Monday, March 13, 2006

Poll of Danish Muslims

Quotes (translation from Danish is mine):

"Below half of all Danish muslims distances themselves of the violent reactions in the Middle East to the Jyllands Posten Muhammed Cartoons events in a clear-cut fashion. And 11 percent "have complete understanding" for flag-burning, destroying of Embassies and boycotts of Danish goods, according ta a new poll."

53 percent say that they feel more like muslims than Danes in the current situation and 36 percent say they feel more like both a Muslim and a Dane. The rest feel more like a Dane.

"The survey was conducted in February from a representative sample of Muslim refugees and immigrants i Denmark."

Source:

Hver tiende danske muslim: OK til flagafbrænding

Jyllands Posten Offentliggjort 12. marts 2006 19:07 - opdateret 11:03

Quotes from the original:

"Under halvdelen af de danske muslimer tager klart afstand fra de voldsomme reaktioner, der har været i Mellemøsten på Muhammed-tegningerne. Og 11 procent har "fuld forståelse" for flagafbrænding, ambassadeødelæggelser og boykot af danske varer, viser en undersøgelse, som Catinét har lavet for Ugebrevet A4.

"Undersøgelsen er foretaget i februar blandt et repræsentativt udsnit af muslimske flygtninge og indvandrere i Danmark. Kun to procent siger i undersøgelsen, at de i den aktuelle situation føler sig mest som danskere, mens 53 procent føler sig mest som muslimer og 36 procent som både danskere og muslimer."