Saturday, January 20, 2018

Węgry przyjęły 1300 uchodźców w 2017 - Euroislam.pl

https://euroislam.pl/wegry-przyjely-1300-uchodzcow-w-2017/

Węgry przyjęły 1300 uchodźców w 2017W rozmowie z dziennikiem „Times of Malta” węgierski podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Kristof Altusz ujawnił, że w ubiegłym roku Węgry udzieliły azylu 1300 osobom. Nie były to jednak osoby, które powinny były trafić na Węgry zgodnie z unijnym rozdzielnikiem (też 1300 osób) ale zupełnie inne. Kristof Altusz twierdzi, że były to osoby, które ubiegały się o azyl zgodnie z podpisaną przez Węgry (i Polskę również) Konwencją Genewską w sprawie uchodźców i że takie osoby Węgry są gotowe przyjmować – ale nie imigrantów ekonomicznych, udających uchodźców.
Informacja Altusza, której rząd węgierski wcześniej nie podawał do wiadomości poublicznej, wywołała polityczną burzę na Węgrzech. Partia opozycyjna Jobik zarządała sesji parlamentu i komisji śledczej. (g)

Źródło: The Times of Malta

Moskéns roll i samhället

Texten nedan är IceVikings översättning av texten The Role of the Mosque in Society av Richard Braun och John Marion.

Två uttryck som inte översätts nedan är "The Mosque Exposed" (titeln på en bok av före detta shariajuristen Sam Solomon), som ungefär betyder "Moskén blottad" och "Truth for Muslims" (en kristen missionsgrupp), som ungefär betyder "Sanning till muslimer".

http://truthformuslims.com/articles/braun_marion%202007_07_the_role_of_the_mosque_in_society.htm

MOSKÉNS ROLL I SAMHÄLLET
av Richard Braun och John Marion

Eftersom islams inflytande i Europa och Amerika växer bör all icke-muslimer känna till moskéns roll i samhället. Richard Braun och John Marion summerar moskéns betydelse och dess centrala roll i islams tillväxt och främjande. Mycket av informationen som publiceras i den här artikeln är tagen från boken "The Mosque Exposed" av Sam Solomon och Elias Alamaqdisi, vilken Richard Braun var med och kollaborerade på.

Klicka här för att beställa ditt exemplar av The Mosque Exposed.

De flesta amerikaner antar att moskén helt enkelt är en plats dit muslimer går på gudstjänst nästan som en "muslimsk kyrka", men det är inte riktigt hela sanningen. Du förstår, islam är övervägande ett handlingsbaserat system till skillnad från kristendomen som är ett trosbaserat system. Och hur vet den vanliga muslimen hur han eller hon ska handla? Allah har gett dem det perfekta exemplet i Mohammed. Muslimer bör ta efter honom.

Mohammeds livsnorm

Medan muslimer tror att koranen är Allahs uppenbarade ord är det "perfekta föredömet" som Mohammeds liv, undervisning och karaktär utgör dokumenterat i en annan samling skrifter vid namn hadith. De här skrifterna, vilka benämns sunna, dokumenterar hur Mohammed levde och lärde och används för att tolka koranen och utarbeta islamisk ideologi. 1.

Eftersom muslimer uppfattar moskén genom Mohammeds liv kan man bara förstå sig på den genom att undersöka hur den användes av honom. Om vi skulle utgå ifrån att moskén fungerar som en kyrka vore det ett farligt misstag. Mohammeds liv är istället kontexten som vi ska betrakta den genom.
Mohammed gick till moskén för andakt. Därför är det ett andaktshus. Han utträttade sina böner i moskén och lärde ut till alla muslimer att det var en viktig plats att utträtta böner i. Varje fredag går muslimer från hela världen till deras lokala moské och vänder sig mot Mecka för att utträtta sina rituella böner.

Befallning och Kontroll

Men tillbedjan för Mohammed handlade inte bara om religösa ritualer. Tillbedjan är en hel livsföring. För Mohammed handlade tillbedjan om att realisera Allahs lag. Det här benämns sharia och det omfattar alla livets områden. Sharia betyder "väg". I ökenkontexten från vilket det kommer innebär det "en väg som leder till vatten". För kristna är Jesus ord "levande vatten", men för muslimen är det denna lag som är en livsbevarande kraft och vatten i öknen.

Mohammed agerade utifrån sin roll som den högste ledaren av gruppen och moskén var hans verksamhets bas eftersom tillbedjan inte endast är religiös ritual. Här följer exempel på hur Mohammed använde moskén för att realisera sharian:

Han stiftade där lagar. Det är den lagstiftande maktens säte.

Han undervisade sina anhängare i sin ideologi i där.

Han skickade iväg och tog emot officiella delgationer i moskén.

Han skötte den islamiska statens affärer, tog emot statsöverhuvuden och utnämnde domare där. Det är den verkställande maktens säte.

Han utfärdade domar och utarbetade Sharia där. Det är den högsta domstolen.

Han utfärdade sociala påbud. Det är gemenskapens sociala centrum.

Han deklarerade muslimernas överlägsenhet gentemot icke-muslimerna, utfärdade dödsdomar mot de som satte sig emot honom och skickade ut bödlarna att utföra deras plikt. Det är det islamiska styrets plats och symbol.

Han deklarerade mäns överlägsenhet gentemot kvinnor i moskén. Det är en ojämlik plats.

Det var där han gav marschordrar, påbjöd jihad och värdesatte sina krigare. Det är en militär bas.

I korthet är moskén islams befallning-och-kontroll-centrum.

Hijra och Taqiyah

Antalet moskéer i USA har ökat dramatiskt de senaste åren. Enligt Mohammeds förlaga ska alla gå till moskén som han gjorde. Därför behövs det en moské i varje omgivning. I större områden behövs det en moské i varje del. Dessutom, eftersom muslimer som lever i icke-muslimska nationer befinner sig i ett permanent jihad 2. behöver moskéns roll förstås i denna kontext, tillsammans med två andra begrepp: migration (hijra) och döljande eller maskering (taqiyah).

Migration

Den islamiska kalendern börjar året 610 då Mohammed med sina följeslagare emigrerade från staden Mecka till staden Medina på den arabiska halvön.

Koranen talar väl om de som emigrerade till Medina för islams skull i bl.a surorna 2:218, 3:195, och 4:100.
Hijra används av muslimer för att sprida islam. Processen har en metod.

Som Solomon och Alamaqdisi skriver i deras book,

Migration är juridiskt obligatorisk för en muslim som en förberedelse till andra former av jihad för islams och muslimers seger i andra länder... Migration föregår jihad och båda är oupplösligt förenade... Det är inte möjligt att konsolidera den islamiska religionen utan migration. Det finns inget sätt att höja islams profil i apostasins boning utan muslimers hjälp och ett ökande av deras antal. 3.
Eftersom moskéns roll är så avgörande för att säkra segern över icke-muslimer är moskéer ibland byggda för att höja medvetenheten om islam hos icke-muslimer snarare än att tjäna den muslimska gemenskapens behov som ett andaktshus. Det är därför som en liten grupp muslimer i en icke-muslimsk grupp ibland bygger en stor moské som vida överstiger deras behov.

Migration och byggandet av moskéer tjänar syftet att vittna till icke-muslimer att islam är överlägset.

Maskering

Solomon och Alamaqdisi skriver,
Trots den uppenbart grymma, hårda och intoleranta koraniska synen på andra, det vill säga judar och kristna, finns det ålägganden i koranen vilka möjliggör för den islamiska gemenskapen att maskera, tona ner, och om nödvändigt, förneka både intensiteten och validiteten av dessa antisemitiska och anti-kristna läror hos dess religiösa system.

Det här specifika åläggandet är taqiyah, vilket genomsyrar nästan alla muslimers verksamheter och förbindelser i icke-muslimska samhällen, vare sig de är religiöst heliga, religiöst temporala, världsliga eller medborgerliga, eftersom... islam skiljer inte mellan det andliga och det världsliga. 4.
Av denna anledning bör man inte förlita sig på att de så kallade moderata muslimska ledarna i amerika ska stödja och försvara den amerikanska konstitutionens principer. Deras ledarskapsposition i den muslimska gemenskapen gör dem till beskyddare och främjare av islamisk ideologi även om de måste dölja och maskera deras egentliga avsikter.

Moskén i Amerika

Här i USA uppmuntrar vi inte bara byggandet av moskéer, vi stödjer deras byggande i toleransens och religionsfrihetens namn. Vi måste inse att vi då hjälper fienden bygga sina högkvarter inne i vårt land.

Våra politiska ledare verkar inte förstå problemet som vi står inför i det här avseendet - eller så vill de helt enkelt inte ingripa.

Det här är varför det är livsviktigt för amerikaner att de lär känna islams sanna natur. Vi behöver utbilda oss själva och föra vidare kunskapen.

För att hjälpa er att bygga på informationen som nämndes i den här artikeln erbjuder "Truth for Muslims" S. Solomons och E. Alamaqdisis bok "The Mosque Exposed". Klicka här för att beställa ditt exemplar med detsamma.

1. Från ordet sunna kommer ordet sunni. Sunnimuslimerna är majoriteten av muslimerna. Ortodoxa sunnimuslimer söker efterlikna Mohammed.

2. See The House of War, Truth Messenger, Vol. 3, No. 1, Spring 2007.

3. Solomon & Alamaqdisi, 2007. The Mosque Exposed, ANM Press. 52-54.

4. Solomon & Alamaqdisi, page 58.

Military Support: Once a Hero, always a Hero.Military Support

@MilitaryEarth

The best military pics and original tweets. Check out my other accounts  . "Fan account"
Fan Account

Björn Norström: "USA:s utan statsbudget – statsförvaltningen stängs ned"

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://samnytt.se/usas-utan-statsbudget-statsforvaltningen-stangs/

USA:s utan statsbudget – statsförvaltningen stängs ned


Från texten:

Vid midnatt mot lördagen stängdes den amerikanska statsförvaltningen då skuldtaket slagits i och Senaten inte lyckades godkänna en tillfällig budget. Huvudorsaken är enligt uppgift att det Demokratiska partiet vägrade samarbeta med Republikanerna, vilket ledde till att antalet röster i Senaten för att godkänna en budget på ytterligare en månad inte räckte till. Demokraterna skyller dock misslyckandet på Trump.

I torsdags godkände en majoritet i Representanthuset en budget i syfte att hålla den amerikanska statsförvaltningen tillfälligt öppen till mitten av februari, i syfte att ge mer tid att förhandla fram en långtidsbudget. Dock godkände inte Senaten samma budget på grund av vad som beskrivs som obstruktion från Demokraterna, vilket betyder att statsförvaltningen nu är stängd.
I Representanthuset krävdes endast en enkel majoritet för att godkänna det tillfälliga budgetförslaget, vilket Republikanerna enkelt skrapade i hop. I Senaten krävdes dock minst 60 procent av rösterna för ett godkännande. Republikanerna har endast 51 säten, vilket betyder att det även behövdes ett antal röster från Demokratiska senatorer, vilket man inte lyckades få ihop. Endast fem Demokrater röstade för Republikanernas tillfälliga budgetförslag. Samtidigt röstade fem Republikaner emot förslaget eftersom dessa ansåg att budgetförslaget bara ökar på statsskulden.
Anledningen till Demokraternas vägran att samarbeta berör illegal invandring och framförallt amnesti för barn till illegala invandrare, det sk DACA. Republikanerna vill att illegal invandring ska behandlas som en separat fråga medan Demokraterna vill att illegal invandring ska vara del av de generella budgetförhandlingarna, vilket gjorde att Demokraterna valde att obstruera under budgetförhandlingarna.
För att rösta för den tillfälliga budgeten ställde Demokraterna ultimatum att Trump skulle förlänga DACA, något som presidenten avvisat med hänvisning till att förhandlingar om illegala invandrare är en separat fråga. Demokraterna menar därför att budgetkrisen är Trumps fel.

...

Canary Mission: Noelle Abujaffar

https://canarymission.org/about/

The Canary Mission database was created in order to document people and groups that are promoting hatred of the USA, Israel and the Jewish people, particularly on college campuses in North America.

  • Canary Mission is run by students and concerned citizens motivated by a desire to combat the rise in anti-Semitism on college campuses. The purpose of the website is to expose those who promote lies and attacks on Israel and the Jewish people. We pursue our mission by presenting the actions and records of individuals and organizations at the vanguard of the anti-Semitic Boycott, Divest, and Sanctions (BDS) movement. By shining a light on hate group members and their activities, the public will become better informed about those involved in hate movements in their communities.
  • Canary Mission believes that we all have the right to know if an individual has been affiliated with movements that seek the destruction of Israel, routinely engage in anti-Semitic rhetoric and actions, and promote hatred of Jews.
  • Canary Mission provides freely available material gathered from publicly available sources. We have organized this information in a concise and easily searchable format for the easy access of the general public and anyone interested in tracking hate movements on college campuses.

– The Canary Mission Team

To view the entire profile, including pictures and screenshots, kindly click on this link:

https://beta.canarymission.org/individual/Noelle_Abujaffar

Noelle Abujaffar

Overview

Noelle Abujaffar spreads anti-Semitic content on Twitter.
Abujaffar is a junior at Harper College in Chicago.
Abujaffar works at Vera Bradley as a sales associate as well as at Claire’s.

Anti-Jewish Social Media Posts

On January 29, 2017, Abujaffar tweeted: "I used to always blame the yahood for everything bad that happens but now i'm blaming the yahood [Jews] AND trump."
On the same day, Abujaffar tweeted: "I'm done ranting goodnight to everyone except trump and the yahood [Jews]."
On January 1, 2017, Abujaffar tweeted: "When yahood [Jews] start tweeting me i automatically want to just rip my eyeballs out its really that serious."
On September 8, 2016, Abujaffar tweeted: "When in doubt, blame the yahood [Jews]."
On December 27, 2016, Abujaffar tweeted: "Allah yil3an al yahood [May Allah curse the Jews] goodnight."
On October 27, 2016, Abujaffar tweeted: "Goodnight to everyone except the yahood [Jews]."
On October 2, 2016, Abujaffar tweeted: "Anyway goodnight to everyone except the yahood [Jews]."
On November 3, 2016, Abujaffar tweeted: "Yin3an al yahood [curse the Jews] LITERALLY the yahoody [Jewish] mayor of chicago made the parade tomorrow and i have work. Im so annoyed."
On October 17, 2016, Abujaffar tweeted: "Why is final cut pro 300 dollars?!?! Yin3an al yahood [May he curse the Jews] i dont have that type of money to be spending all willy nilly like that."
On September 8, 2016, Abujaffar tweeted: "DMS HAVE THE SEEN FEATURE NOW yil3an al yahood [curse the Jews] image alt text"
On November 26, 2011, Abujaffar tweeted: "I hate how i look. And my jew nose #fml #imugly."

Mocking the Holocaust

On May 30, 2012, Abujaffar tweeted: "Poor jews think its a shower not a gAS CHAMBER AMAAIIWLQLQOQIWIW WHY WHY WHY."
On June 26, 2012, Abujaffar tweeted: "Seriously though at the concert i was like "HEIL HITLER" with the arm thing too bad zayn couldnt hear or see me."

Social Media and Web Links

Twitterhttps://twitter.com/noelleabu [Deleted]

"Why Islam Failed to Destroy India "

Robert Spencer, Jihad Watch: Muslims refuse to allow repairs after Judaism’s second holiest site is flooded


https://www.jihadwatch.org/about-robert

Muslims refuse to allow repairs after Judaism’s second holiest site is flooded


Islamic law forbids the People of the Book (i.e., primarily Jews and Christians) to build new houses of worship or repair old ones.
“Muslims Refuse Repairs After Judaism’s Second Holiest Site Is Flooded,” by Elder of Ziyon, Algemeiner, January 15, 2018:
A week ago, the main prayer hall at the Cave of the Patriarchs was flooded after several hours of rainfall. Video taken on Saturday night, January 6, shows several inches of water in the holy spot.
Prayers that Saturday evening were moved to smaller rooms inside the building.
And this is not the first time that this has happened.
The prayer hall in question is in a courtyard, because the prayer halls in the building are too small to accommodate the worshipers. But this outside prayer hall is only protected by a tarp — because no permission was given by the Muslim Waqf to build a more permanent roof and walls.
According to Israel, the Muslim Waqf is responsible for the maintenance of the building itself.
The Waqf denies that there is any problem, and is claiming that the Jews are the ones damaging the site. They say that any roof added to the courtyard would be a violation of the status quo, and that any repairs would themselves cause harm to the site.
With amazing nerve, the Waqf called on the international community and all legal, cultural and archaeological institutions to stop Jews from taking “actions harmful to this historic religious site.”

Sweden: Rape Reports up 10 Per Cent in 2017 - Breitbart News

To read the entire item, kindly click on this link:

http://www.breitbart.com/london/2018/01/19/sweden-rape-reports-10-per-cent-2017/

Sweden: Rape Reports up 10 Per Cent in 2017Newly released figures from the Swedish criminal statistics agency Brå have shown that reported rape cases have increased by 10 per cent in 2017 and the country saw some 1.5 million crimes in total.

An average of 20 rape incidents were reported per day in Sweden in 2017 for a total of 7,230 cases according to the newly released statistics. Other sexual crimes also increased last year including sexual abuse and exploitation which went up by seven per cent. Sexual assault was up 3 per cent resulting in a total of 10,300 cases, Expressen reports.

...

A total of 1.5 million crimes were reported in 2017 but the statistics agency claims that the true number is likely higher as not all crimes are reported.

...

Some private individuals and groups have attempted to collect the ethnic data of criminals like legal search engine Lexbase. In response to the site’s activities, Minister Johansson said the government would be restricting access to the site to professionals only.

AfD questions migrant policy in German parliamentAlternative for Germany Party (AfD) made the Social Democrat minister responsible for “Families, Pensioners, Women and Youth, Work and Social Matters” answer questions about the murder of the 15-year-old German girl by a Muslim in Kandel.
When asked how she intends to protect women and girls in the future, she said we need to talk to them, those who come from macho cultures. We need to bring their families over because they are easier to handle when their sisters and mothers are there.
The AfD just laughed at her. And the Socialists applauded.
This is the first time a minister has ever been questioned in Parliament about a crime committed by someone claiming to be a refugee. Even though hundreds of thousands of crimes have been committed by asylum seekers since Angela Merkel opened the floodgates in September 2015.


- Vlad Tepes Blog

So you wanna boycott Israel? Then be prepared to give up the music of...

Marcus Westermark: Ifall det skulle vara någon som fortfarande tvivlar på Alexandra Pascalidous kulturrelativistiska ställning beträffande hederskultur. Den officiella Fadimegalan anordnas naturligtvis av GAPF i samarbete med 80 andra organisationer imorgon.

Marcus Westermark

@marcusdubbelv


Konservativ - sekulär - jämställdist. Föredrar god ton och saklighet. Anser att politisk och religiös extremism i alla former bör bekämpas. Satir kan förekomma.

Mer Alexandra Pascalidou ...
Le président russe Poutine : Le communisme n’est pas différent du christianisme

http://memri.fr/qui-sommes-nous/


Qui sommes-nous ?


L’Institut de recherche des medias du Moyen-Orient (MEMRI) explore le Moyen-Orient à travers les médias de la région. MEMRI crée un pont entre l’Occident et le Moyen-Orient au moyen de traductions de médias arabes, turcs et farsis, et d’analyses originales des tendances politiques, idéologiques, intellectuelles, sociales, culturelles et religieuses de la région.
Créé en février 1998 pour apporter des éléments d’information au débat sur la politique américaine proche-orientale, MEMRI est une organisation indépendante, non partisane, à but non lucratif. Ses bureaux sont situés à Londres, Tokyo, Rome, Bagdad et Jérusalem. MEMRI fournit des traductions en anglais, allemand, espagnol, français, hébreu, italien et japonais.
Pour tout renseignement d’ordre général, cliquez ici.

http://memri.fr/2018/01/18/le-president-russe-poutine-le-communisme-nest-pas-different-du-christianisme/

Le président russe Poutine : Le communisme n’est pas différent du christianisme

Le président russe Vladimir Poutine a établi un parallèle entre le communisme et le christianisme, évoquant des principes similaires. Ses déclarations ont été diffusées le 14 janvier 2017 à une heure de grande écoute sur la chaîne télévisée Russia 1, dans le cadre de la promotion d’un film sur le monastère orthodoxe de Valaam. Après la production du film, son metteur en scène, qui interviewe Poutine pour la promotion du film, a été nommé secrétaire de presse du bureau de campagne de Poutine. Extraits :
Vladimir Poutine : L’idéologie communiste est très semblable au christianisme : liberté, fraternité, égalité, justice. Toutes ces choses sont dans la Bible. Prenez Le code moral du constructeur du communisme, par exemple. C’est une projection, un simple extrait de la Bible. Ils n’ont rien inventé de nouveau. Par exemple, ils ont mis Lénine dans le mausolée. En quoi est-ce différent des reliques des chrétiens orthodoxes ? De tout chrétien, en fait.

Jan Milld, Förintelsen och judarna

Förintelsen är ett historisk faktum enligt den här bloggen, IceViking.

Förintelseförnekelse är både avskyvärt och farligt (enligt den här bloggens uppfattning bör det dock inte vara brottsligt då det är en alltför stor inskränkning av yttrandefriheten).

Jan Milld, tidigare högt uppsatt inom Sverigedemokraterna och sedan många år aktiv med opinionsbildning på nätet har uttalat sig en hel del rörande Förintelsen, judar och närliggande ämnen.

För ett antal år sedan blev den här bloggaren efter kritik av Jan Milld rörande ovanstånde ämnen anklagad för både det ena och det andra.

Nya länkar till material postat av Jan Milld själv anges därför nedan:

https://janmilld.wordpress.com/2015/05/19/6-miljoner/

6 miljoner?


https://janmilld.wordpress.com/2014/01/07/tyska-lardomar/

Tyska lärdomar


http://www.janmilld.se/millt/v20.html
Förintelser

https://janmilld.wordpress.com/2013/08/03/avsnitt-7-forintelsen-och-antisemitism/

Avsnitt 7: Förintelsen och antisemitism


http://www.janmilld.se/ms00/v32.html
Har judar makt?

Nedan följder även Jan Millds och Anders Sundholms recension i "Blågula frågor" av Lars Adelskoghs bok "En tom säck kan inte stå":

http://www.bgf.nu/kampanjer/tom.html

Vad får diskuteras?
En bok har inkommit till BGF-redaktionen för recension. Det är Lars Adelskoghs bok "En tom säck kan inte stå", utgiven på Nordiska förlaget 2002. (Pris 199 kr, pg 365682-4). Ämnet är "Förintelsen" och Adelskogh presenterar "revisionistiska" ståndpunker. Ska en sådan bok recenseras, ska sådant ägnas uppmärksamhet? Är inte fakta i detta ämne redan fastslagna och med råge bevisade?
BGF:s egen erfarenhet är hur även måttfull kritik av svensk invandringspolitik kan göra att en bok inte blir recenserad i massmedia. Spontant bjuder det oss emot ett medverka till ett förtigande av andra böcker, som tar upp viktiga ämnen.
Vi väljer därför att recensera boken "En tom säck kan inte stå". Även om man har svårt att ta till sig allt som Adelskogh där skriver finns skäl att diskutera boken. Enormt utrymme har ju, genom inte minst regeringskampanjer de senaste åren, ägnats  "Förintelsen". Kretsarna bakom detta kampanjande måste rimligen anse att Adelskogh är helt fel ute. Har han raktigenom fel bör det inte vara svårt för dem att påvisa detta.
Med andra ord: fakta och argument ska mötas med fakta och argument. I just denna fråga hotar en EU-lagstiftning, med förbud av varje ifrågasättande. Det är oroande. Vad blir då nästa ämne för diskussions- och tankeförbud?
Över till boken. I begreppet "Förintelsen" läggs tre moment:
a) Tyskarnas planmässiga mördande av judar 1941 till 1944.
b) Användandet av gaskammare för ändamålet.
c) Sex miljoner dödade som resultat.
Ifrågasättande av ens delar av något av dessa tre moment har renderat fördömanden, etikettering som "revisionist" samt repressalier i form av yrkesförbud och liknande. Lars Adelskogh gör inte desto mindre en genomgång av invändningar som rests från "revisionistiskt" håll.  Hans utgångspunkt är denna:
"Det har blivit ett talessätt att 'förintelsen'... är alla tiders värsta brott mot mänskligheten. Om så vore fallet, borde det då inte vara desto viktigare att göra alla tiders bästa mordutredning skaffa fram alla slags bevis för detta brott, att värdera dem och med så strängt vetenskapliga metoder som möjligt komma fram till absolut visshet om fakta i målet?"
Adelskogh hävdar att så inte skett. Han talar om tre former av bevis - a) sakbevis (tekniska bevis) b) dokumentbevis  c) vittnesbevis - och menar att brister finns beträffande samtliga. 
En Sanning har ändå slagits fast, en sanning som inte får ifrågasättas.  Inte desto mindre har denna sanning förskjutits. Det som var sant om "Förintelsen" för 50 år sedan är det inte längre idag, och för denna förskjutning har företrädare för den officiella sanningen stått. "Exterministerna" som Adelskogh kallar dem.
Innan vi går vidare - för att undvika missförstånd - vad revisionisterna har synpunkter kring gäller bara de tre momenten ovan. Adelskogh:  "Vad revisionisterna däremot inte förnekar är att tyskarna utsatte etniska minoriteter, i synnerhet judar, för förföljelser, berövade dem deras egendom, fördrev dem, satte dem i koncentrationsläger och tvångsarbete."  Uppenbarligen förnekar revisionisterna inte heller att miljoner judar faktiskt mördades, genom avrättningar eller systematiska umbäranden.
Den som verkligen vill ta del av Lars Adelskogs uppgifter ska naturligtvis läsa boken, här bara några exempel:
A. 6 miljoner dödade judar totalt, det är en officiell siffra. Hur stämmer den med förändringen av antalet dödade i Auschwitz? Först fanns där minnestavlor med uppgift om 4 miljoner dödade. 1990 ersattes dessa med uppgifter om 1,5 miljonder dödade i Auschwitz, alltså 2,5 miljoner färre. Om de 4 miljonerna ingick i totalsiffran 6 miljoner bör den senare rimligen också revideras, till ca 3,5 miljoner.
B. Från början var det en sanning att gaskamrar förekommit i koncentrationsläger inte bara i Polen utan även på rikstyskt område. Nu hävdas inte längre detta, nu gäller detta bara ett antal läger i det tyskockuperade Polen.
C. Uppgifter om hur många offer som trängts in i gaskamrar åt gången skulle ha betytt 10-19 personer per kvadratmeter. Adelskog frågar: varför då använda gas, varför inte bara låta offren dö av kvävning? Gasanvändningen skulle, skriver han, ha betytt avsevärda risker för dem som hanterade processen.
Spontant kan man ju tycka att det är sekundärt om det dödades 6 eller 2 miljoner judar, sekundärt om det skedde på det ena eller det andra sättet. Det är under alla omständigheter illa nog.
Men här finns dock en annan - och viktig! - aspekt. Frågor om historia och politik ska kunna diskuteras öppet, faktauppgifter ska kunna utsättas för vetenskaplig granskning. Upprättas tankeförbud på ett område kan detta börja sprida sig, och då är ett samhälle farligt ute.
 
Klart är att vissa maktgrupper har intresse av att vi alla ska känna en skuld gentemot judar i allmänhet. Det ger möjligheter till ekonomisk utpressning  och det underlättar de pågående övergreppen mot palestinierna. Det kan också kopplas till svensk invandringskritik och användas till mentalt förtryck.
Jan Milld Anders Sundholm

Sina`s Challenge

Iranian-Canadian author (Understanding Mohammad: A psychobiography of Allah`s Prophet) and ex-Muslim Dr. Ali Sina, founder of FaithFreedom.org, has posed a challenge for anyone willing to take it up:

http://www.faithfreedom.org/challenge.htm

Sina's Challenge 


I receive many emails from angry Muslims, who sometimes beg me, and sometimes order me to remove this site. I consider both, pleading and bullying, signs of psychopathology. Argumentum ad baculum and argumentum ad misericordiam are both logical fallacies.
If you do not like this site and want me to remove it, instead of acting as a bully or as a victim,  disprove my charges against Muhammad logically.  Not only will I remove the site, I will publicly announce that Islam is a true religion. I will also pay 
$50,000 U.S. dollars 
to anyone who can disprove any of the dozen of the accusations that I have made against Muhammad. I accuse Muhammad of being:
a narcissist a misogynista rapist
a pedophilea lechera  torturer
a mass murderera cult leaderan assassin
a terrorista mad mana looter
I have debated with many Muslims. Their defense of Islam can be summarized in two categories: 
a-      Denial of the authenticity of Islamic sources that report the stories of crimes of Muhammad (example: debate with Edip Yukssel, a leader of the Submitters) 
b-     Moral relativism and situational ethics, e.g., “In those days,  pedophilia, assassination, rape, raid, pillage, massacre and lying, were common practices, so Muhammad is innocent because he did what everyone else was doing.”  Muslims even go as far as to question the legitimacy of the Golden Rule to claim I do not have any basis to condemn Muhammad. In other words, who can say what is good and what is evil? That is up to the messenger of God to decide. (Example: debate with Yamin Zakaria)

These are the main two arguments that Muslims present in defense of Islam. Any rational person can see they are logical fallacies.    

These charges are irrefutable. You simply can't disprove them because they are reported in Islamic sources and as such they are as good as confession. You can't acquit a criminal after he has confessed, unless you plead insanity, which is my point. 

Muslims often ask: "Who will judge whether or not an attempt to disprove your accusations against Muhammad and Islam, was successful?"   The readers will be the jury. It is not difficult to see which side is right once both arguments are presented without one side fearing the other. I will publish the debates in this site.  My opponents are also encouraged to publish them in any Islamic site.  Please note that I will not accept face to face debates.  The debates must be in writing.  

Edit 2007/07/29

The above challenge was issued in 2001 and it hasn't been met yet. See the debates I had with Muslims.  Also see the pathetic attempt of some Muslims trying to refute me here , herehere and here.  Is that all the Muslim world can offer?  Where are the scholars of Islam?  Why such an important task is left to a bunch of amateurs who actually do more damage to Islam?  Isn't it time that the real scholars come forth and refute my charges? 

The truth is that several of the people that debated me were real scholars, such as the eminent Pakistani scholar Mr. Javed Ahmed Ghamidi and his disciple Dr. Khalid Zaheer. This debate is a must read and is available for download.  Dr. Zaheer is a learned man, a moderate Muslim  and a good human being. I have utmost respect for him. 

As of this date (2007), I will no longer debate with people who want to debate anonymously. I only debate with reputable scholars. I made this decision because often, Muslims moved by their faith and zealotry, but with little knowledge of Islam, challenge me to debate. They rehash the same tried and refuted arguments that bore everyone and disappear. Then, other Muslims, either accuse me of fabricating those debates or pooh-pooh my opponents for not being scholars. 

As of this day, I am also doubling the reward. If you are not a reputable scholar, you can still win the prize. All you have to do is persuade a scholar to debate with me. If he (she) disproves my charges or can prove that Muhammad was a prophet of God, both you and he (she) will be rewarded $50,000 dollars each. This is to encourage you to write to your admired scholar and convince them that Islam is in danger and that it is their duty to defend it. Once you write to invite someone, please CC a copy to us for announcing the invitation.  Our email is faithfreedom2 (at) gmail.com

Yes, Islam is in grave danger. Never, since its inception, Islam has faced a threat as serious as this. Today, millions of ex-Muslims are questioning the claimed truth of Islam, can make their criticisms heard worldwide, and unlike before, not fear for their lives.  As long as these questions are not answered, this trend is only bound to continue, until the trickle becomes a torrent and the fall of Islam becomes obvious.  In the past, the critics of Islam briefly shined like lamps in darkness, only to be put out by winds of persecution. What is happening today can be likened to the break of the dawn.  Darkness has no chance in front of this much light.  Muslims are waking up and leaving Islam like never before. A spiritual and intellectual revolution is underway.  This is the century of enlightenment of the benighted Muslims. The giant is finally awakening.  The days of Islam are numbered.  This demon of hate and ignorance will be slain by the hands of its own primary victims.  The unity of mankind and the world peace are around the corner.

Please advertise this challenge. Every Muslim must see it.  This is like throwing water on their fire. Nothing will dampen their zeal more than the realization that among a billion Muslims there is not a single scholar who can prove the wild claims of Muhammad, nor acquit him of these grave charges. This unmet challenge has a sobering effect on them.  They can make any excuse, such as, I am not worth their response, that there have been greater men than me who opposed Islam, or that I have been refuted already, but they will not be able to fool themselves.  The more this challenge is circulated, the more Muslims will be forced to remain silent and doubt Islam.  Do not undermine the psychological effect of this impossible challenge.   

Sincerely 
Ali Sina

Project Veritas: Can you believe this despicable comment just made by @CheriJacobus of @thehill/@USATODAY?

Project VeritasVerifierat konto

@Project_Veritas

Exposing the world for what it is.
In a bunker, Greater NYC

Israel Ministry of Foreign Affairs: Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Chairman of the Palestinian Authority, justifies and encourages violence against Jews.

Israel Foreign Min.Verifierat konto

@IsraelMFA


Official channel of Israel's Ministry of Foreign Affairs (MFA) Maintained by the Digital Diplomacy Team. See the Channel too!
Jerusalem

Friday, January 19, 2018

Katerina Janouch: Medlemmar i #jagärhär fortsätter leverera trevlig samtalston på nätet.Katerina Janouch    

@katjanouch


Värnar det sekulära samhället.Författare, swishjournalist, föreläsare, relationsexpert katjanouch@gmail.com swish 0733289122 
Prague, Czech Republic