwegian is mine)

"14 percent of the the Norwegian Muslims want to have Sharia in Norway. That is the results of TV2 and Norsk Gallups survey from May this year."

the original quote in Norwegian:

14 PROSENT AV NORSKE MUSLIMER ønsker innføring av sharia i Norge. Det kom fram i TV2 og Norsk Gallups muslimske meninger fra mai i år.

Source:

Stening og amputering som straff

Astrid Meland

Første gang publisert: onsdag 21. juni 2006

http://www.dagbladet.no/magasinet/

Here is information in Norwegian about how the poll was done:

Slik gjennomførte de undersøkelsen

2 Nettavisen

Olav Njaastad

http://www.nettavisen.no/innenriks/article642369.ece

Dette er den første meningsmålingen som er laget blant muslimer i Norge.

TNS Gallup har utviklet en metode for å skaffe til veie et representativ utvalg av den muslimske delen av befolkningen i Norge.

Med unntak av samemanntallet,registreres ikke personer basert på sin etniske tilhørighet i Norge, eller tilgjengelige personregistre over medlemmer av ulike trossamfunn. For å kunne gjennomføre en måling som forteller noe om den muslimske befolkningen i Norge, har Gallup samlet typiske islamske navn fra åpne kilder på internett og brukt disse til søk i telefonkatalogen i Norge.

IInnsamlingen av navn på internett ga i alt 4.700 muslimske navn t Kryssingen av telefonregistre og navnelisten ga et utvalg på 25.000 personer.. Fra denne listen er det trukket et tilfeldig utvalg, og 495 av disse har svart på Gallups undersøkelse. Alle i det muslimske utvalget har personlig svart at de bekjenner seg til islam. Uttrykket «muslimer i Norge» er definert som personer som bekjenner seg til islam og er 18 år eller eldre.

Det generelle befolkningsutvalget er trukket på vanlig måte. «Befolkningen generelt» er personer bosatt i Norge som er 18 år eller eldre, uavhengig av religion eller etnisk tilhørighet.

Intervjuet på norsk og urdu
De fleste intervjuene er foretatt på norsk. Spørsmålene som er stilt er oversatt til urdu og rundt 10 prosent av intervjuene er gjennomført på urdu. Arbeidet med undersøkelsen har pågått siden juli 2005 i samarbeid mellom Gallup og TV 2. Gjennomføringen av undersøkelsen ble foretatt i februar og mars 2006. Antallet muslimer i undersøkelsen er 495 og antallet i det generelle befolkningsutvalget er 489 personer.

Fordi det ikke er mulig å intervjue hele befolkningen, er utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet. Det er viktig at resultatene fra utvalgsundersøkelser tolkes med varsomhet og med hensyn til hvilke feilmarginer som gjelder for det datagrunnlaget resultatene bygger på. Feilmarginen i undersøkelsen er på +/- 4,5 prosentpoeng men feilmarginene øker dersom antallet personer de ulike svargruppene blir lavt.

Testperiode
Før undersøkelsen ble igangsatt gjennomførte Gallup en forundersøkelse for å teste ut kvaliteten av spørreskjemaet og oversettelsen av spørreskjemaet til urdu. Det var også en sentral problemstilling i forundersøkelsen om muslimer i Norge kommer til svare på spørsmålene fra Gallups telefonintervjuere. Konklusjonen var at den muslimske befolkningen sluttet opp om undersøkelsen og svarte på spørsmålene som ble stilt. Bortfallet i undersøkelsen er normalt for meningsmålinger gjennomført på telefon.

22.05.06 09:28, ny 22.05.06 13:10