Thursday, January 05, 2017

Björn Norström: “Taharrush” – årets ord 2016?

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://avpixlat.info/2016/01/13/taharrush-arets-ord-2016/

“Taharrush” – årets ord 2016?


I kölvattnet av nyårsnatten där migranter från Mellanöstern och Nordafrika planerade, organiserade och utförde sexuella massövergrepp mot kvinnor, där även Malmö uppenbarligen men föga förvånande kan visa sig vara centrum för detta, kan det redan nu endast några dagar senare vara dags att utse årets ord 2016 – nämligen “Taharrush”, eller “gängvåldtäktslek”.

Från texten:


I andra kulturer såsom Indien, där gängvåldtäkter också är ett vanligt fenomen, har de kopplingar till kastsystemet, alltså systemet som rangordnar olika människogrupper. I bottenskrapet av detta kastsystem lever gruppen som på engelska kallas “dalits”, eller “daliter” på svenska. Daliterna finns även representerade i ytterligare några sydostasiatiska länder.
Daliterna befinner sig alltså i bottenslammet enligt den rådande kulturen i fråga och anses till och med av vissa att befinna sig helt utanför kastsystemet, alltså en grupp som i princip inte anses ha något människovärdighet alls. Daliterna förväntas därmed att vara underkastade alla andra grupper och ska på grund av deras rangordning inom kulturen “tjäna” alla andra grupper. Som del av denna införstådda “betjäning” ingår påtvingad sex,  även gängvåldtäkter.
Daliternas ställning i Indien påminner om sydostasiatiska kvinnors ställning i Mellanöstern, alltså rangordning längst ned på totempålen, vilket ger den infödde mannen rättigheten att i princip begå sexuella övergrepp på kvinnan. Detta sanktioneras dessutom på alla nivåer i dessa samhällen eftersom den utsatta gruppen till stor del anses sakna människovärdighet. Därför anser sig indiska män ha rätt att våldta en lokal dalit på samma sätt som män i Mellanöstern anser sig ha rätt att våldta en sydostasiatisk arbetskraftsinvandrare.
I den indiska gängvåldtäktskulturen manifesteras den unkna synen på daliter till exempel genom att förövaren efter våldtäkten dessutom lägger skulden på det kvinnliga våldtäktsoffret. Ett par av de gängvåldtäktsfall som svensk media rapporterade om, samma media som samtidigt mörklägger invandrade gängvåldtäkter i Sverige, handlade just som daliter där gärningsmännen skuldbelade offren för våldtäkterna. Våldtäktsoffret anklagas för att vara klädd för provocerande eller för att ha befunnit sig på ”fel plats vid fel tillfälle”. Det är enligt gärningsmännens mening helt enkelt kvinnans fel att hon våldtogs.
En av huvudgärningsmännen i ett av de indiska gängvåldtäktsfallen beskriver detta i en intervju med BBC. Han beskriver även att inom kulturen i fråga finns det ingen plats för kvinnor, vilket kraftigt påminner om muslimsk kultur där kvinnor också har en betydligt lägre värdighet. Det finns alltså paralleller mellan indisk gängvåldtäktskultur och den muslimska dito, den senare som nu även migrerat till Europa och Sverige.
Dessa typer typ av skuldbeläggande visar sig vara en del av en större våldtäktsstruktur, alltså ett kulturfenomen, och ingen isolerad engångsföreteelse. Denna struktur har nu med storm erövrat det sovande och naiva Europa genom en fullständigt oansvarig och kvinnofientlig migrationspolitik.
För att begripa vad som pågår måste vi begripa arabisk kultur och ett viktigt arabiskt begrepp, nämligen “taharrush”, vilket löst kan översättas till “gängvåldtäktslek” där araber “firar” evenemang och högtider genom att begå gängvåldtäkter.
Genom migration anländer, historiskt och i nutid, såväl nya kulturfenomen som nya ord. Enligt Urban Dictionary, vilket är ett lexikon som ger definitioner av ord och hur de framförallt används i folkmun och i slang – alltså av vanligt folk på gator och torg, är “taha“, alltså första hälften av ordet “taharrush”, kopplat till just “kåthet” och härstammar från Bagdad i Irak, alltså av arabiskt ursprung.
Enligt nya uppgifter inom tyska myndigheter så kan nyårsnatten, där  invandrad arabisk kåthet flödade och föranledde massiva sexuella övergrepp mot kvinnor, vara ett fall av just taharrush. Den franska versionen av Wikipedia omnämner även just “taharrush” i samband med nyårsnattens sexuella gängvåldtäkter.
Fenomenet, eller ”leken”, kan liknas med det som i USA kallas ”knock-out game” där syftet med ”leken” är att någon ska överraska en aningslös person genom att slå ned personen, helst med ett enda slag mot ansiktet. Sedan utmanas andra att göra precis detsamma. Det kan även liknas med de olika typer av utmaningar som sprids via social medier, vissa positiva såsom Ice bucket challenge, andra destruktiva som just knock-out game.
Taharrush är tyvärr i Europa och Sverige för att stanna eftersom det är en central del av den invandrade unga, manliga kulturen, precis som skamvåldet. Att det dessutom är just unga arabiska män som till stor majoritet anländer lär bara öka risken.
I grunden och inom denna kontext bygger gängvåldtäkter på minst två vanliga orsaker. Det ena är en styrke- och maktkamp, ett slags krig, vilket i El Salvador kan vara mellan såväl olika gäng som mellan ett gäng och myndigheterna. Detta är nog något vi inte får utesluta i samband med vågen av organiserade gängvåldtäkter i Europa.