Sunday, June 18, 2017

Bill Warner, PhD: "1400 Years of Fear" (ważny wykład) - polskie napisy