Friday, April 29, 2016

Gästskribent Ronie Berggren, Det Goda Samhället: Sverige Tog Inte Varningarna För Islamisk Värdekrock På Allvar

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

GÄSTSKRIBENT RONIE BERGGREN: SVERIGE TOG INTE VARNINGARNA FÖR ISLAMISK VÄRDEKROCK PÅ ALLVAR

Ronie Berggren driver bloggen/podcasten Amerikanska nyhetsanalyser, där han bland annat publicerat en 10-timmars serie om Västvärldens möte med militant islam.
1985 var den muslimska invandringen till västvärlden relativt ny. Det fanns inga islamiskt präglade förorter; balkongflickor och tvångsäktenskap var okända begrepp. Jihad likaså. När svenska skolbarn fick lära sig om heliga krig nämndes korstågen, och som exempel på moderna religionskrig Nordirland.
Islam var för de flesta svenskar något exotiskt och lite lustigt. Tusen och en natt, Ture Sventon och hans betjänt herr Omar och den flygande mattan. Olof Palme levde fortfarande och Sverige betraktade sig som en trygg och fungerande nation.
Men den muslimska invandringen hade börjat väcka debatt. Det året gav Statens historiska museum ut antologin ”Islam: religion, kultur, samhälle”, där diplomaten Dag Sebastian Ahlander manar till att ta de möjliga konsekvenserna av ökad islamisk invandring i akt:
Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserad på Islam; samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag – är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället, och som ytterst är religiöst grundade.
Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängslad muslim som vägrat äta vad han uppfattat som oren föda. Fängelsemyndigheternas försök att tillgodose hans begäran genom att servera fisk, har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött.
 Muslimer har vidare en annan uppfattning om giftasålder, månggifte, skilsmässa, arv och vårdnaden om barn som ställer Koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sikt leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understötts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader.
Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar.
… Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande, utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförytterliga och som utgör västerlandets bidrag till mänskligheten.

Al-Aqsa Mosque preacher: Jews will worship the Devil and then be exterminated by MuslimsThe clip above was translated by the respected Israeli research institute Palestinian Media Watch.

Sheikh Khaled Al-Mughrabi, teaches Islam twice a week in the Al-Aqsa Mosque: "The Children of Israel will be forced - they will not concede - they will be forced to change their plans to build the Temple inside the structure of the Al-Aqsa Mosque and will have to build it outside the Al-Aqsa Mosque... A Temple of heresy to worship the Devil. Why? Because the Anti-Christ won't appear unless this Temple is built and the Devil is worshipped there... [At the End of Days] we will follow the Jews everywhere. They will not escape us. They will not be able to escape us. The rock and tree will speak, according to the Hadith (tradition) of the Prophet [Muhammad]... and it is a reliable promise from the Prophet according to which the tree and the rock will speak and say: 'O Muslim, there is a Jew behind me, come and kill him.' The Children of Israel will all be exterminated, the Anti-Christ will be killed and the Muslims will live in comfort for a long time."
[Al-Msjed Al-Aqsa YouTube channel, Oct. 16, 2015]

Burak Bekdil, Gatestone Institute: Turkey's Fake War on Jihadis

To read the entire item by courageous Turkish journalist Burak Bekdil at the Gatestone Institute website, kindly click on this link:

http://www.gatestoneinstitute.org/7858/turkey-jihadis

Turkey's Fake War on Jihadis

Burak Bekdil, based in Ankara, is a Turkish columnist for the Hürriyet Daily and a Fellow at the Middle East Forum.

From the article:

Last year the Turkish pollster MetroPOLL found that one in every five Turks thought that theCharlie Hebdo attack in Paris was the natural response to people who insulted Prophet Mohammed [only 16.4% of Turks thought of the incident as an attack on freedom of expression]. Among the ruling Justice and Development Party's (AKP) voters, the rate of approval of the attack was 26.4%; and only 6.2% viewed it as an attack on free speech. Only 17.8% of AKP voters thought the attack was the work of radical Islamists. Three-quarters of AKP voters thought Muslims were aggrieved by the attack; while as few as 15.4% thought the victims were the cartoonists who were murdered. Two-thirds of AKP voters thought attacks on Islam by Christian Crusaders were continuing.

...

Turkey keeps playing a fake war on jihadist terrorists. At a March meeting with top U.S. officials, King Abdullah of Jordan accused Turkey of exporting terrorists to Europe. He said: "The fact that terrorists are going to Europe is part of Turkish policy and Turkey keeps on getting a slap on the hand, but they are let off the hook."

In fact, the Turkish government's secret love affair with various Islamist groups is not always so secret. In March, thousands of supporters of Hizb ut-Tahrir, a global Islamist group, gathered at a public sports hall in Ankara -- courtesy of the Turkish government -- to discuss the re-establishment of the Islamic caliphate. In his speech, Mahmut Kar, the media bureau chief of Hizb-ut Tahrir Turkey said:
"Infidels who were enemies of Islam thought they buried Islam in the depths of history when they abolished the caliphate on March 3, 1924 ... We are hopeful, enthusiastic and happy. Some 92 years after ... we are shouting out that we will re-establish the caliphate, here, right next to the parliament."
(Hizb ut-Tahrir, viewed by Russia and Kazakhstan as a terrorist group, defines itself as a political organization aiming to "lead the ummah" to the re-establishment of the caliphate and rule with sharia law.)

Guess what else Turkey is doing while pretending to be fighting jihadists? Apparently, President Recep Tayyip Erdogan's declared political ambition to "raise devout generations" seems to have geared up. Turkey's Religious Affairs General Directorate (Diyanet), the ultimate official religious authority in the country, recently issued comic books to the nation's children telling them how marvelous it is to become an Islamic martyr.
Turkey's Religious Affairs General Directorate (Diyanet), the ultimate official religious authority in the country, recently issued comic books to the nation's children telling them how marvelous it is to become an Islamic martyr.
One comic strip is a dialogue between a father and his son. "How marvelous it is to become a martyr," the father says. Unconvinced, the son asks: "Would anyone want to become a martyr?" And the father replies: "Yes, one would. Who doesn't want to win heaven?"

Uzay Bulut, Gatestone Institute: Turkey's Islamic Supremacist Foreign Policy

To read the entire interesting and informative item by courageous Turkish journalist Uzay Bulut at the Gatestone Institute website, kindly click on this link:

http://www.gatestoneinstitute.org/7811/turkey-foreign-policy

Turkey's Islamic Supremacist Foreign Policy


Uzay Bulut, a Turkish journalist, is currently based in Washington DC.
  • "We have never been involved in an attack against Turkey ... we were never involved in such an action... Davutoglu wants to pave the way for an offensive on Syria and Rojava and cover up Turkey's relations with the ISIS which is known to the whole world by now." — YPG (Kurdish) General Command.
  • "Thousands of settlers from Anatolia were shipped in by the Turkish government to occupy former Greek villages and to change Cypriot demography -- in the same manner the occupying Ottoman Empire once did in the 16th century." — Victor Davis Hanson, historian.
  • Turkey, for more than 40 years, has been illegally occupying the northern part of the Republic of Cyprus, historically a Greek and Christian nation, which it invaded with a bloody military campaign in 1974.
  • What Turkey would call a crime if committed by a non-Turkish or a non-Sunni state, Turkey sees as legitimate if Turkey itself commits it.

Lawyer Gavin Boby on the British Grooming Gang Scandal
http://www.amazon.com/Easy-Meat-Britains-Grooming-Scandal/dp/1943003068

Easy Meat: Inside Britain's Grooming Gang Scandal 

2016 by Peter McLoughlin (Author)


Peter McLoughlin spent years believing the Leftist narrative, namely it was 'a racist myth' that organised Muslim groups in Britain and the Netherlands ( grooming gangs ) were luring white schoolgirls into a life of prostitution. But in 2009 he first encountered people who said their children had been groomed like this. These informants had non-white people in their immediate and extended family, and were thus unlikely to be racists. So McLoughlin dug deeper and what he found shocked him: there were mounds of evidence that social workers, police officers, Muslim organisations, journalists and even some Members of Parliament must have known about these grooming gangs for decades, and they had turned a blind-eye to these crimes. He also came across references to incidents where any proof had since vanished. McLoughlin spent several years uncovering everything he could and documenting this scandal before the evidence disappeared. He demonstrates that the true nature of this grooming phenomenon was known about more than 20 years ago.
While he was writing this book, Parliament was forced by rising anger in Britain to conduct its own low-key investigation. The eventual report concluded the grooming problem was basically in one town: Rotherham. Official reports finally admitted there were more than 1400 victims in this otherwise unremarkable town. McLoughlin argues the authorities will continue their cover-up of this scandal, with many thousands of new victims across the country every year. The criminal indicators in Rotherham are to be found in scores of towns across Britain. McLoughlin's book is an attempt to get the public to wake up, for them to demand civilised solutions, because if the social contract breaks down, people may turn to vigilante justice as the prostituting of schoolgirls continues unabated. The book documents the hidden abuse of Sikh victims by grooming gangs, and how Sikhs in Britain have already resorted to vigilante justice.
The book exposes how political correctness was used to silence potential whistle-blowers, and how this grooming phenomenon demonstrates that multiculturalism does not work. Every layer of authority in the British state comes under detailed examination to expose their part in the scandal. McLoughlin leaves no stone unturned, and at 130,000 words in length, it is likely to be the most detailed critique of this scandal for years to come

Chairman of the NATO Military Committee in Sweden to discuss regional security and NATO-Swedish military cooperation

To read the entire item at the official NATO website, kindly click here:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_130487.htm

Chairman of the NATO Military Committee in Sweden to discuss regional security and NATO-Swedish military cooperation

27 Apr. 2016 - 28 Apr. 2016

From the posting at the official NATO website:

The Chairman of the NATO Military Committee, General Petr Pavel and Swedish Minister of Defence, Mr. Peter Hultqvist focused on the evolving security environment with special emphasis on the Baltic Sea region, Sweden and NATO's adaption to face new challenges and NATO-EU cooperation. General Pavel underlined “the strategic importance of the Baltic Sea region in terms of both economy and security and the key role of Sweden in this context. NATO and Sweden have strengthened their ties to boost situational awareness, increase defence against hybrid warfare, and do more joint training and exercises to support regional and international security”.

In his meeting with the Supreme Commander of the Swedish Armed Forces, General Micael Bydén and his staff, General Pavel received an update on the Swedish Armed Forces, including bilateral and regional cooperation and prospects for further enhancement of NATO-Swedish military partnership activities. The Chairman commended the Swedish Armed Forces for being "both highly capable, professional and reliable as well as interoperable with Allied forces as a result of using NATO standards and exercising, training and fighting alongside NATO troops". Furthermore, General Pavel thanked General Bydén for Sweden’s participation in NATO-led missions in Afghanistan and Kosovo, NATO Response Force and NATO exercises.

Answering-Islam Sverige: Islam och halshuggningar

Här först lite om sajten Answering-Islam:

http://www.answering-islam.org/about.html

Who is (behind) "Answering Islam" ?

Many people send us emails asking who we are, what are our qualifications to speak on Islam, what is our statement of faith, etc.

Some say, that they love our site, and would like to recommend it to others, but cannot do so before they know who we are and what exactly we believe.

If you are one who seeks answers to these questions, we would like to ask you: What would you need these answers for? Why is the (usually acknowledged) quality of our material not enough for you?

We have no desire that people believe our arguments just because some respectable names of persons, organizations or churches are attached to the site. Often the question comes from Christians who want to be sure, we are evangelical Christians, before they can trust or recommend us.

We do not want Christians (or anyone else) to believe what we write is correct just because we claim to be evangelical, or because we can tout some academic titles to the names of our authors, but because the arguments are biblical, well documented, and logically sound.
The Bible praises these critical believers:

Now, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures every day to see if what Paul said was true. Acts 17:11
The Bereans believed not because it was Paul, the honored apostle, nor because he could claim the endorsement of the Jerusalem Apostolic Council, but because they examined his arguments themselves to find whether they were scriptural and true.

Let our readers be Bereans. We want that Muslims come to faith because they become convinced of the truth of the Gospel through the soundness of the material we present, and we want our Christian brothers and sisters to develop their convictions about their own faith and about Islam for the same reasons: Because it is true.

The sad thing is, not everything that evangelical Christians write about Islam is true (not even everything they write about the Bible and the Christian faith). We would not doubt their Christian faith, but we cannot agree with their statements about Islam. We cannot recommend their writings just because they are Evangelicals, and—to remain consistent—we do not want others to believe us, just because we wear that label.

The same holds for the question of academic qualifications. Some of our authors are teaching Theology, Religious Studies or even Islamic Studies at Universities. But there are too many professors of Islamic Studies who spread false information about Islam, while some self-taught laymen have a much deeper understanding. Evaluate the quality of our writings for yourself, and do not fall into the fallacy of appeal to authority.

This all said, we are Evangelical Christians and agree without reservations with the statement of faith as given, for example, by the World Evangelical Alliance and the Lausanne Committee for World Evangelization.

May the Lord God bless you and guide you as you seek to know Him and His Truth.
Your Answering Islam team


http://www.answering-islam.org/svenska/islam/hatrasism/islam-och-halshuggningar.html

Islam och halshuggningar

Överallt i nyheterna läser vi om dagens problem i Mellanöstern och ISIS (Islamska Staten i Irak och Syrien, även kallad ISIL) halshuggningar av västerländska journalister, syriska och irakiska soldater och minoritetsfolk. I den här artikeln ska vi gräva djupt i Koranen och islamistiska källor för att se om halshuggningar har något stöd i dessa skrifter.

Koranen 47:4

När ni möter de otrogna, slå av deras nackar tills ni har gjort en stor slakt bland dem; bind de: Och sätt de fria efteråt eller ta ut lösensumma tills kriget har upphört. Detta ska ni göra, om Allah vill, han kunde ha tagit hämnd på dem utan er hjälp, men han låter er strida hans krig för att pröva vissa av er av andra. De som strider för Allahs sak, deras handlingar är inte förgäves…”

Koranversen ovan är en direkt referens till att halshugga Allahs fiender. Teologen och historikern Tabari skriver i sin Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, sida 26, att ”slå av deras nackar” är Guds godkännande för våldsam opposition mot icke-muslimer. Andra korantolkare som Mahmud b. Umar az-Zamakhshari skriver att påbudet att ”slå av deras nackar” är ett bud att inte slå någon annanstans för att ge skada utan endast för att orsaka säker död bland fienden. Senare och moderna korantolkare är inne på samma linje, pakistanska korantolkaren S. Abul A' la Mawdudi skriver,

Under inga omständigheter ska Muslimen förlora siktet och börja ta fiendesoldaterna som fångar. Fångar ska tas när fienden är fullständigt krossad.”

Versen förbjuder alltså inte dödandet av fångar utan ”Heliga Profeten förstod intentionen av Allahs påbud, och om det fanns ett speciellt skäl för vilken ledaren för ett islamiskt styre betraktade att döda fånge/fångar, så kunde han göra det.”

Shabbir Ahmad Usmani var en expert på tafsir (Korankommentarer) och hadith (traditioner) och han kommenterar Koranversen ovan enligt följande:

”Sanning och Falskhet är alltid varandras motsatser. Så när det finns ett krig mellan Muslimer och de otroende ska alltid Muslimer utföra med det full stryka, tapperhet och mod. Falskhetens styrka kan endast krossas när deras arroganta grupp av ledare är dödade och deras skara upplöst. Ge därför inte vika för lathet, feghet, depression, vacklan, tvekan, obeslutsamhet och fördröjning när det är stridens tumult och känn inte någon rädsla med att slå av Allahs fienders nackar. Efter stor slakt och blodspillan när din terror segrar över de och deras styrka rivs och vid den tiden kan också fångenskap föreslås … Den här fångenskapen kan vara som läxa för de och leva i sällskap med Muslimer så de kan tillfälle att observera deras och ditt tillstånd och kan reflektera om Islams lära, så att de kan gladeligen omfamna sanningens väg och rättfärdigheten gradvis. Eller om du anser är lämpligt kan du med nåd befria de utan lösen. Sådan uppträdande är möjligt när många av dem ska bli imponerade av din välgörenhet och moraliska förträfflighet och ska dras till dig och din religion (dvs. Islam). Du kan också åstadkomma detta genom att ta lösensumma och befria de eller kan du befria de i utbyte mot Muslimska fångar. 

Det finns många fördelar med sådana beteenden.

Sammanfattningsvis, om du återvänder dessa fångar till deras hemländer kan det göras på två sätt:
(1) Antigen befria de genom nåd utan lösen;
(2) Eller befria de med antigen utbyte eller kompensation

Imamen (Statens Ledare) kan godkänna någon av de två enligt omdöme och benägenhet… Men det är inte lämpligt att låta de gå tillbaka till deras hemländer när det finns dessa tre alternativ:
(1) Att låta de leva som dhimmis (att vara subjekt till andra klassen; [m.a.o. förödmjukade, utstötta icke-medborgare utsatta av all legal och religiös diskrimineringar och Sharians fysiska osäkerheter]); 
(2) Göra de till slavar
(3) Döda de

Att döda krigsfångar är tillåtet i Traditionerna i särskilda omständigheter; när den krigsfången har begått allvarliga brott att straffet inte kan vara annat än död. Självklart det finns inget hinder att hålla de som slavar.

Krigandet och slaget, arresteringen och fängslandet ska fortsätta oavbrutet tills kriget lägger ner sina vapen och slaget är avslutat.

Allah har makten att förinta de otroende utan krig utan Muslimernas hjälp och med några tunga straff… Men Han (Allah) önskar att pröva Hans tjänare genom att instifta Jihad och dödande för att se hur många av Muslimerna som är beredda att offra sina förmögenheter och liv i Allahs Namn och hur många av de otroende vaknar upp av dessa hårda men förbättrande operationer och att i uppskovet ska de gagna sig själva, given av Allah, lik de i förra nationerna förstör Han inte de och förintar de helt plötsligt.”

Enligt Islam får man alltså, halshugga fångar om det passar islamska nationens intresse, göra jihad mot icke muslimer och förslava människor.
Nästan 1000 år tidigare än Shabbir Ahmad Usmani skrev muslimske Shafijuristen vid namn al Mawardi, som levde på 1000-talet i Baghdad, detta om jihad fälttågen och hur man ska behandla fienden:

”Som för fångarna har amiren [ledaren] val att välja fördelaktigaste alternativet bland 4 alternativen;

Först att döda de genom att halshugga dem,
Andra att förslava de och tillämpa slavarilagarna gällande deras försäljning och frigivning,
Tredje att frige mot lösen i utbyte mot varor och fångar,
Fjärde att gynna de och frige de.
Allah, må han upphöjas, säger, ’När ni möter de [otrogna] som förnekar [Sanningen=Islam] slå av [deras] nackar’ (Koranen Sura 47, vers 4) (Abu’l-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah"[The Laws of Islamic Governance, översatt av Dr. Asadullah Yate, sida 192])

Koranen 8:12

”Kom ihåg när din Herre inspirerade änglarna: ’Jag är med er: Ge stadighet till de troende: Jag kommer att inge terror i de otrognas hjärtan: Slå av deras nackar och slå av alla deras fingertoppar.”

Att halshugga fienderna är inte endast en kommentar som ges av medeltida korankommentatorer utan även muslimska teologen och skrivaren Shabbir Ahmad Usmani (d. 1949) ger en liknande tolkning till Koranen 8 vers 12.

”Om djävular uppmuntrar de otroende i deras person och var beredda att strida mot Muslimer med antydningar och viskningar, de (Muslimska änglarna Gabriel och Mikael) ska stryka de förtryckta Muslimernas hjärtan. Å ena sidan de (Muslimska änglarna) ska stryka Muslimerna och å andra sidan Han (Allah) ska inge terror i de otroendes hjärtan. De (Muslimer) ska slå av otroendes nackar och hugga av deras fingerleder för att de otroende enade sig mot Allah och hans Sändebud (Muhammed); så ska de veta vilket hårt straff som ges till Allahs fiender. Straffet som ges i livet efter detta ska vara det riktiga straffet men i världen ska de också se prov på det straffet och smaka något på det Gudomliga Straffet.
Abu Jahl (även känd som Amr b. Hisham)

Kriga mot de (som motarbetar Islam), Allah kommer att straffa de genom era händer, förnedra de, stärka er över de och (Allah) kommer att hela de troendes hjärta med att ta bort vrede från deras hjärtan.(Koranen 9:14-15)

Koranversen ovan ”uppenbarades” i samband med Muhammeds erövrig av Mecka med sin armé. Abu Jahl (även känd som Amr b. Hisham) som dödades några år tidigare under Badrkriget av en muslim för sitt motstånd mot Islam och för att han var ledare för hedningarna. Abu Jahl blev skadad under striden i Badr och en kompanjon till Muhammed vid namn Abdullah b. Mas’ud såg honom ramla på marken. Abdullah bin Mas’ud gick dit och överföll Abu Jahl och drog hans skägg och stod på hans bröst tills han dog. Abdullah bin Mas’ud tog av huvudet och gav den till Muhammed.

Ibn Kathirs historiebok ”Början och Slutet” (Al Bidaya wa Al Nihaya) beskriver händelseförloppet:

Efter det, han [Abdullah bin Mas’ud], slet av hans [Abu Jahls] huvud, bar den och la den mellan händerna på Profeten.  På detta sätt helade Allah de troendes hjärta med det”. länk

Ibn Kathir återkopplar Badr historien med halshuggningen med senare uppenbarade versen i Koranen 9:14-15. Vi kan förstå versen med följande klamrar:

Kriga mot de (som motarbetar Islam), Allah kommer att straffa de genom era händer [genom att halshugga de], förnedra de [genom att dra deras skägg], stärka er över de [genom att stå på deras bröst] och (Allah) kommer att hela de troendes hjärta med att ta bort vrede från deras hjärtan [med det halshuggna huvudet]. (Koranen 9:14-15)

Abu Jahls död finns även i Ibn Ishaqs tidiga biografi om Muhammed:

”Männen från B. Makhzum påstod att Ibn Mas’ud brukade säga: Han [Abu Jahl] sa till mig, ’du har klättrat högt din lilla herde’ Sedan halshögg jag honom och tog det till Allahs Apostel sägande ’Det här är huvudet på Guds fiende, Abu Jahl’ och han sade ’Vid Gud som vilket inte finns någon annan?’ (Det här brukade vara en ed) ’Ja’ sade jag och kastade hans huvud inför Allahs Apostel och han tackade Gud.” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 304)

Skildringen finns även i Waqidis historiebok sida 84 och är citerad av Williams Muirs Life of Mahomet Volym 3, sida 107:

”Abu Jahl andades fortfarande när Abdallah, Muhammeds tjänare, sprang dit och högg av hans huvud och tog den till sin mästare. ’Guds fiendes huvud!’ utropade Muhammed; --- ’Gud! Det finns ingen annan Gud än Han!’. ’Det finns ingen annan!’ svarade Abdallah när han kastade det blodiga huvudet vid Profetens fötter. ’det här är mer godtagbart för mig; ‘ ropade Muhammed, ’än den mest utsökta kamelen i hela Arabien’

Muhammed inte bara godkände halshuggningen utan han gladde sig över att någon av hans fiender hade blivit halshuggen och ropade högt och tackade sin gud.

Abu Jahl öde verkar också refereras i Koranen 96:15-16:

”Nej! Om han inte upphör, vi kommer sannerligen dra honom med hans pannlugg - en lögnaktig, syndande pannlugg”

Enligt Korantolkaren Al Alusi som kommenterar versen, skriver att efter Abdulla bin Mas’ud la sin fot på den döende islams fiende som öppnade sina ögon och märkte att han skulle dödas av en fårherde och Abdullah bin Mas’ud sa: ”Islam upphöjs och inget är upphöjt över det”. Han tog av hans huvud ”men kunde inte bära det så han gjorde hål i öronen och drog tråden genom de och drog huvudet till profeten. Sedan Gabriel, frid vare med honom, kom fram skrattande och sa ”Å Profet, du har fått ett öra och ett öra och huvudet som bonus!
Banu Qurayza och 400 andra Judar halshuggs

Muhammed och hans armé belägrade judiska byn Qurayza och efter 25 dagar gav byborna upp och hoppades att Muhammed skulle vara nådig mot dem. Men istället lät Muhammed sina soldater gräva gravar och tvingade mellan 600-900 judiska män att gå ner i dem. Muhammeds soldater halshögg de alla:

”… Sedan gick Aposteln ut till Medinas marknad och grävde gravar däri. Sedan sände han efter de och tog av deras huvuden i de gravarna och de hämtades ut till honom i massor. Bland dem fanns Allahs fiende, Huyayy b. Akhtab och Ka’b b. Asad deras ledare. Det fanns 600 eller 700 som allt men vissa säger att siffran är 800 eller 900. När de hämtades i massor till aposteln frågade de Ka’b vad han trodde skulle hände med dem. Han svarade ’Kommer ni aldrig förstå? Förstår ni inte att sammankallaren aldrig stannar och de som förs bort inte kommer tillbaka? Vid Allah det är döden!’ Det här fortsatte tills aposteln gjort slut på dem” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 464; och finns även i Tabari, History, Volym 8, sida 35-36)

Även judiska pojkar som var 12-13 års ålder blev halshuggna; de fick ta av sig kläderna för att Muslimerna skulle se om de hade kommit in på puberteten, dvs. att de hade könshår och om det var det var positivt betydde det döden.

”Berättad av Atiyyah al-Qurazi:
Jag var bland de fångartagna i Banu Qurayza. De (Kompanjonerna) undersökte oss och de som hade könshår blev dödade och de som inte hade blev inte dödade. Jag var bland de som inte hade.” (Sunan Abu Dawod, Bok 39, Nummer 4390)

Muhammed lät alltså döda även pojkar som var vid 12-13 års åldern.
För den som tvivlar på äktheten i historien i Ibn Ishaq och Sunan Abu Dawod kan läsa samma historia i Sahih Bukhari Bok 4, Volym 52, Nummer 280 där Banu Qurayzas öde också nämns.
Fruktansvärda slakten på judarna i Banu Qurayza var inte nog för Muhammed, efter den här incidenten fick han även 400 andra judar massakrerade. Muhammad var allierad med två grupper vid namn Khazraj och Aus. Khazraj hade hand om halshuggningarna av judarna och när Muhammed såg hur Khazraj njöt av att halshugga medans Aus fick stå vid sidan passivt och titta beordrade han de att skifta; låt Aus också få en del av den njutningen!

”Abu ’Ubayda sa till mig vid auktoritet under Abu ’Amir Mediniern, när Aposteln fick bättre av sönerna från Qurayza beslagtog han ungefär 400 män av Judarna som var allierade till Aus mot Khazraj och han beordrade att de skulle halshuggas. Enligt Khazraj började de att hugga av deras huvuden med en härlig tillfredställelse. När aposteln såg njutningen i Khazrajs ansikten och det fanns ingen sådan i Aus och … när han såg att det endast fanns 12 av de kvar gav han de till Aus, tilldelade han en Jude till varje två Aus sägande, ’Låt den-och-den slå honom och den-och-den göra slut på honom’” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 752)

En kvinna från Banu Qurayza halshuggs
Muhammed och hans kompanjoner nöjde sig inte med att halshugga alla män från judiska stammen Banu Qurayza utan även en kvinna blev halshuggen.

”Muhammad b. Ja’far b. al-Zubayr sa till mig från ’Urwa b. al- Zubayr att Aisha sa: ’En av deras kvinnor blev dödad. Hon var faktiskt med mig och pratade med mig och skrattade överdrivet när aposteln dödade hennes män i marknaden och en osedd röst kallade hennes namn. ’Himmel’, jag ropade, ’vad är det?’ ’jag ska bli dödad’ svarade hon. ’Varför?’ frågade jag. ’För en sak jag gjorde’ svarade hon. Hon togs iväg och halshöggs.” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 464-465; även Sunan Abu Dawod, Bok 14, Nummer 2665)

Fler judar halshuggs, Kinana b. al Rabi
Muhammed drev judiska stammen Banu al Nadir från Medina och de flydde till Khaybar med deras guld och värdesaker. Kinana b. al Rabi visste var judiska stammens skatter fanns och Muhammed och hans män var ute efter byte och nu blev Khaybar ett mål för dem.

”Kinana b. al Rabi som hade Banu al Nadirs skatter i förvar togs till aposteln som frågade honom om det. Han förnekade var det fanns. En jude kom till aposteln och sa att han hade sett Kinana gå runt en viss ruin tidigt varje morgon. När aposteln sa till Kinana, ’Du vet om att om vi vet att du har den så kommer jag att döda dig?’ han svarade ’ja’. Aposteln gav order om att söka i ruinen och en del av skatten hittades. När han frågade honom om resten gav han inget svar så aposteln gav order till l-Zubayr b. al-Awwam, ’Tortera honom tills ni får ut vad han har’ så han tände en eld med en flint och stål på hans bröst tills han nästan dog. När aposteln lämnade honom till Muhammad b. Maslama halshögg han honom för hämnd för hans bror Mahmud.” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 515)

Det här var ingen hämndattack från Muslimer eftersom Kinana inte var ansvarig för Mahmuds död; han dödades i självförsvar när Muhammed attackerade de oprovocerad. Sensmoralen i historien verkar vara att det är helt tillåtet enligt Islam att tortera människor tills man får ut den information man vill ha och till slut ska de också halshuggas.

Muhammed hotar med att halshugga personer som inte accepterar Islam
Banu al Harith var en by som ännu inte accepterat Islam och Muhammed skickade sin kompanjon Khalid b. Walid med inbjudan till de att acceptera Islam och bli säkra eller acceptera krigsförklaringen. Banu Harith accepterade Islam och kom senare på besök till Muhammed och vittnade om att han var Allahs sändebud. Muhammed säger detta som svar:

”… Hade inte Khalid skrivit till mig att ni hade accepterat Islam och inte krigat hade jag kastat era huvuden under era fötter …” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 645-646)

Abu Sufyan b. Harb var en av ledarna i Quraysh stammen och var en hedning. Muhammed och hans kompanjoner tvingade honom att acceptera Islam trots att han sa ”jag var vissa tvivel” om Muhammeds profetskap. Till det svarade Muhammeds kusin ’Abbas följande:

Underkasta dig och vittna om att det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är Allahs Budbärare innan du förlorar ditt huvud” (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, sida 546-548)

En jude som omfamnade Islam men blev avfälling blir halshuggen
Muhammed sände två muslimer vid namn Muadh och Abu Musa till Jemen med ett uppdrag att sprida Islam. En dag när Muadh besökte Abu Musa såg han en man som var fastkedjan och frågade ”Vad är det här?” Abu Musa svarade ”Han var en Jude som omfamnade Islam men har nu lämnat den”. Muadh sa ”Jag ska säkerligen hugga av hans nacke!”. Denna historia kan hittas i Sahih Bukhari, Volym 5, Bok 59, Nummer 632 och finns även i Sunan Abu Dawod Bok 39 Nummer 4340-4342)

En kristen som omfamnade Islam men blev avfälling blir halshuggen
Det var inte bara Muhammed kompanjoner som följde hans råd om att döda avfällingar utan även hans kusin och dåvarande fjärde kalifen Ali sände sina kompanjoner till att anfalla Banu Najiyah som var kristna men hade gått över till Islam men bland dem fanns det en man som gick tillbaka till kristendomen:

”… Men det fanns en gammal man bland de, en kristen vid namn al-Rumahis b. Mansur som sa, ’Enda felet som jag har gjort sen jag fick mitt förstånd tillbaka var att överge min religion, sanningens religion, till er, falskhetens religion. Nej vid Gud, jag kommer inte att överge min religion och jag kommer inte att acceptera er så länge som jag lever. Maq’il förde honom fram och högg av hans huvud.” (Tabari, History, Volym 17, sida 187-192)

Khalid b. Al Walids lovar att låta kanalen rinna av blodet av halshuggningarna
Islams största och mest framgångsrika general var Khalid b. Al Walid som enligt muslimer fått titeln, Allahs svärd. Han anföll Kristna och Persier från Ullays vid Eufratfloden och gav ett löfte till sin gud, Allah, att om han blir segerrik i den här våldsamma slaget skulle han låta kanalen rinna av deras blod. Han vann slaget och lät alla tillfångatagna halshuggas och det tog en och halv dag att halshugga alla män och blodet koagulerade och Khalids trupper tvingades att släppa ut vattnet från kanalen för att vattnet skulle bli rött och Khalids löfte skulle uppfyllas.

”Khalid sa, ’Å Allah, om du ger deras axlar till oss, jag ger Dig ett löfte att inte kvarlämna någon av de som vi har tillfångatagit tills jag låter kanalen rinna av deras blod’. Sedan gav Allah segern till Muslimerna och gav axlarna till dem. Khalid beordrade att proklamera till sina män. ’Tillfångata! Tillfångata! Döda inte någon förutom han som gör motstånd” Till slut hämtade de fångar i hjordar, drev de tillsammans. Khalid avdelade vissa män att hugga av deras huvuden i kanalen. Han gjorde det för de för en dag och en natt. De utövade det på dem nästa dag och dagen efter tills de nådde Nayrayn och lik avståndet i varje riktning från Ullays. Och Khalid högg av deras huvuden.” (Tabari, History, Vol ym 11, sida 1-2)

Några av Khalid b. Al Walids män sa till honom:

”… även om du skulle döda hela världens befolkning skulle inte deras blod att rinna… Skicka därför vatten över det så att du kan hålla ditt löfte.” (Tabari, History, Volym 11, sid 1-2)

Mer av Khalid b. Al Walids halshuggningar
Vid Ayn al Tamr belägrade Khalid b. Al Walid en fort och lät inte dess invånare få säker genomgång. Så de var villiga att ge efter Khalids villkor vad de än vara. De trodde att han skulle bjuda de till Islam men så verkade det inte fallet. Han halshögg en ledare vid namn Aqqah och hans döda kropp kastades på en brygga för att terrorisera andra fångar. Han halshögg även en annan ledare Amr bin al Saiq innan han halshögg alla män i fortet och plundrade deras tillgångar.

”Khalid närmade sig med hans Muslimska trupper för att belägra fortet. Han hade med sig Aqqah som fånge och Amr bin Al Saiq. Fienden hoppades att Khalid skulle vara som de Araberna som attackerade [och retirerade], men när de såg att Khalids intention var att ta över, frågade de efter en frilejd. Khalid vägrade annat än hans egna termer och de accepterade det villigt. När de öppnade [portarna], gav Khalid över de till Muslimerna som band dem. Khalid beordrade att Aqqah som var deras beskyddare skulle halshuggas för att fångarna skulle misströsta om livet. När fångarna såg honom kastas på en bro misströstade de om livet. Khalid kallade på Amr bin Al Saiq som också halshöggs. Khalid halshögg alla män i fortet och tog all byte från fortet som krigsbyte.” (Tabari, History, Volym 11, sida 54-55)

Khalid b. Al Walid och Malik Bin Nuwaira

Efter Muhammeds död lämnade vissa arabiska stammar Islam och vägrade skicka mer pengar till Muslimerna. Kalifen Abu Bakr skickade Khalid b. Al Walid för att tvinga de komma tillbaka till Islam.  Malik Bin Nuwaira tillhörde en stam vid namn Jadhima som vägrade skicka pengar och Khalid kom och satte männen i fängelse och ”gifte sig” (läs våldtog) med Malik Bin Nuwairas fru Layla som var en vacker kvinna. Vi kan dra paralleller med den här historien med Muhammeds krig mot judarna i Khaybar efter att ha döda Safiyyahs far, bror och hennes man hade Muhammed samlag med henne; det här ska självklart läsas som våldtäkt eftersom ingen rationell människa skulle vilja ha samlag med en krigare som just har dödat hennes folk; ni kan läsa mer om det här i den här artikeln. Khalid b. al Walids historia forsätter med att han inte bara halshugger Malik b. Nuwaira utan han kastade det avhuggna huvudet i elden och kokade sedan mat över det!

”Och han [Khalid] beordrade hans [Maliks] huvud och han la den med två stenar och kokade gryta över dem. Och Khalid åt från det den natten för att skrämma Arabstammarna som hade blivit avfällingar och andra. Och det är sagt att Maliks hår skapade sådan låga att maten verkligen blev kokt.” (Ibn Kathir, ”Början och Slutet” (Al Bidaya wa Al Nihaya), länk)

Khalid b. Al Walid i Syrien
Muslimerna invaderade dåvarande Byzantiska Syrien med en armé av 70 000 man. Kalifen Abu Bakr skickade ett brev till alla Muhammeds följare och uttryckte sin avsikt att ”skicka sanna troende till Syrien och ta den ifrån otroendes händer. Jag säger er att strida för religionen är åtlydnad till Gud”. När invasionen började år 639 och kristna fick höra dessa ord ifrån Khalid b. al Walid:

Era Kristna hundar, ni vet era alternativ; Koranen, skatten[jiyza] eller svärdet.” (Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, sida 947-948)

Yusuf b. Al Hajjaj
Yusuf b. Al-Hajjaj var guvernör i Irak som tillsattes av kalifen Abd al-Malik slutet av 600-talet. År 694-695 kom Hajjaj till staden Kufa för att slå ner uppror som Irak hade problem med under den tiden. Det här är vad som Yusuf b. Hajjaj sa under sin visit i moskén:

”Jag är praktens son, som mäter höjder;
när jag tar av turbanen, känner ni mig.

Vid Gud! Jag ger full räkenskap för ondska, ger det tillbaka och betalar det tillbaka vänlig!
Jag ser huvuden mogna och redo för skörden och blod som är redo att flyta mellan turbanerna och skäggen!
Hon har dragit upp sina kjolar i beredskap.

Tiden för anfall har kommit, så driv hårt, krig,
till vilka natten har fört en våldsam drivare.

… Vid Gud, Jag avger inte löften utan att hålla de och mäter inte utan att hugga… ” (Tabari, History, Volym 22, sida 12-14)

Yusuf b. al Hajjaj var en grym ledare som skydde inga medel och kunde halshugga alla motståndare. Han var dessutom koranlärd och poet vilket kan läsas ovan.

Slutsats
Någon kanske tänker, allt det här är historia och har inget med dagens moderna värld och muslimer att göra. Inget kunde vara längre ifrån sanningen. Muslimer imiterar Muhammed till minsta detalj och om han beordrade halshuggningar och tillfångatagningar då är det en universell lag som gäller i evighet och detta är anledningen till varför muslimer vill halshugga alla som står i deras väg. Koranen 8:20 och 24:54 säger ”lyd Allah och Profeten (Muhammed)”, eftersom Allah själv beordrade halshuggningar i Koranen 47:4 och 8:12 och Muhammed beordrade även han halshuggningar av Banu Qurayza och andra Judar som vägrade acceptera Islam. Vi kan också läsa att Muhammeds närmaste kompanjoner som Abu Bakr, Ali och Khalid b. al Walid som personligen beordrade halshuggningar vilket också får den slutledningen att de följde deras profets exempel.

Sammanfattningsvis får man enligt Islam halshugga fienderna även om de är fångartagna och inte kan göra motstånd. Det är också tillåtet att förslava människor och göra de till dhimmis, vilket är andra klassens medborgare. Men varför är allt denna brutalitet tillåtet i Islam? Det kan nog sammanfattas med Muhammeds ord enligt följande hadith från Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 52 och Nummer 220:

Jag har segrat genom terror (ingiven i fiendens hjärtan)”

Tillägg

Ni kan se den här videon på youtube där en wahhabisk lärd förklarar hur man ska halshugga personer. Till ens förvåning är det inte en snabb och olidsam död muslimer ska ge sina fiender utan det är något man ska njuta av och få personen att lida maximalt. Den vanliga arabiska ordet för att hugga är ”qata” men för skära är det ordet ”haz”. Slutsatsen blir att inte halshugga (qata) sina fiender med ett slag så att de inte får lida utan muslimer ska skära (haz) halsen av dem så att de får det plågsammaste död som kan tänkas sig. Sadism när den är som värst och allt verkar ha sin grund i islamiska böcker. länk

Dr. Bill Warner: Migration and Sharia

To read a bit about Dr. Bill Warner, foremost authority on Islam and a profound original thinker in my humble opinion, kindly click on this link:

https://www.politicalislam.com/author/

To read a bit about his work and get a general idea of what it is about, kindly click on this link:

https://www.politicalislam.com/about/

To read an interview with Dr. Warner about his work by Dr. Jamie Glazov in the leading American publication Frontpage Magazine, kindly click on the link below:

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=297

To read a bit about and possibly consider acquiring and reading the books of the Center for the Study of Political Islam, or just visit their website for the first time, kindly click on this link:

http://www.cspipublishing.com/

To read an easy-to-understand but serious, authoritative and very informative book by Dr. Warner, Sharia Law for the non-Muslim (as a free pdf-file through the kind courtesy of the Q Society of Australia), kindly click on the link below:

http://www.qsociety.org.au/Sharia_Law_for_Non_Muslim.pdf

Here follows Dr. Warner`s posting Migration and Sharia, as it appears at the Political Islam site, with the original URL:https://www.politicalislam.com/immigration-and-sharia/

Migration and Sharia


There is a mass migration from Islamic lands to Kafir lands. It is the mission of Islam to bring the Sharia into power, everywhere. There is an ethical divide between Islam and the hated Kafir civilization. It is the purpose of Sharia to dominate the Kafir civilization.
As Muslims immigrate, they immediately make Sharia demands. These demands are endless in details, but the process can take generations. We can see the centuries long transformation in the Middle East and Turkey which used to be Christian.
This does not mean that every Muslim takes part in the politics of Sharia, since only a few Islamic leaders are needed. The reason that Islam can win every attempt to advance Sharia is that Kafirs are tolerant of all demands and do not push back. So if our attitudes do not change, Kafir nations will become Sharia nations.

Thursday, April 28, 2016

Sofia Damm (KD): 2015/16:593 Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren

Klicka vänligen här för att läsa originalet:

https://data.riksdagen.se/fil/369C6EC0-86A8-45E2-A05D-101CA4E039E4

2015/16:593 Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren Unesco, som har till uppgift att stödja kulturell och religiös mångfald, antog nyligen en resolution som initierades av en rad arabländer, däribland Egypten, Marocko, Algeriet, Libanon, Oman, Qatar och Sudan. Resolutionen stipulerar att Israel inte har rätt till Tempelberget och Klagomuren. I stället omnämner resolutionen endast platserna som al-Aqsa moskén eller al-Haram al-Sharif och området runt västra muren, Kotel, som Buraq-Plaza. Båda dessa platser är av central betydelse inom judendomen, kristendomen och islam. I resolutionen benämns i stort sett bara den roll de spelar inom islam. Detta är således inte endast en konflikt om vad platserna ska kallas, det är en mycket farlig signal i en redan svår konflikt. Både judarnas och de kristnas band till platsen inte bara förminskas utan osynliggörs av resolutionen. Det är dock inte endast osynliggörandet av judarnas och de kristnas band till områdena som är allvarligt, man kan också ställa sig frågande till det sällskap Sverige sällade sig till i och med omröstningen. Under omröstningen röstade 33 länder för, varav Sverige var ett av dem. Detta gör att vi ingår i samma sällskap som bland annat Ryssland, Kina, Vietnam och Nigeria. De länder som röstade emot var Estland, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Storbritannien och USA. Mina frågor till utrikesminister Margot Wallström blir således: 1. Är det rimligt att Sverige röstar för en resolution som både förminskar och osynliggör judars och kristnas band till de omnämnda platserna? 2. Varför ställer sig regeringen bakom en resolution som inte bara skickar ett farligt signalvärde, utan är direkt felaktig och som polariserar situationen i Mellanöstern ytterligare?

Finess - Stad i ljus

Give Women the Right to Defend Themselves

To read the entire item at the Gatestone Institute website, kindly click here:


http://www.gatestoneinstitute.org/7219/geert-wilders-taharrush-sexual-assault

Give Women the Right to Defend Themselves

From the article:

"Cultural enrichment" has brought us a new word: Taharrush. Remember it well, because we are going to have to deal with it a lot. Taharrush is the Arabic word for the phenomenon whereby women are encircled by groups of men and sexually harassed, assaulted, groped, raped. After the Cologne taharrush on New Year's Eve, many German women bought pepper spray. Who can blame them?

A culture that has a specific word for sexual assaults of women by groups of men is a danger to all women. The existence of the word indicates that the phenomenon is widespread. Frau Merkel, Prime Minister Rutte and all the other open-door politicians could and should have known this.

The Islamic world is steeped in misogyny. The Koran explicitly states that a woman is worth only half a man (Suras 2: 228, 2: 282, 4:11), that women are unclean (5:6), and that a man can have sex with his wife whenever he wants (24:31). The Koran even says that men are allowed to have sex slaves (4:24), and that they have the right to rape women whom they have captured (24:31).

The hadiths, the descriptions of the life of Muhammad, the ideal human being whose example all the Islamic faithful must follow, confirm that women are sex objects, that they are inferior beings like dogs and donkeys, and that there is nothing wrong with sexual slavery and raping female prisoners.
Taharrush is quite common in Islamic countries. Women are frequently surrounded by men and subsequently abused. The Egyptian website Jadaliyya points out that it also happens to veiled women. Women are victims simply because they are women and not because they have provoked the men by their conduct or "provocative" clothing. It can happen in the streets, public transport, supermarkets, or during protest demonstrations.

In 2011, the American television journalist Lara Logan had her clothes ripped off and "was raped with the hands" by a group of 200 men on Tahrir Square in Cairo. Two years later, a young Dutch woman became a taharrush victim at the same square. Now, along with the flow of migrants from the Islamic world, the phenomenon also reached Europe. The elite tried to keep it hidden from the people, but they cannot do so anymore.Dr. Andrew Bostom at Breitbart: Sexual Terrorism: All the Perfumes of Eurabia Won’t Sweeten the Sharia Stench of Cologne

Kindly note: I personally have my own ideas and views that may or may not be consistent with Dr. Bostom`s. To read this article by learned scholar Dr. Andrew Bostom relating to the tragic recent events, kindly click on the link below:

http://www.breitbart.com/national-security/2016/01/12/all-the-perfumes-of-eurabia-wont-sweeten-the-sharia-stench-of-cologne/
Sexual Terrorism: All the Perfumes of Eurabia Won’t Sweeten the Sharia Stench of Cologne
by ANDREW G. BOSTOM12 Jan 2016

From the article:

Validating Binswanger’s concerns, two decades afterwards, in 2011, German lawyer, law professor, and veteran television journalist, Joachim Wagner, published a study of the parallel Sharia-based Islamic “legal” system burgeoning in Germany, entitled Richter ohne Gesetz (“Judges without Laws”). Wagner’s disturbing investigation –summarized in English during a twopart Der Spiegel series—elucidated how what he terms “Islamic shadow justice” undermines Germany’s Western constitutional legal system, ultimately abrogating even German criminal law. The parallel, indeed superseding application of Sharia within Germany’s Muslim community is a widespread, dangerous phenomenon according to Wagner’s research.