Monday, October 17, 2016

Dr. Andrew Bostom: Den ökände stormuftins ideologi var islam - inte nazism

Amerikanska läkaren och islamkännaren Andrew Bostom här översatt till svenska (klicka på länken för att läsa texten) i Dispatch International under rubriken Den ökände stormuftins ideologi var islam - inte nazism:

"Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu hänvisade i sitt tal vid Bar Ilan universitetet 6 oktober 2013 till den förre stormuftin i Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini. Netanyahu karaktäriserade al-Husseini som ”den obestridde ledaren för den palestinska nationella rörelsen under 1900-talets första hälft”."

...

"Al-Husseinis uppmaning till jihad och det klassiska islamiska judehatet för att uppnå förintelsen av palestinska judar (och senare den framväxande staten Israel) har gett eko genom decennierna."

...


Nyligen gjorda opinionsundersökningar visar att dessa traditionella islamiska åsikter – framförda under 75 års tid av al-Husseini, Al-Azhar-universitetet och Hamas – delas av den palestinska, muslimska befolkningen. Det amerikanska opinionsinstitutet Stanley Greenberg genomförde det som beskrevs som en ”intensiv ansikte-mot-ansikte-undersökning på arabiska med 1 010 vuxna palestinier på Västbanken och Gazaremsan”.
Som rapporterades i juli 2011 avslöjade undersökningen att 73 procent av de palestinska muslimerna instämde i villkoren för den apokalyptiska hadithen (Sahih Muslim, bok 41, nummer 6985; inkluderad i såväl al-Husseinies deklaration från 1937 som i Hamas avsiktsförklaring från 1988). Det vill säga förintelsen av judar och införandet av den messianska tidsåldern. 80 procent stödde jihad för att förstöra Israel och behovet av att rekrytera muslimer över hela världen, eller umman, för detta avgörande islamiska syfte.

Andrew Bostom är även författaren bakom de i sammanhanget relevanta böckerna:

The Mufti's Islamic Jew-Hatred: What the Nazis Learned from the 'Muslim Pope'

The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History