Monday, October 24, 2016

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Islamisk morgonakt provocerar

https://detgodasamhallet.com/2016/10/23/islamisk-morgonandakt-provocerar/

ISLAMISK MORGONANDAKT PROVOCERAR