Thursday, January 05, 2017

Björn Norström, Avpixlat: “Bacha bazi” – årets begrepp 2017

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://avpixlat.info/2017/01/05/bacha-bazi-arets-begrepp-2017/

“Bacha bazi” – årets begrepp 2017


För ett år sedan introducerades på allvar begreppet “taharrush” för det svenska folket, ett otäckt fenomen som är en direkt konsekvens av massinvandringen från tredje världen, vilket jag beskrev i en krönika. Årets begrepp 2017 som kan vara bra att lägga på minnet eftersom även det är ett mycket otäckt fenomen som kommer med massinvandringen från tredje världen, i synnerhet från Afghanistan, är “bacha bazi”.

Från texten:


Eftersom kvinnor inte tillåts dansa offentligt i Afghanistan tvingas regelbundet istället småpojkar att klä ut sig som flickor och kvinnor i syfte att dansa inför vuxna män. Dock slutar vidrigheterna inte här. Som traditionen bjuder ska de dansande småpojkarna även sexuellt hetsa upp de vuxna männen som de ”tillhör”.
När väl pojkdansen är över tar de vuxna männen med sig sina “ägodelar” – alltså småpojkarna – till sina rum där pojkarna sedermera våldtas, ibland av flera män samtidigt och ibland av flera män i följd i vad som kan benämnas som grupp- eller serievåldtäkt i en tradition som går tillbaka ett par tusen år i Afghanistan. Kort och gott, det handlar om kulturellt och traditionellt sanktionerat sexslaveri och pedofili med småpojkar som offer.
Kulturfenomenet i fråga i Afghanistan omnämns därför som ”de dansande pojkarna från Afghanistan”  men kallas mer formellt bacha bazi, eller bacha baz, och betyder pedofili på persiska, eller pojklek för den som vill vara politiskt korrekt. Detta kulturbetingade fenomen bygger alltså på att vuxna män har sexuella relationer med småpojkar genom tvång, alltså påtvingad homosexuell pedofili i vad som i grunden är sanktionerat barnsexslaveri, ett fenomen som inte är olagligt i Afghanistan och därmed inte kan bestraffas. Människorättsaktivister i Afghanistan har dock bett landets regering att stifta lagar som förbjuder barnsexslaveriet.
Amerikanska och brittiska soldater stationerade i Afghanistan har haft stora moraliska bekymmer med just denna sanktionerade form av kultur i landet eftersom många soldater med egna ögon varit vittnen till fenomenet.
Amerikanska soldater har dock påpekat att de förbjudits att lägga sig i och försöka stoppa det utan istället beordrats att vända ryggen till eftersom kulturfenomenet ligger utanför deras militära ansvarsområde. En amerikansk soldat som ingrep för att skydda en liten pojke från just bacha bazi blev omedelbart bestraffad av militären under president Barack Obama eftersom han vägrade lyda order beträffande vända ryggen till kulturfenomenet.
Anledningen att utländsk militär beordras att sopa sexslaveriet av småpojkar under mattan är för att upprätthålla goda relationer med Afghanistans regering, militär, klanledare och vanliga afghaner på gator och torg. “Rör inte vår kultur” är alltså den gällande principen bland afghaner beträffande barnsexslaveriet. Om soldater lägger sig i och försöker stoppa kulturfenomenet får det nämligen en direkt och massiv negativ påverkan på relationerna mellan utländsk militär och landet Afghanistan samt dess befolkning.
FN har uttalat sig om att kulturfenomenet handlar om rent sexslaveri och vill försöka stoppa det. Debattörer i USA har påpekat att amerikansk militär måste sätta stopp för denna kulturella pedofili, vilket alltså militären under Barack Obama vägrar.
UNICEF rapporterar även att till och med Afghanistans regering och myndigheter anställer småpojkar för att sedan erbjuda dessa som sexslavar, vilket alltså innebär att fenomenet även sanktioneras av självaste staten Afghanistan.
Internationell media har rapporterat omfattande om fenomenet. Det finns även ett antal skrämmande dokumentärfilmer i ämnet.