Wednesday, October 19, 2016

Muhammeds flickor: Våld, mord och våldtäkter i Islams hus av Lars Hedegaard, historiker (förord av Nicolai Sennels, psykolog)

För att läsa boken, gratis, klicka vänligen på länken:

http://www.d-intl.com/2014/08/14/muhammeds-flickor-som-gratis-e-bok/

Lars Hedegaard har grundligt undersökt sambandet mellan Muhammeds läror och behandlingen av flickor och kvinnor inom den islamiska kulturen.

I smärtsamma detaljer dokumenterar författaren att det våld och förtryck som miljoner muslimska kvinnor dagligen får utstå, har sina rötter i Koranen och berättelserna om Muhammeds ord och gärningar