Monday, July 16, 2018

Masters of the Universe: Facebook, Google, Twitter to Testify Before House Judiciary Committee - Breitbart NewsRepresentatives from major tech companies such as Facebook, Google and Twitter are set to testify before the House Judiciary Committee on July 17.

Representatives of major tech companies including Facebook, Google, Twitter, and YouTube, are set to testify before the House Judiciary Committee on July 17 in relation to concerns about transparency and bias in content moderation on the company’s platforms.
House Judiciary Committee Chairman Bob Goodlatte said in a statement that the companies will “answer questions on their content moderation practices and how they can be better stewards of free speech in the United States and abroad.”
A number of policy heads will attend the meeting including Monika Bickert of Facebook, Juniper Downs of YouTube and Nick Pickles of Twitter. The first hearing on social media practices as held by the House Judiciary Committee in April and focused on how social media companies moderate content on their platform.
Social media companies have come under greater scrutiny in recent years, with many being accused of censoring conservatives on their platform. It would appear that this hearing will focus on how these companies moderate their content and whether or not conservative creators are targeted specifically by these tech companies.
The hearing will be available to watch live.
Lucas Nolan is a reporter for Breitbart News covering issues of free speech and online censorship. Follow him on Twitter @LucasNolan or email him at lnolan@breitbart.com

Paris following World Cup win - Daily Mail

Jan Milld, Förintelsen och judarna

Förintelsen är ett historisk faktum enligt den här bloggen, IceViking.

Förintelseförnekelse är både avskyvärt och farligt (enligt den här bloggens uppfattning bör det dock inte vara brottsligt då det utgör en alltför stor inskränkning av yttrandefriheten).

Jan Milld, tidigare högt uppsatt inom Sverigedemokraterna och sedan många år aktiv med opinionsbildning på nätet har uttalat sig en hel del rörande Förintelsen, judar och närliggande ämnen.

Jan Milld medverkar tydligen även med ett kapitel i den nyutgivna boken "Priset - en antologi om att komma ut ur garderoben" av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin.

Samhällsnytt, som rekommenderade boken, skriver bl.a. följande om boken:

Medverkar med varsitt kapitel i boken gör:
K-O Arnstberg
Ingrid Björkman
Marika Formgren
Ingrid Carlqvist
Jan Milld
Jonathan Friedman
Julia Caesar
Kajsa Ekholm Friedman
Mats Dagerlind
Anna Hagwall
Jan Sjunnesson
Gunnar Sandelin
IceViking vill med detta givetvis inte anklaga någon för något den personen inte står för själv. Utan bara återge denna observation som får stå utan kommentar.
För ett antal år sedan blev den här bloggaren efter kritik av Jan Milld rörande ovanstånde ämnen anklagad för både det ena och det andra.

Nya länkar till material postat av Jan Milld själv anges därför nedan:

https://janmilld.wordpress.com/2015/05/19/6-miljoner/

6 miljoner?


https://janmilld.wordpress.com/2014/01/07/tyska-lardomar/

Tyska lärdomar


http://www.janmilld.se/millt/v20.html
Förintelser

https://janmilld.wordpress.com/2013/08/03/avsnitt-7-forintelsen-och-antisemitism/

Avsnitt 7: Förintelsen och antisemitism


http://www.janmilld.se/ms00/v32.html
Har judar makt?

Nedan följder även Jan Millds och Anders Sundholms recension i "Blågula frågor" av Lars Adelskoghs bok "En tom säck kan inte stå":

http://www.bgf.nu/kampanjer/tom.html

Vad får diskuteras?
En bok har inkommit till BGF-redaktionen för recension. Det är Lars Adelskoghs bok "En tom säck kan inte stå", utgiven på Nordiska förlaget 2002. (Pris 199 kr, pg 365682-4). Ämnet är "Förintelsen" och Adelskogh presenterar "revisionistiska" ståndpunker. Ska en sådan bok recenseras, ska sådant ägnas uppmärksamhet? Är inte fakta i detta ämne redan fastslagna och med råge bevisade?
BGF:s egen erfarenhet är hur även måttfull kritik av svensk invandringspolitik kan göra att en bok inte blir recenserad i massmedia. Spontant bjuder det oss emot ett medverka till ett förtigande av andra böcker, som tar upp viktiga ämnen.
Vi väljer därför att recensera boken "En tom säck kan inte stå". Även om man har svårt att ta till sig allt som Adelskogh där skriver finns skäl att diskutera boken. Enormt utrymme har ju, genom inte minst regeringskampanjer de senaste åren, ägnats  "Förintelsen". Kretsarna bakom detta kampanjande måste rimligen anse att Adelskogh är helt fel ute. Har han raktigenom fel bör det inte vara svårt för dem att påvisa detta.
Med andra ord: fakta och argument ska mötas med fakta och argument. I just denna fråga hotar en EU-lagstiftning, med förbud av varje ifrågasättande. Det är oroande. Vad blir då nästa ämne för diskussions- och tankeförbud?
Över till boken. I begreppet "Förintelsen" läggs tre moment:
a) Tyskarnas planmässiga mördande av judar 1941 till 1944.
b) Användandet av gaskammare för ändamålet.
c) Sex miljoner dödade som resultat.
Ifrågasättande av ens delar av något av dessa tre moment har renderat fördömanden, etikettering som "revisionist" samt repressalier i form av yrkesförbud och liknande. Lars Adelskogh gör inte desto mindre en genomgång av invändningar som rests från "revisionistiskt" håll.  Hans utgångspunkt är denna:
"Det har blivit ett talessätt att 'förintelsen'... är alla tiders värsta brott mot mänskligheten. Om så vore fallet, borde det då inte vara desto viktigare att göra alla tiders bästa mordutredning skaffa fram alla slags bevis för detta brott, att värdera dem och med så strängt vetenskapliga metoder som möjligt komma fram till absolut visshet om fakta i målet?"
Adelskogh hävdar att så inte skett. Han talar om tre former av bevis - a) sakbevis (tekniska bevis) b) dokumentbevis  c) vittnesbevis - och menar att brister finns beträffande samtliga. 
En Sanning har ändå slagits fast, en sanning som inte får ifrågasättas.  Inte desto mindre har denna sanning förskjutits. Det som var sant om "Förintelsen" för 50 år sedan är det inte längre idag, och för denna förskjutning har företrädare för den officiella sanningen stått. "Exterministerna" som Adelskogh kallar dem.
Innan vi går vidare - för att undvika missförstånd - vad revisionisterna har synpunkter kring gäller bara de tre momenten ovan. Adelskogh:  "Vad revisionisterna däremot inte förnekar är att tyskarna utsatte etniska minoriteter, i synnerhet judar, för förföljelser, berövade dem deras egendom, fördrev dem, satte dem i koncentrationsläger och tvångsarbete."  Uppenbarligen förnekar revisionisterna inte heller att miljoner judar faktiskt mördades, genom avrättningar eller systematiska umbäranden.
Den som verkligen vill ta del av Lars Adelskogs uppgifter ska naturligtvis läsa boken, här bara några exempel:
A. 6 miljoner dödade judar totalt, det är en officiell siffra. Hur stämmer den med förändringen av antalet dödade i Auschwitz? Först fanns där minnestavlor med uppgift om 4 miljoner dödade. 1990 ersattes dessa med uppgifter om 1,5 miljonder dödade i Auschwitz, alltså 2,5 miljoner färre. Om de 4 miljonerna ingick i totalsiffran 6 miljoner bör den senare rimligen också revideras, till ca 3,5 miljoner.
B. Från början var det en sanning att gaskamrar förekommit i koncentrationsläger inte bara i Polen utan även på rikstyskt område. Nu hävdas inte längre detta, nu gäller detta bara ett antal läger i det tyskockuperade Polen.
C. Uppgifter om hur många offer som trängts in i gaskamrar åt gången skulle ha betytt 10-19 personer per kvadratmeter. Adelskog frågar: varför då använda gas, varför inte bara låta offren dö av kvävning? Gasanvändningen skulle, skriver han, ha betytt avsevärda risker för dem som hanterade processen.
Spontant kan man ju tycka att det är sekundärt om det dödades 6 eller 2 miljoner judar, sekundärt om det skedde på det ena eller det andra sättet. Det är under alla omständigheter illa nog.
Men här finns dock en annan - och viktig! - aspekt. Frågor om historia och politik ska kunna diskuteras öppet, faktauppgifter ska kunna utsättas för vetenskaplig granskning. Upprättas tankeförbud på ett område kan detta börja sprida sig, och då är ett samhälle farligt ute.
 
Klart är att vissa maktgrupper har intresse av att vi alla ska känna en skuld gentemot judar i allmänhet. Det ger möjligheter till ekonomisk utpressning  och det underlättar de pågående övergreppen mot palestinierna. Det kan också kopplas till svensk invandringskritik och användas till mentalt förtryck.
Jan Milld Anders Sundholm

Muslim ruler tells Christians: “You have two options. Either die or convert to our religion. - Robert Spencer, Jihad Watch

ROBERT SPENCER is the director of Jihad Watch and a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center. He is the author of eighteen books, including the New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) (Regnery Publishing) and The Truth About Muhammad (Regnery Publishing). Coming in summer 2018 is The History of Jihad From Muhammad to ISIS (Bombardier Books).
Spencer has led seminars on Islam and jihad for the FBI, the United States Central Command, United States Army Command and General Staff College, the U.S. Army’s Asymmetric Warfare Group, the Joint Terrorism Task Force (JTTF), the Justice Department’s Anti-Terrorism Advisory Council and the U.S. intelligence community. He has discussed jihad, Islam, and terrorism at a workshop sponsored by the U.S. State Department and the German Foreign Ministry. He is a consultant with the Center for Security Policy.
Spencer is a weekly columnist for PJ Media and FrontPage Magazine, and has written many hundreds of articles about jihad and Islamic terrorism. His articles on Islam and other topics have appeared in the Los Angeles Times, the San Francisco Examiner, the New York Post, the Washington Times, the Dallas Morning NewsFox News OpinionNational ReviewThe FederalistThe Hill, the Detroit NewsTownHall.comReal Clear Religion, the Daily Caller, the New Criterion, the Journal of International Security Affairs, the UK’s Guardian, Canada’s National PostMiddle East QuarterlyWorldNet DailyFirst ThingsInsight in the NewsAleteia, and many other journals. For nearly ten years Spencer wrote the weekly Jihad Watch column at Human Events. He has also served as a contributing writer to the Investigative Project on Terrorism and as an Adjunct Fellow with the Free Congress Foundation.
...
https://www.jihadwatch.org/2018/07/muslim-ruler-tells-christians-you-have-two-options-either-die-or-convert-to-our-religion

Muslim ruler tells Christians: “You have two options. Either die or convert to our religion.”


As I detail in my new book The History of Jihad From Muhammad to ISIS, in the late 770s, the Abbasid caliph al-Mahdi traveled to Aleppo, where twelve thousand Christians greeted him with great honor. Al-Mahdi, however, was not disposed to respond in kind, and told them: “You have two options. Either die or convert to our religion.” Most of the Christians chose to die rather than embrace Islam. In and around Baghdad, he noticed that the Assyrian Christians had built new churches since the Muslim conquest, in violation of dhimmi laws; he ordered them destroyed; five thousand Christians in Syria were given the choice of conversion to Islam or death. Many stayed true to their ancestral faith and chose death.
Those who do not remember the past are condemned to repeat it. Click here to preorder The History of Jihad, the first and only comprehensive history of jihad worldwide — not just against Europe, but against India, Africa, Israel, the U.S., and more — in the English language.

Claudia, @doffler3ffect: Jag känner förakt för såna som Kawesa. Att ständigt dra rasistkortet har tagit oss hit. Där alltfler verkar betvivla att rasism existerar. Hon har förstört för offer för rasism lika mycket som kvinnor som ljuger om våldtäkt förstört för riktiga offer. Skäms!

Claudia  

@doppler3ffect


Alltid i opposition. Kurd och svensk. Gnagare. Åklagarnotarie. 
södra sidan

Vlad Tepes Blog: Robert Menard, mass migration to France is "monstrous" (in French with subtitles in English)https://vladtepesblog.com/the-agenda-and-views-of-this-site/

Islam is a religious political and cultural system. Its no more deserving of protection than that of Nazism or Communism with which, by the way, it shares a great deal. Islam is not a race and therefore criticism of it is not racist.

-Vlad Tepes Blog

Magnus Sandelin: I höst drar vi igång om vi lyckas med finansieringen. Här kan man ge ett bidrag.Magnus Sandelin

@MagnusSandelin

Frilansjournalist, författare och föreläsare. Jobbar för press, radio och TV. Aktuell med boken Svenska IS-krigare - Från al-Qaida till Jihadi cool.

Palestinian Sheikh Khaled Al-Maghrabi at Al-Aqsa Mosque: Why Did the Jews Invent the First Fire Engine?

MEMRIVerifierat konto

@MEMRIReports


The Official Twitter Account of the Washington D.C. Based Middle East Media Research Institute. Follow us also on Facebook: 
Washington D.C.

ABOUT US


Get the Flash Player to see this video.
Exploring the Middle East and South Asia through their media, MEMRI bridges the language gap between the West and the Middle East and South Asia, providing timely translations of Arabic, Farsi, Urdu-Pashtu, Dari, and Turkish media, as well as original analysis of political, ideological, intellectual, social, cultural, and religious trends.

Founded in February 1998 to inform the debate over U.S. policy in the Middle East, MEMRI is an independent, nonpartisan, nonprofit, 501(c)3 organization. MEMRI's main office is located in Washington, DC, with branch offices in various world capitals. MEMRI research is translated into English, French, Polish, Japanese, Spanish and Hebrew.

For an overview of the reach of MEMRI's research, click here.

Magnus Ranstorp: Ännu ett exempel på antisemitiska talare bjöds in till Sverige av @IslamiskaForbun under 2016 som inte uppmärksammades av media. Behöver insyn i vem som bjuds in till dessa arrangemang. Sedan 2009 har det varit samma historia med talare år efter år.Magnus RanstorpVerifierat konto

@MagnusRanstorp

Leading Terrorism Expert before & after 9/11. EU Radicalisation Awareness Network -Centre of Excellence Quality Manager. All views expressed here are personal
Stockholm

Robert Spencer, Jihad Watch: "Twelve Germans must work and pay taxes in order to fund the cost of just one migrant"


https://www.jihadwatch.org/about-robert

ROBERT SPENCER is the director of Jihad Watch and a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center. He is the author of eighteen books, including the New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) (Regnery Publishing) and The Truth About Muhammad (Regnery Publishing). Coming in summer 2018 is The History of Jihad From Muhammad to ISIS (Bombardier Books).
Spencer has led seminars on Islam and jihad for the FBI, the United States Central Command, United States Army Command and General Staff College, the U.S. Army’s Asymmetric Warfare Group, the Joint Terrorism Task Force (JTTF), the Justice Department’s Anti-Terrorism Advisory Council and the U.S. intelligence community. He has discussed jihad, Islam, and terrorism at a workshop sponsored by the U.S. State Department and the German Foreign Ministry. He is a consultant with the Center for Security Policy.
Spencer is a weekly columnist for PJ Media and FrontPage Magazine, and has written many hundreds of articles about jihad and Islamic terrorism. His articles on Islam and other topics have appeared in the Los Angeles Times, the San Francisco Examiner, the New York Post, the Washington Times, the Dallas Morning NewsFox News OpinionNational ReviewThe FederalistThe Hill, the Detroit NewsTownHall.comReal Clear Religion, the Daily Caller, the New Criterion, the Journal of International Security Affairs, the UK’s Guardian, Canada’s National PostMiddle East QuarterlyWorldNet DailyFirst ThingsInsight in the NewsAleteia, and many other journals. For nearly ten years Spencer wrote the weekly Jihad Watch column at Human Events. He has also served as a contributing writer to the Investigative Project on Terrorism and as an Adjunct Fellow with the Free Congress Foundation.
...

https://www.jihadwatch.org/2018/07/twelve-germans-must-work-and-pay-taxes-in-order-to-fund-the-cost-of-just-one-migrant

Twelve Germans must work and pay taxes in order to fund the cost of just one migrant


This entire Muslim migrant enterprise was sold to Europeans with the claim that the migrants would replace Europe’s aging workforce. Instead, this. Non-Muslims paying for the upkeep of Muslims is a Qur’anic dictate:
“Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued” (Qur’an 9:29).
The caliph Umar said the jizya payments from the dhimmis were the source of the Muslims’ livelihood:
“Narrated Juwairiya bin Qudama at-Tamimi: We said to `Umar bin Al-Khattab, ‘O Chief of the believers! Advise us.’ He said, ‘I advise you to fulfill Allah’s Convention (made with the Dhimmis) as it is the convention of your Prophet and the source of the livelihood of your dependents (i.e. the taxes from the Dhimmis.)’” (Bukhari 4.53.388)
Anjem Choudary said in February 2013:
“We are on Jihad Seekers Allowance, We take the Jizya (protection money paid to Muslims by non-Muslims) which is ours anyway. The normal situation is to take money from the Kafir (non-Muslim), isn’t it? So this is normal situation. They give us the money. You work, give us the money. Allah Akbar, we take the money. Hopefully there is no one from the DSS (Department of Social Security) listening. Ah, but you see people will say you are not working. But the normal situation is for you to take money from the Kuffar (non-Muslim) So we take Jihad Seeker’s Allowance.”
“It takes twelve Germans to work and pay taxes in order to fund the cost of just one migrant,” Voice of Europe, July 12, 2018:
One of the biggest secrets in Europe is the real cost of migration and especially the cost of one migrant. Our attention was brought to an article from Germany, in which the costs are calculated. The results are shocking.
Around 1.7 million people applied for asylum in Germany since 2014, but anyone who asks the government for the costs will be sent into a labyrinth of statistics and numbers, the German author writes….
Citing Development Minister Gerd Müller, one million refugees cost the German government, states and municipalities around 30 billion euros a year.
To put it another way: assuming Minister Müller’s calculation, each person seeking protection in Germany cost 30,000 euros per year or 2,500 euros per month.
This corresponds to the tax burden of twelve average earners (3,000 euros per month, tax class III). For an unaccompanied juvenile migrant the costs can go up to 5,000 euros per month, the author writes.
But the numbers for the ‘average refugee or migrant’ could be even higher – because of the many new long-term unemployed….

Egypte : Nabil Hilmi, ancien doyen de la faculté de droit, évoque un projet d’Etat juif à La Mecque et à Médine d’ici 2050

http://memri.fr/2018/07/09/egypte-pour-nabil-hilmi-ancien-doyen-de-la-faculte-de-droit-il-existe-un-projet-de-creer-un-etat-juif-a-la-mecque-et-a-medine-dici-2050/

Egypte : Nabil Hilmi, ancien doyen de la faculté de droit, évoque un projet d’Etat juif à La Mecque et à Médine d’ici 2050

Nabil Hilmi, ancien doyen de la faculté de droit de l’université d’Al-Zaqaziq en Egypte, a déclaré dans une récente interview télévisée : « Nous savons tous que ce sont les juifs qui contrôlent l’argent et les médias ». Hilmi, qui s’exprimait sur la Deuxième chaîne télévisée égyptienne le 23 juin 2018, a ajouté : « Ils [voulaient] aussi une passerelle de la Jordanie vers les pays du Golfe, à commencer par l’Arabie saoudite […] Ils veulent atteindre La Mecque et Médine. […] Lorsqu’ils mettent au point un plan, c’est pour une durée de 50 ans ». Extraits : 
Nabil Hilmi : Nous savons tous que ce sont les juifs qui contrôlent l’argent et les médias. Par conséquent, nous devons intervenir dans les médias et convaincre l’opinion en Grande-Bretagne et ailleurs que la cause [palestinienne] touche à l’occupation, la violation du droit international, et dans ce cas précis, à la violation du droit humanitaire international également. Nous devons agir à cet égard. […]
Un plan américano-israélien visait à évincer le roi jordanien, pour que quelqu’un d’autre, à leurs ordres, accède au pouvoir et accepte l’immigration des Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie, qui devait les absorber. Ainsi, la cause palestinienne serait résolue, et Israël obtiendrait le contrôle exclusif de l’ensemble des terres palestiniennes. Ce plan ne s’arrêtait pas là. Ils [voulaient] également une passerelle reliant la Jordanie aux Etats du Golfe, à commencer par l’Arabie saoudite.
Journaliste : Cela reviendrait à ouvrir les portes de l’enfer pour les Etats du Golfe.
Nabil Hilmi : Oui. D’autant plus qu’Israël ne cesse de se déclarer Etat religieux.
Journaliste : Evidemment, ils veulent créer un Etat juif en Israël…
Nabil Hilmi : Ils veulent atteindre la Mecque et Médine. Ce n’est pas une boutade. Nous devons comprendre cela. Lorsqu’ils préparent un plan, c’est pour 50 ans. Peu de gens ont étudié le plan pour 2050 [d’Israël]. Ce plan consiste à transformer Jérusalem. Voilà tout. Elle changera en 2050.
Journaliste : Exactement comme en 1897 : il y avait un plan sur 50 ans, et en 1948, l’Etat [d’Israël] fut créé.

Qui sommes-nous ?


L’Institut de recherche des medias du Moyen-Orient (MEMRI) explore le Moyen-Orient à travers les médias de la région. MEMRI crée un pont entre l’Occident et le Moyen-Orient au moyen de traductions de médias arabes, turcs et farsis, et d’analyses originales des tendances politiques, idéologiques, intellectuelles, sociales, culturelles et religieuses de la région.
Créé en février 1998 pour apporter des éléments d’information au débat sur la politique américaine proche-orientale, MEMRI est une organisation indépendante, non partisane, à but non lucratif. Ses bureaux sont situés à Londres, Tokyo, Rome, Bagdad et Jérusalem. MEMRI fournit des traductions en anglais, allemand, espagnol, français, hébreu, italien et japonais.
Pour tout renseignement d’ordre général, cliquez ici.

Bill Warner PhD: 1400 år av fasa (med svensk textning)

Den här klassiska föreläsningen (med svensk text) av nytänkande islamkännaren (och fysikern) Bill Warner PhD rekommenderas starkt. Den är mycket informativ men samtidigt relativt lätt att förstå.Om Bill Warner (på engelska):

https://www.politicalislam.com/author/

About Dr. Bill Warner, Author

Bill Warner holds a PhD in physics and math, NC State University, 1968. He has been a university professor, businessman, and applied physicist.

Lauren Southern: South Africa The Truth #farmlands (about 40 minutes)WARNING: Graphic scenes depicted in this edit. (UNDERCOVER REPORTING) This is an edited version of a full documentary that will be launched in the very soon future. What is happening in SA and why? Since 1993, SA has become an unstable 3rd world country where white south africans have been targeted. Murders and raping of white south africans has become the norm in SA, and therefore the big Exodus out of SA. Here is some victim accounts of daily incidents in SA.

https://laurensouthern.net/farmlands/


Lauren SouthernVerifierat konto

@Lauren_Southern

Best Selling Author. Lover of hedgehogs & Freedom. Retweets ≠ endorsement. 
contactlsouthern@gmail.com

Angry Foreigner: Behöver jag påminna er om detta? AfS vill utvisa en invandrare med jobb för att hon ser sig som världsmedborgare, snarare än svensk eller turkisk.

Angry Foreigner

@ArgBlatteTalar


The unofficial tour guide of Sweden. Check my YT channel, it gives people PTSD: 
Sweden

Sunday, July 15, 2018

Hillel Neuer: "Our UN leaders"

Hillel NeuerVerifierat konto

@HillelNeuer

Fighting dictatorships & double standards. Human rights activist, international lawyer, writer. Executive Director of United Nations Watch.
Geneva, Switzerland