Monday, October 31, 2016

Mona Walter föreläser om Islam - 150228Mona Walter föreläser om Islam på ”Global Gemenskap” 150228
Hon kom från Somalia till Sverige. Då var hon muslim av tradition, men utan kunskap om Islam som ideologi / teologi. Hör henne berätta själv.